כותרות אחרונות
Search

הקשר בין ערבות בנקאית לשכירות דירה

צילום: https://depositphotos.com/218106666/stock-photo-couple-ready-sign-contract-purchase.html

 

הקשר בין ערבות בנקאית לשכירות דירה

משכירי דירות? רוצים לבטח את הזכויות שלכם מול שוכר הדירה? מומלץ לכם לשקול ביצוע ערבות בנקאית. מרגישים מבולבלים? אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר בראש. אז מהי בכלל ערבות בנקאית, כיצד היא קשורה לשכירות, כמה היא עולה ומהן היתרונות בביצוע ערבות מסוג זה, כאן לפניכם.

 

ערבות בנקאית

נושים רבים מעדיפים להשתמש בערבות בנקאית. ערבות בנקאית משמעותה, שריון סכום כסף מסוים בצד ע"י הלקוח, כאשר האחראי על שמירתו הוא הבנק. הבנק יחזיק בכסף זה עד תום תקופת חוזה מסוימת שנקבעה בין הלקוח למוכר.

 

מטרת סוג ערבות זו היא באם הלקוח לא יעמוד בחובותיו, יהיה רשאי המוטב לפדות את סכום הערבות בהלימה לפרטים שסוכמו בינו לבין הלקוח.

 

על הבנק בו התבצעה הערבות לדאוג לפרוע את חוב האדם במידה ואיננו משולם על ידי האדם עצמו, כך שפירעון החוב אינו תלוי ביכולת הכלכלית של בעל החוב. הבנק יפרע את סכום הערבות רק לאחר שהמוטב יציג מסמך המציג דרישה ברורה לפירעון החוב תוך בחינת פרטיו בידי הבנק. באם הדרישה מאושרת, סכום החוב יועבר ישירות לחשבון הבנק של המוטב.

 

השימוש בערבות בנקאית שכיח מאוד בתחומים שונים בעולם העסקי, כגון: בעסקאות מסחריות גדולות, הצעת מכרזים ובפרט במסגרת חוזי שכירות.

 

ערבות בנקאית במסגרת השכרת דירה

משכירי דירות רבים מחפשים רשת הגנה וביטחון בטרם הם משכירים את דירותיהם. ישנן אפשרויות שונות ליצירת רשת זו, החל מערבים ועד ערבות בנקאית לשכירות דירה. האופציה הבטוחה ביותר לשימוש היא אופציית הערבות בנקאית, משום שהבנק מייצג גוף פיננסי בעל יציבות ואמינות המאפשר מימוש סכום הערבות בקלות יחסית.

 

ערבות בנקאית במסגרת השכרת דירה נפוצה בעיקר במקרים בהם קיים חשש כי הדיירים עלולים שלא לעמוד בתשלומי השכירות, כגון בקרב זוגות צעירים ובלתי מבוססים או סטודנטים. במסגרת ערבות זו, ייחתם הסכם בין הלקוח, הבנק והמשכיר, המהווה צד ג'.

 

ערבות זו מהווה אינדיקציה אפשרית לבחינת יכולתו הכלכלית של השוכר, וזאת מאחר שהבנק מאשר הליך ערבות בנקאית רק ללקוחות המחזיקים בחשבונם את סכום הביטחון, ואף גובה עבור תהליך זה עמלה מהלקוח.

 

צילום: https://depositphotos.com/218106666/stock-photo-couple-ready-sign-contract-purchase.html

 

סכום הערבות השכיח וגובה העמלה הנדרש

סכום הערבות אינו אחיד, ומשתנה בהתאם לסוג הנכס. בכל מקרה, סכום הערבות המקובל יהיה בעבור פרק זמן של שלושה חודשי שכירות.

 

טווח מחירי העמלה אותה דורש הבנק בעבור הליך הערבות ינוע בין 5%-3, כאשר קיים שוני מבנק אחד למשנהו.

 

יתרונות הערבות הבנקאית

-מערכת הבנק היא מערכת יציבה וחזקה בהשוואה לכל אדם החותם על כתב ערבות, מה שמגביר את תחושת הביטחון אצל המשכיר.

 

-משכיר הדירה יכול לממש את סכום החוב של השוכר בקלות ובמהירות רבה יחסית.

 

-הלקוח הנותן את ההרשאה לסכום העירבון אינו רשאי לבטלה מרצונו האישי ולהעלם עם רשת ביטחון זו.