כותרות אחרונות
Search

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב – סקירה שבועית של המסחר: 31 בינואר – 4 בפברואר, 2021.

 

סקירה שבועית של המסחר:  31  בינואר – 4 בפברואר, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש פברואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א-ביומד שממשיך לבלוט עם עלייה של כ-8%, והשלים עלייה של כ-37% מתחילת השנה. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר השבוע התנהל על רקע הארכת הסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

 

בשוק המניות:

השבוע גויסו עד כ-478 מיליון שקל בחמש הנפקות של מניות לציבור.

 

כ-417 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שלוש חברות טכנולוגיה חדשות – פינרג'י (כ-200 מיליון שקל), סולאיר (כ-132 מיליון שקל)  ושותפות המו"פ ביג-טק 50 (כ-85 מיליון שקל)  ועד כ-23 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקה ראשונית (IPO) ע"י חברת אשראי חוץ בנקאי חדשה – מיכמן – המצטרפות ל-8 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.

 

חברה דואלית חדשה:

חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק, ביצעה רישום כפול והחלה להיסחר השבוע גם בתל-אביב.

 

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור.

 

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל.

 

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-6.8%.

מדד ת"א–90   

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.2% ומתחילת השנה עלה ב-5.3%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה עלה ב-14.7%.

מדד ת"א-ביומד

עלה השבוע ב-8.0%, ומתחילת השנה עלה ב-37.3%.

 

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

מדד תל בונד-60

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.

 

גיוסים:

הנפקת מניות        

גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):

עד כ-440 מיליון שקל יגויסו השבוע בארבע הנפקות ראשוניות:

 

שלוש חברות טכנולוגיה חדשות גייסו כ-417 מיליון שקל. 

  • פינרג'י – חברת קלינטק העוסקת ב "פיתוח טכנולוגיה לייצור סוללות מתכת-אויר, שמפיקות אנרגיה חשמלית מאלומיניום ומאבץ, גייסה כ-200 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-986 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

 

  • סולאיר – חברה העוסקת בייזום ותפעול פרוייקטים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית בישראל ובספרד, גייסה כ-132 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-599 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-119 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-13 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.

 

  • בי-טק 50 – שותפות מו"פ המשקיעה בחברות טכנולוגיה, גייסה כ-59 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-26 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי ומשקיעים נוספים. ביג-טק 50 מצטרפת לחמש שותפויות מו"פ ראשונות בבורסה, שנרשמו למסחר בתל-אביב בשנת 2020.

 

מיכמן – חברת אשראי חוץ בנקאי, צפויה לגייס היום עד כ-23 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-85 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

 

גיוס ע"י חברות נסחרות:

כ-37 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות  לציבור ע"י חברות נסחרות – יבואנית מוצרי תקשורת אקסל וחברת הקנאביס הרפואי טוגדר שגייסו כ-20 וכ-17 מיליון שקל, בהתאמה.

 

חברה דואלית חדשה – ראשונה השנה  

מניות חברת הטכנולוגיה ראדא הנסחרות בבורסת נאסד"ק (סמל: RADA), החלו להיסחר במקביל גם בתל-אביב ב-2 בפברואר בשווי כ-1.4 מיליארד שקל (ערב הרישום). החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס.

 

כיום נסחרות בתל-אביב 51 חברות דואליות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

 

גיוס ע"י חברות נסחרות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-652 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

כ-352 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס  בהרחבת שתי סדרות של אג"ח – כ-224 מיליון שקל  גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 7.4 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, דירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג", וכ-128 מיליון שקל גויסו באג"ח שקלי בריבית משתנה, מח"מ 5.0 שנים, תשואה לפדיון 1.3%, דירוג AA- "מעלות".

 

כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב יוניברסל מוטורס  בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.9 שנים, ריבית 2.18%, דירוג +A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

 

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.1 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

 

שוק קרנות הסל

קסם רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל – CSI300, המצטרפת ל-528 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

 

שונות:

שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מכ-11.0% במחצית השנייה של דצמבר 2020 לכ-14.2% במחצית הראשונה של ינואר 2021, לעומת שיעור ממוצע של כ-17.7% בחודשים מרץ-דצמבר 2020. 

 

שיעור הבלתי מועסקים ירד במעט מכ-4.9% מכוח העבודה במחצית השנייה של דצמבר 2020 לכ-4.6% במחצית הראשונה של ינואר 2021 , לעומת 4.5% בממוצע בחודשים מרץ-דצמבר 2020.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

1.5%

11.9%

ת"א בנקים-5

0.0%

6.1%

ת"א-נדל"ן

0.6%

-1.8%

 

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.2%

2.6%

אירו/ שקל

-0.8%

0.3%