כותרות אחרונות
Search

האם חקיקת המס החדשה בתיקון מספר 83 לחוק מיסוי מקרקעין מונעת כמעט באופן אוטומטי עסקה בין קרובים ?

מכירת חיסול – סוף עונה
עמדה אישית רוא"ח דורית גבאי 

חקיקת המס החדשה לחוק מיסוי מקרקעין קובעת כי בעלי קרקעות, שימכרו אותן כולן או חלקן – החל מה- 1.1.2016   ועד ל- 31.12.2018 ייהנו מהטבת מס שבח מיוחדת

חקיקת המס החדשה בתיקון מספר 83 לחוק מיסוי מקרקעין קובעת כי בעלי קרקעות, שימכרו אותן כולן או חלקן – החל מה- 1.1.2016 ועד ל- 31.12.2018, ייהנו מהטבת מס שבח מיוחדת, לפיה על חלק המס המחושב עד ליום 7.11.2001, ישולם מס בשיעור 25% במקום 48%.

החוק מונע כמעט באופן אוטומטי  עסקה כזו בין קרובים, בעת שהיא שנעשית ללא תמורה, או  כל מכירה, שחל לגביה פטור מלא או חלקי או שיעור מס מופחת. כך למשל  קרקעות, שנרכשו לפני 1.4.1961, אינן זכאיות להטבה זו, משום ששיעור המס לגביהן אינו עולה על 25%.

אינני מסכימה עם דרך החקיקה הזו. היא מעניקה הטבות לתקופות קצובות ובתנאים נוקשים. מצד אחד זו מתנה לבעלי הקרקעות ובעיקר ליורשים שלהן, ומצד שני, אי עמידה בתנאים לעיל דוחפת את הצדדים לעסקה  – קבלן ובעל קרקע – להעמסת המס שצפוי להיחסך על הקבלן, אם מסיבה כלשהי הקבלן לא יעמוד בלוחות הזמנים לסיום הבנייה.

ואלה המקרים והתנאים העיקריים:

נמכרות קרקעות, שקיימת לגביהן תכנית, לפיה ניתן לבנות שמונה יחידות מגורים לפחות על ידי יחיד לאחר.  אפשרות זו כוללת גם ביצוע עסקת קומבינציה על ידי היחיד, שהחלק הנמכר על ידו הוא לפחות שמונה יחידות קרקע למגורים. חלופה זו כוללת גם תנאי כי עד ליום 31.12.2018 תסתיים בנייתן של כל הדירות, ובעסקת קומבינציה – הסתיימה בנייתן של שמונה דירות לפחות –  השייכות לבעלי הקרקע. באופן מיוחד מציינים כי המונח "הסתיימה בנייתן" כולל גם מצב שאין טופס 4, אלא יש חיבור לחשמל ומים.

לגבי עסקה, שבה מספר יחידות הקרקע למגורים הניתנות לבנייה עולה על שמונה אך פחות מ- 251 דירות מגורים – הבנייה צריכה להסתיים תוך 42 חודשים מיום המכירה. לגבי קרקעות, שהזכות לבנות בהן היא יותר מ- 251 דירות מגורים – ההטבה תוענק אם הסתיימה הבנייה תוך 48 חודשים מיום המכירה. החוק הזה מחדש גם מעצם ההסכמה שכלולה בו -כי ניתן לקבל את הטבות באופן יחסי. כלומר אם חלק מהדירות גמורות – ההטבה תינתן לגבי אותו חלק.

* דורית גבאי היא רואת חשבון ובעברה בכירה ברשות המיסים כיום דורית גבאי היא עצמאית ובעלת משרד המתמחה ומתמקד בייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין