כותרות אחרונות
Search

חברת ביג מרכזי קניות השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הרחבת סדרות אגרות החוב של "ביג" – במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-940 מיליון שקל.

הבעת אמון בחברת ביג.!

ביקושי ענק בהיקף של כ-940 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של ביג. 

החברה בחרה להיענות בשלב המוסדי לסכום של כ-463 מיליון שקל.

 

חברת ביג מרכזי קניות השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הרחבת סדרות אגרות החוב (סדרה יא') ו- (סדרה יב'). במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-940 מיליון שקל, למעלה מ-פי 3 מהסכום אותו החברה הייתה מעוניינת להנפיק. בעקבות הביקושים הגבוהים והריבית האטרקטיבית בחרה החברה להרחיב את היקף הגיוס והבטיחה גיוס של כ-463 מיליון שקל בשלב המוסדי, כאשר הגופים המוסדיים המובילים בישראל לקחו חלק בהנפקה.

 

אגרות החוב (סדרה יא') במח"מ של 6.5 שנים, דורגו על ידי P&S מעלות בדירוג של AA, מגובות בשעבוד על חלק החברה בנכסים קניון בת ים, ביג טבריה ו-100% מ- Big fashion בית שמש, הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,028 ש"ח, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יא'). במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת 443,459 יחידות אגרות חוב (סדרה יא') בהיקף של כ-464 מיליון ש"ח, מתוכן התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות של 210,000 יחידות. המחיר ליחידה במכרז נקבע על 1,048 ₪ והנו גבוה ממחיר שער הסגירה בבורסה שעמד על 1,043. המחיר שנקבע במכרז משקף ריבית שנתית צמודה של 1.21%.

 

אגרות החוב (סדרה יב') במח"מ של 6.5 שנים, דורגו על ידי P&S מעלות בדירוג של -AA ואינן מגובות בבטוחה, הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,057 ש"ח, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יב'). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 438,101 יחידות אגרות חוב (סדרה יב') בהיקף של כ-473 מיליון ש"ח, מתוכן התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות של 225,171 יחידות. המחיר ליחידה במכרז נקבע על 1,083 ₪ והנו גבוה ממחיר שער הסגירה בבורסה שעמד על 1,078. המחיר שנקבע במכרז משקף ריבית שנתית צמודה של 2.12%.

 

את הנפקת אגרות החוב הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. קונסורציום החתמים כלל בנוסף את: רוסאריו שירותי חיתום, דיסקונט קפיטל, אקסלנס נשואה חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום וענבר הנפקות ופיננסים.יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, שימש כיועץ החברה להנפקה. עו"ד מירב קינן ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' טיפלו בהיבטים המשפטיים של העסקה.

 

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה

 

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה: " אנו מודים לציבור המשקיעים שהביע אמון פעם נוספת בחברה ובפעילותה, אשר התבטא בין היתר, בביקושים הגבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי וכן בשיעור הריבית בה נסגר השלב המוסדי. הנפקת האג"ח מחזקת את נזילות החברה ותורמת בצורה חיובית לשיפור הגמישות הפיננסית, פוזיציה אשר מאפשרת לחברה לבצע עסקאות הזדמנותיות בפרק זמן קצר כדוגמת רכישת מניות אפריקה נכסים שביצענו בחודש האחרון. ערב ביצוע ההנפקה פרעה החברה את התשלום האחרון בגין אגרות החוב סדרה ג' אשר נשאו ריבית שנתית צמודה של 4.85%. שיעור הריבית בו נסגר המכרז צפוי לתרום להמשך הירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה וכפועל יוצא להמשך שיפור הביצועים אותם מציגה החברה."