כותרות אחרונות
Search

חברת "ביג" מממשת נכסים בארה"ב בשווי 200 מיליון דולר בהתאם לשווי בספרים

 

 

ביג מממשת נכסים בארה"ב בשווי 200 מיליון דולר בהתאם לשווי בספרים

 

חי גאליס מנכ"ל "ביג" – צילום: יח"צ ,ביג"

 

 

ביג מרכזי קניות מדווחת  היום כי חברת בת אמריקאית, בה מחזיקה החברה 80% בשרשור ("חברת הבת") התקשרה בשני חוזים מחייבים עם קרן "ריט" אמריקאית למכירת מלוא אחזקותיה בשני נכסים:

 

הנכס הראשון, מרכז הקניות הפתוח Camelback Colonnade בפניקס, אריזונה ("קאמלבק") בו החזיקה חברת הבת 60%

הנכס השני, מרכז הקניות הפתוח Shops at Hilton Village בסקוטסדייל, אריזונה ("הילטון") בו החזיקה חברת הבת 80%.

 

מחיר המכירה עבור 100% מהזכויות בקאמלבק הינו 162.5 מיליון דולר ("התמורה"), סכום זהה לשווי המרכז בספרי החברה, המשקף שיעור היוון של כ-5.8% על ה-NOI הצפוי לשנת 2021 של כ-9.4 מיליון דולר. חלקה של חברת הבת במכירה הינו כ-97.5 מיליון דולר. המרכז כאמור כולל שטח של כ-59,600  מ"ר (מתוכם כ-6,000 מ"ר קומה שניה של משרדים) בשיעור תפוסה כולל של כ-88%. עם חתימת החוזה, הפקידה הרוכשת פיקדון בגובה 3.5 מיליון דולר.

 

התזרים הצפוי לחברת הבת מהמכירה, ככל שתושלם, לאחר פירעון הלוואה ועלויות נלוות צפויות, יעמוד על כ-44.4 מיליון דולר.  

 

מחיר המכירה עבור 100% מהזכויות בהילטון הינו 37.5 מיליון דולר, סכום זהה לשווי המרכז בספרי החברה, ובתוספת כ-1.5 מיליון דולר שתעביר הרוכשת למוכרת בגין תשלום קנס לפירעון מוקדם של ההלוואה עם השלמת העסקה, כך שסך התמורה הכוללת תעמוד כ-39 מיליון דולר. סכום זה משקף שיעור היוון של כ-7.2% על ה- NOI הצפוי לשנת 2021 של כ-2.8 מיליון דולר. יצוין, כי חברת הבת אינה הבעלים של הקרקע, אלא בעלת זכויות חכירה לתקופה של כ-55 שנים. חלקה של חברת הבת במכירת הזכויות הינו כ-30 מיליון דולר.

 

המרכז כאמור כולל כ-8,600 מ"ר שטחים מסחריים בשיעור תפוסה של כ-98%. עם חתימת החוזה, הפקידה הרוכשת פיקדון בגובה 1 מיליון דולר.

 

התזרים הצפוי לחברת הבת מהמכירה, ככל שתושלם, בניכוי עלויות נלוות צפויות, יעמוד על כ-12 מיליון דולר.  

 

אסף נגר, משנה למנכ"ל "ביג": "אנחנו שמחים לדווח היום על מכירת שני נכסים בהיקף משמעותי של כ-200 מיליון דולר וזאת בהמשך לאסטרטגיה עליה דיווחנו לפני מספר חודשים בלבד. מכירת הנכסים בהתאם לשווים בספרים ובשיעור היוון ממוצע של 6% כאשר השפעת משבר הקורונה עדין שוררת בשווקים מלמדת על סוג הנכסים שיש לנו בפורטפוליו בארה"ב ועוצמתם. בימים אלה אנו ממשיכים בקידום מכירות נוספות זאת במקביל להמשך פיתוח והרחבת הפעילות ביתר אזורי הפעילות של החברה ואיתור הזדמנויות חדשות".