כותרות אחרונות
Search

ביקושי ענק בהיקף של כ-1 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של ביג

צילום:  CC0 Public Domain Free for commercial use  No attribution required

 

הבעת אמון בחברת ביג !

ביקושי ענק בהיקף של כ-1 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של ביג; החברה בחרה לגייס סכום של כ-393 מיליון שקל

חברת ביג השלימה בהצלחה רבה את הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט') והרחבה של אגרות החוב (סדרה ז').

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, פי 5 מהסכום אותו החברה הייתה מעוניינת להנפיק בשלב המוסדי. בעקבות הביקושים הגבוהים והריבית האטרקטיבית בחרה החברה להרחיב את היקף הגיוס לסכום של כ-390 מיליון שקל בשלב המוסדי לעומת כ-200 מיליון שקל שתוכנן בשלב הראשוני, כאשר הגופים המוסדיים המובילים בישראל לקחו חלק בהנפקה.

אגרות החוב (סדרה ט') עומדות לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים לא שווים, כאשר חמישה תשלומים בשיעור של 4% מקרן אגרות החוב ישולמו בכל אחת מהשנים 2018 – 2022 (כולל); תשלום אחד בשיעור של 9% ישולם בדצמבר 2023, תשלום אחד בשיעור של 23.66% ישולם בדצמבר 2024 ושני תשלומים שווים בשיעור של 23.67% ישולמו בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 – 2026 (כולל).

החברה הציעה בשלב המוסדי את איגרות החוב סדרה ט' בריבית מקסימלית של 3.3% צמוד למדד המחירים לצרכן. במהלך המכרז המוסדי נתקבלו ביקושים בהיקף של 860 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל מתוך הביקושים כאמור כאשר בפועל נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי ברמה נמוכה משמעותית של כ-1.95% בלבד. בשלב הציבורי השלימה החברה גיוס נוסף של 3 מיליון שקל. איגרות החוב מגלמות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.85 שנים.

במקביל הציעה החברה להרחיב את אגרות החוב סדרה ז' במחיר שלא יפחת מ- 103.5 ₪. במהלך המכרז המוסדי נתקבלו ביקושים בהיקף של כ-122 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס כ-40 מיליון שקל מתוך הביקושים כאמור כאשר בפועל נסגר המכרז המוסדי במחיר של 106.1 ₪ המגלם ריבית של 1.39% צמוד למדד המחירים לצרכן. סדרה ז' הנה במח"מ של כ-5.9 שנים והיא וצפויה להיפרע לאורך השנים 2018-2025.

שתי סדרות איגרות החוב דורגו בדירוג A1 עם אופק חיובי על ידי חברת הדירוג "מדרוג".

 

את הנפקת האג"ח הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. קונסורציום החתמים כלל את: אקסלנס, רוסאריו, לאומי פרטנרס, דיסקונט, ברק קפיטל, ענבר ואגוז.

 

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, שימש כיועץ החברה להנפקה.

עו"ד מירב קינן ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' טיפלו בהיבטים המשפטיים של העסקה.

 

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: " אנו מודים לציבור המשקיעים שהביע אמון פעם נוספת בחברה ובפעילותה, אשר התבטא בין היתר, בביקושים הגבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי וכן בשיעור הריבית בה נסגר השלב המוסדי. הנפקת האג"ח מחזקת את נזילות החברה ותורמת בצורה חיובית לשיפור הגמישות הפיננסית, במקביל להמשך מימוש תכניות הפיתוח והצמיחה של החברה ולהארכת מח"מ ההתחייבויות. בנוסף, שיעור הריבית בו נסגר המכרז צפוי לתרום להמשך הירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה וכפועל יוצא להמשך שיפור הביצועים אותם מציגה החברה."