כותרות אחרונות
Search

"אפקון החזקות" זכתה במכרז לתכנון והקמה של בתי המשפט בטבריה ובצפת

"אפקון החזקות" זכתה במכרז לתכנון והקמה של בתי המשפט בטבריה ובצפת !

 בנוסף, אפקון תתחזק את בתי המשפט למשך כ-22.5 שנים וכל זאת בתמורה כוללת של 140 מיליון שקלים.

 

אפקון החזקות מדווחות היום כי זכתה במכרז שפרסמה מדינת ישראל לתכנון, הקמה, מימון ותחזוקת בתי המשפט בטבריה ובצפת. אפקון תתכנן, תממן ותקים את בתי המשפט החדשים שיוקמו בטבריה ובצפת. בתי המשפט יוקמו בתוך 30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה בפרוייקט. עם סיום הקמת כל אחד מבתי המשפט הנ"ל תתחזק אותו אפקון למשך 22.5 שנים.

 

בתמורה, תקבל אפקון תשלומים שנתיים לאורך תקופת תפעול הפרוייקט בסך של כ-5 מיליון ש"ח בשנה, צמוד למדד, שישולמו בפריסה רבעונית, וזאת החל ממועד השלמת הקמת שני בתי המשפט הנ"ל. בנוסף, אפקון תהיה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז (בתנאים של cost+)  וכן תקבל מענק הקמה בסך של כ-25 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה), אשר ישולמו עד לתום תקופת ההקמה של שני בתי המשפט.

 

 אם וככל שהקמת בתי המשפט תסתיים בתוך 30 חודשים כאמור, התמורה הנומינאלית הכוללת לאפקון תעמוד על סך של כ-140 מיליון ש"ח.

 

ישראל רייף יור אפקון – צילום: עזרא לוי

 

ישראל רייף, יו"ר אפקון החזקות: "אנו שמחים ומברכים על הזכייה במכרז להקמת בתי המשפט בטבריה ובצפת וגאים להרחיב את חלקה של אפקון בפעילות מול מוסדות המדינה. מדובר בפרוייקט BOT שני בו אפקון זכתה בחודשיים האחרונים, בנוסף למעונות הסטודנטים של המכללה למינהל בראשון לציון, והוא מהווה מימוש של האסטרטגיה שלה להגדלת צבר פרוייקטי ה- BOT שאפקון מבצעת. הפרוייקט ייצר לאפקון הכנסה קבועה בהיקפים משמעותיים למשך כעשרים שנה ממועד השלמת הקמת בתי המשפט, בדומה למעונות הסטודנטים".