כותרות אחרונות
Search

ביום שני, 21 לדצמבר, בכפר המכביה ברמת גן – כנס ישראל ה – 7 לטבע וסביבה של החברה להגנת הטבע

ביום שני, 21 לדצמבר, במעמד נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, סגן הרמטכ"ל, האלוף יאיר גולן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, קושה פקמן, יו"ר החברה להגנת הטבע, חיים (ג'ומס) אורון, מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, חברי כנסת, אנשי אקדמיה, שמירת טבע, חינוך, נציגי ממשלה, תעשייה ומוזמנים רבים נוספים – כנס ישראל לטבע וסביבה מספר 7 של החברה להגנת הטבע, שיתקיים בכפר המכביה, ברמת גן, ויוקדש לנושא שיתוף ומעורבות הציבור בשמירה על הטבע והסביבה.

ביום שני, 21 לדצמבר, בכפר המכביה ברמת גן – כנס ישראל ה – 7 לטבע וסביבה של החברה להגנת הטבע, שיוקדש השנה לנושא מעורבות ציבורית למען שמירת טבע וסביבה (פרטים מלאים על הכנס מצורפים למעלה, במסמך הפי די אף).

בחברה להגנת הטבע מציינים כי מטרת הכנס היא קידום שיח רחב בנושא מעורבות הציבור בשמירה על הטבע והסביבה בישראל, ובמסגרת זו יעסוק הכנס הן בהיבטים התיאורטיים והן בהיבטים המעשיים של כלים לפעולה אזרחית שתקדם את הרחבת מעגלי הפעילות הציבורית למען הטבע והסביבה בישראל. "החברה להגנת הטבע רואה לעצמה זכות וחובה לחזק את הקשר עם הציבור ולפעול להגברת והעמקת מעורבותו בשמירה על הטבע והסביבה בישראל", אומר מנכ"ל החברה להגנת הטבע, קושה פקמן. "הפוטנציאל הטמון ביכולתו של הציבור להוביל מהלכים ולהשפיע על שמירת הטבע והסביבה, הוא רב ואנחנו מאמינים כי השמירה על הטבע והסביבה תתחזק ותשתפר ככל שציבור מעורב ומגוון יותר יהיה מעורב ושותף לפעילות".

את הכנס יפתחו נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, בנאום מוקלט, השר להגנת הסביבה, אבי גבאי ומנכ"ל החברה להגנת הטבע, קושה פקמן. בכנס ישתתפו ח"כ סתיו שפיר, ח"כ שרן השכל, אנשי אקדמיה, אנשי סביבה, אנשי חינוך, נציגי משרדי ממשלה, אנשי תקשורת ושיווק, מומחים לבעלי חיים, נציגי רשויות, אנשי תכנון ועוד, ויתקיימו בו פאנלים וסדנאות בנושאים הבאים: מערכת החינוך כזירה למעורבות ציבורית, דיאלוג בין ארגונים והתארגנויות סביבתיים למגזר העסקי, קהילה עושה מדע – ניטור אזרחי, תפקיד החברה האזרחית בקידום מעורבות ציבורית, מעורבות הציבור בתכנון, תקשורת וניו מדיה ככלי במאבקים סביבתיים, ארגז הכלים לפעיל, צומחים מלמטה – קבוצות עושות שינוי, איך נולדים אקטיביסטים, דמוקרטיה השתתפותית בזירה המקומית, קואליציות במאבקים חברתיים וסביבתיים: הכרח ואתגר, על אתגרים והזדמנויות במעורבות ציבור, תעשייה, סביבה קהילה והשיח הציבורי, חכמת הציבור כעוגן לתכנון מושכל.

במסגרת הכנס תעניק החברה להגנת הטבע את אות החברה להגנת הטבע על פעילות למען הטבע והסביבה. השנה יוענק האות לעיריית תל אביב, מגמה ירוקה, צה"ל, המשרד להגנת הסביבה, פרופ' ארזה צ'רצ'מן, הפעיל הסביבתי מחדרה יואב לביא ועמותת אל אמל. יואב שגיא יקבל בכנס אות על מפעל חיים

 

סדר יום מפורט

08:30-09:15  התכנסות     

09:15-09:50  ברכות

מר ראובן רובי ריבלין – נשיא המדינה

מר אבי גבאי – השר להגנת הסביבה
מר שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים

קושה (משה) פקמן – מנכ"ל החברה להגנת הטבע

09:50-10:50  מליאת בוקר:  העולם שייך לשותפים – איך המעורבות החדשה משנה את פני העולם

מהצעקה בכיכר, עד לשינוי בכנסת | חברת הכנסת סתיו שפיר

מזיזים את העולם ביחד | ד"ר איתי גרינשפן  וד"ר גלית כהן בלנקשטיין, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מעורבות חברתית בעידן הדיגיטאלי | יהודה קוגן, סמנכ"ל שיווק, גוגל ישראל.

עולם של שותפויות | – עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים.

10:50-11:20  הענקת אות מפעל חיים ואות החברה להגנת הטבע לשנת 2015.

11:20-11:35  מעבר

11:35-12:50  מושבים מקבילים  א

 • "הדואג לדורות – מחנך" מערכת החינוך כזירה למעורבות ציבורית

מנחות:

חן פורטוגלי- שובל, מנהלת תחום פיתוח תכנים וחינוך סביבתי, החברה להגנת הטבע

 נירית קורן – לורנס, ראש תחום קיימות, 'שדמות'-מרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים

משתתפים:

 • עמרי שפר, פעיל ומתנדב בעיר חיפה, ממובילי ההתארגנות החינוכית קהילתית לשמירה על הוואדיות בעיר | פעילים ומעורבים לשמירה על ואדיות חיפה

 • זיוית לינדר, ראש אגף חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה | כיצד משרדי הממשלה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, מייצרים בזירה החינוכית אפשרויות למעורבות לשמירה על הסביבה

 • שחר גורביץ', שפע של מינים בגן המייסדים | אזרחים מובילים חינוך וקהילה לשמירה על חורשת האלונים הטבעית בגן המייסדים

 • נירית קורן-לורנס, ראש תחום קיימות קהילתית, שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים | יחסי הגומלין בין קהילה וחינוך: מקומן של מסגרות החינוך כמניעות של מעורבות סביבתית, מוטיבציות שונות לפעולה אזרחית (אקטיביזם ושינוי חברתי): מעורבות סביבתית כביטוי למחויבות ושייכות מקומית

כנס ישראל לטבע 1

הילכו שנים יחדיו? על האפשרות לדיאלוג בין ארגונים והתארגנויות סביבתיים, למגזר העסקי 

מנחים:

ניר פפאי, סמנכ"ל שמירת טבע וסביבה, החברה להגנת הטבע

אורית נבו  – אסטרטגיה תקשורתית וסביבתית

דוברים:

 • אורית נבו, אסטרטגיה תקשורתית וסביבתית | מאין בא ולאן הולך הדיאלוג בין ארגוני הסביבה לגופי התשתית והתעשייה

 • יפתח קרמר – קרמר/ דוידוביץ, אסטרטגיה וייעוץ תקשורתי | יש עם מי לדבר?

 • נאור ירושלמי – לשעבר מנכ"ל חיים וסביבה | דיאלוג כאסטרטגיה – לקחים מהעבר ומבט לעתיד

 • מוטי פרידמן, יו"ר אלקו ויו"ר חברת החשמל לשעבר | מה ניתן ללמוד מהדיאלוג בין חברת החשמל לישראל לארגוני הסביבה

דיון בהשתתפות:  

 • ניר פפאי, סמנכ"'ל שמירת טבע וסביבה, החברה להגנת הטבע

 • עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם, טבע ודין'

 • בלהה גבעון, מנכ"ל נגב בר קיימא

 • מיכל שוקרון , קמפיינרית ארצית, מגמה ירוקה

  קהילה עושה מדע – ניטור אזרחי
  מנחה: פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:

 • קובי גביש, מנהל שטחים פתוחים, מועצה אזורית גולן; דר' דן מלקינסון, המכון לחקר הגולן | תצפיטבע – שיתוף קהילתי בניטור טבע גולני

 • אילנה ארז, רכזת חינוך סביבתי במועצה אזורית מגידו | פרפרים במרחב – פעילות מתנדבים בניטור פרפרים במרחב הביוספרי

 • דן אלון מנהל מרכז הצפרות, החברה להגנת הטבע | ניטור אזרחי של עופות בישראל – סיכום שנתיים של פורטל הצפרות הישראלי

 • מרב לבל, רכזת צמחים בסכנת הכחדה, רשות הטבע והגנים |ניטור צמחים בסכנת הכחדה בעזרת הציבור

 • אלון רוטשילד, רכז מגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע | Sea watch  – מטפלים במפגעים בים בעזרת דיווחי ציבור

  תפקיד החברה האזרחית בקידום מעורבות ציבורית – שולחן עגול:
  מנחה:  יעקב שהרבני, סמנכ"ל חינוך וקהילה, החברה להגנת הטבע.

הרצאת פתיחה: פרופ' דני גוטווין, אוניברסיטת חיפה |  מעורבות הציבור: מגזר שלישי, מחאה ופוליטיקה

דיון בהשתתפות:

 • רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית כלכלית

 • רמי סולימני, מנכ"ל ג'ויינט – אשלים

 • מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה

 • אבי דבוש, מנהל תחום תכניות, שתי"ל

 • יאיר קמייסקי, מנהל תכניות חברה וסביבה באגף צעירים עולים, ג'וינט-אשלים

  מעורבות הציבור בשמירת טבע וסביבה – בין תיאוריה למציאות
  מנחה: פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפים:

 • רונית בר, ראש תחום התנדבות ג'ויינט – אשלים, מנהלת מיזם ההתנדבות הישראלי | איך  נעזרות מדינות בעולם  במתנדבים לשמירת טבע וסביבה

 • ינון גבע, דר' גלית כהן-בלנקשטיין ודר' איתי גרינשפן, האוניברסיטה העברית בירושלים | מעורבות הציבור ביוזמות סביבתיות: תובנות ממקרי חקר בעולם

 • דר' זיוה קולודני, Mare Nostrum | 'הים שלנו: חיפה בדרך אל הים'

 • רותם בכור, החברה להגנת הטבע | Mare Nostrum – רשת הארגונים הבינלאומית

 • תא"ל (מיל') ברוך שפיגל ופרופ' יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב | צבא ההגנה לטבע

  מעורבות הציבור בתכנון – זה אמיתי?
  מנחה: איתמר בן דוד, מנהל תחום תכנון. החברה להגנת הטבע

דיון בהשתתפות:

 • דר' מיכל מיטרני, מתכננת ערים, הטכניון

 • תמי גבריאלי, איגוד המתכננים

 • גדעון לרמן, גל תכנון וניהול מערכות אורבניות

 • אמיתי הרלב, מודוס – הנחיית תהליכים שיתופיים

 • מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה

12:50-13:40  ארוחת צהרים

13:40 – 14:55 מושבים מקבילים ב'

 

כתבו עליו … תקשורת וניו מדיה ככלי במאבקים סביבתיים

 • מנחה: דב גרינבלט, דובר החברה להגנת הטבע

משתתפים:

 • דב גרינבלט, דובר החברה להגנת הטבע | איך עושים שימוש בדוברות ככלי למעורבות ציבורית

 • צפריר רינת, הארץ | העיתונות הכתובה כלי להמונים? או שופר למקבלי ההחלטות?

 • רן רייז, מנהל חטיבת הייעוץ, תובנות | כלי דיגיטלי לקבלת החלטות באמצעות ייעוץ מבעלי העניין

 • ליאור ברקט, רכז ניו מדיה בחברה להגנת הטבע | "עשיתי לייק" – ניו מדיה ורשתות חברתיות

 • ארגז הכלים לקבוצות פעילים – מה יש שם בפנים?
  סדנא בהנחיית:

מירב לוי, מנהלת הדרכה בתחום התנדבות, ג'וינט – אשלים

אילנה שבתאי,  רכזת תוכן והכשרה במרכזים ללימודי שדה, החברה להגנת הטבע.

צומחים מלמטה – קבוצות עושות שינוי

 • מנחות:

גליה חנוך רועה, מנהלת קהילת תל – אביב יפו והסביבה, החברה להגנת הטבע

שרון גולן הרשקוביץ, מקדמת תחום קהילה מתנדבת, אגף חינוך וקהילה, רשות הטבע והגנים

משתתפים:

 • גליה חנוך רועה, החברה להגנת הטבע | חשיבותן של קבוצות מובילות שינוי – כיצד הצמיחה מלמטה יוצרת אדוות השפעה

 • שרון גולן – הרשקוביץ, רשות הטבע והגנים | שומרי המפרץ הסיני – מתנדבים שומרים על הסביבה ומעלים מודעות

 • עבד נמראנה וברוך קומפנו , אל אמל | פורום האזרחים היהודי – ערבי לסביבה ולקיימות בבקעת בית הכרם

 • גלית סמואל, פורום תושבים למען טבע עירוני בתל אביב | תושבים מתנדבים למען הטבע העירוני

 • יהודה גנוט, מנכ"ל עמותת חרדים לסביבה | חרדים לסביבה – פעילות של תושבים למען הסביבה במגזר החרדי

 • אלכסנדר אייל, קהילת חיפה בחברה להגנת הטבע | פעילות תושבי חיפה למען שמירה על ואדיות חיפה


איך נולדים אקטיביסטים? פלטפורמות להכשרת אקטיביזם חברתי וסביבתי

 • מנחים:

נעמה לב, רכזת גינות קהילתיות וגני ילדים, החברה להגנת הטבע

שחר כהנוביץ', מנהל המרכז ללימודי קיימות, מרכז השל לקיימות

משתתפים:

 • ד"ר עפרי גבאי, החברה להגנת הטבע | שומרים על הטבע ליד הבית – ליווי ותמיכה של החברה להגנת הטבע בפעילות תושבים למען הטבע

 • תמר ארבל אלישע, מנהלת תחום קהילה, רמת הנדיב | מה לרמת הנדיב ולקהילה?

  מיכל שוקרון, קמפיינרית ארצית, מגמה ירוקה | מארגנים קהילתיים לשינוי סביבתי

 • אלי גרשנקרוין, המכללה החברתית כלכלית | כלכלנים חברתיים למגזר הציבורי

 • שראל גלון, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח ופקיד היערות, שה"ם משרד החקלאות ופיתוח הכפר | "נאמני אילנות" – אזרחים פועלים למען עצים בעיר

 • שחר כהנוביץ' – מנהל המרכז ללימודי קיימות, מרכז השל לקיימות | תכניות הלמידה לסוכני שינוי במרכז השל לקיימות

  דמוקרטיה השתתפותית בזירה המקומית
  מנחות:

פזית שביד, מנהלת הפעילות העירונית והקהילות, החברה להגנת הטבע

נעמי צור, מייסדת ויו"ר קרן ירושלים ירוקה

 • נעמי צור, מייסדת ויו"ר קרן ירושלים ירוקה | מי מקבל את ההחלטות של מקבלי ההחלטות?

 • יואב אגוזי, מכון ירושלים לחקר ישראל | קיימות עירונית – סיכום המחקר

דיון בהשתתפות:

 • מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה

 • ראפיק חלבי, ראש מועצת דליית אל כרמל

 • שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו

 • מיכל פרפרי, משנה למנכ"ל עירית מודיעין


קואליציות במאבקים חברתיים וסביבתיים: הכרח ואתגר

 • מנחה: הרב עדית לב, ראש תחום צדק חברתי, רבנים למען זכויות אדם

  משתתפים:

 • יעל אלישר, רכזת צוות תכנון, קהילת ירושלים והסביבה, החברה להגנת הטבע | הקואליציה לשמירה על הרי ירושלים

 • עומר כהן, רכז תחום דיור ותכנון, שתיל | המטה לתכנון אחראי והקואליציה לחיזוק היישובים הקיימים בנגב

 • אסף זנזורי, מתכנן  קהילת מודיעין, החברה להגנת הטבע |  משמר התכנון

 • עדי פלד, קמפיינרית ומתאמת שיתופי פעולה, "אנו – עושים שינוי" | מטה מאבק הגז

14:55-15:10  מעבר    

15:10-16:30  מליאת צהרים:  דרושים שותפים – על אתגרים והזדמנויות במעורבות ציבור

ברכות: פרופ' ערן פייטלסון – ראש ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה, האוניברסיטה העברית

הרצאת סיכום | חיים אורון (ג'ומס) – יו"ר החברה להגנת הטבע

תעשייה, סביבה קהילה והשיח הציבורי | דני חן, משנה למנכל כי"ל

חכמת הציבור כעוגן לתכנון מושכל | ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על תחומי נדל"ן ופנים

אנשים גרים כאן | עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ונציג מרכז המועצות האזוריות במועצה הארצית לתכנון ובנייה

מצביעים פעם ב 4 שנים | חברת הכנסת שרן השכל

בן אדם למקום – תכנית מעשית לשילוב | שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים