כותרות אחרונות
Search

אבי סולימאן מזכ"ל הסתדרות "הפועל המזרחי": "הסתדרות "הפועל המזרחי" והנהלת אמונה יוצאים למאבק על מעמדן ושכרן של עובדות מעונות "אמונה"

אבי סולימאן מזכ"ל הסתדרות "הפועל המזרחי": "הסתדרות "הפועל המזרחי" והנהלת אמונה יוצאים בימים אלו למאבק על מעמדן ושכרן של עובדות מעונות "אמונה" המאבק יכלול עיצומים, שביתות ומניעת רישום לגנים בשנה הבאה

 

אבי סולימאן מזכ"ל הסתדרות "הפועל המזרחי" בשיתוף הנהלת "אמונה" הכריז על מאבק קשה וחשוב על מעמדן, שכרן ושיפור תנאי העסקתן של עובדות מעונות "אמונה".

המאבק כולל:

1.שכרן של המטפלות והמנהלות – המנהלות והמטפלות של מעונות היום באמונה ובשאר מעונות היום של התנועות האחרות עובדות במסירות ובנאמנות רבה, והן זכאיות להיות מתוגמלות כראוי. שכר המטפלות בגין עבודתן המסורה והקשה הוא נמוך. יש לפעול כך ששכרן יהיה הוגן בהתאם לעבודתן הקשה והשוחקת.

2.פתרון לחוסר בכוח אדם – שיפור שכרן הבלתי הולם, ותנאי העבודה הקשים, יביא לפתרון חוסר בכוח אדם שאינו מאפשר הפעלה מיטבית של המעונות. המעונות זקוקים לתוספת בכוח אדם כך שהטיפול בילדים הקטנים יהיה טוב יותר.
3.שיפוי הנהלת הנהלת אמונה על תוספות השכר במשק – דרישה ממשרדי (הכלכלה והאוצר) שישפו את הנהלת אמונה על תוספות שכר שניתנו והאמורות להינתן מכוח ההסכמים הקיבוצים.

4.תוספת בניית מעונות – נתינת מענה לביקוש הרב למעונות יום.