כותרות אחרונות
Search

חברת בניה חויבה לשלם כ- 450,000 ₪ לדייר שתבע אותה בגין ליקויים בדירתו ובאבני החיפוי החיצוני.

צילום: פרטי

 

פסק    דין!
פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב נגד חברה לבניין בע"מ.
החברה חויבה  לשלם  כ- 450,000 ₪  לדייר שתבע, ובנוסף  חויבה   לשלם   לדייר   הוצאות   משפט.
כמו כן  חוייבה  החברה לבצע  תיקון  של  אבני  החיפוי במגדל  המגורים   בו   מצויה   דירתו של התובע.

 

התקבלה תביעת דייר נגד חברת בניה למגורים בע"מ, אשר תבע בגין ליקויים בדירתו וגם באבני החיפוי החיצוני של מגדל המגורים בו נמצאת הדירה.

בפסק דין שניתן בימים אלה (13/1/2021) על ידי בית משפט שלום בתל-אביב, חייב בית המשפט את החברה  לתקן את אבני החיפוי במגדל המגורים שבנתה בירושלים, בתוך 90 יום.

בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה מטעמו וקבע, כי "הנתבעת לא יצאה מגדרה לתקן הליקויים תוך זמן סביר".

עוד חייב בית המשפט את החברה לשלם לדייר בגין ליקויים בדירתו סכום של כ- 450,000 ₪, כולל שכר טירחת עו"ד, ובנוסף – לשלם לדייר הוצאות משפט נכבדות ביותר.

ראוי לציון, כי לפני כחודש ימים הגישו עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און תביעה נוספת בענין אותו מגדל מגורים, על סך של כ- 30 מיליון ₪, בה התובעים הם נציגות הבית המשותף ועשרות בעלי דירות נוספים במגדל המגורים. בתביעה הנוספת טרם הוגש כתב הגנה.

תחילתה של הפרשה בכתב התביעה שהגישו עורכי הדין ורד כהן ורענן בר – און, מטעמם של פרופ' לרפואה ורעייתו בעלי דירה במגדל המגורים.

בית המשפט צירף את נציגות כל הדיירים מגדל המגורים, אשר תומכת בטענת בני הזוג, כתובעת נוספת בכתב התביעה.

על פי העדויות שהגישו עורכי הדין בר-און וכהן לבית המשפט, כולל של מומחים בכירים, הותקנו אבני החיפוי של מגדל המגורים בן 18 קומות בירושלים באופן לקוי ביותר.

לטענת התובעים, האבנים באיכות ירודה, ומחדירות מים אל תוך הדירות שבמגדל. ואולם חמור מכך, על פי ראיות התביעה, האבנים אינן מעוגנות לקירות החוץ של המגדל באופן שמחייב החוק לעגן אותן, ועלולות ליפול ולגרום לפגיעה בנפש.

כך למשל, הגישו התובעים חוות דעת מומחים לפיהן מספר הווים שבעזרתם חוברו האבנים אל קירות החוץ קטן משמעותית ממספר הווים הנדרשים בתקן של מכון התקנים הישראלי. בנוסף, הווים שכן קיימים – מחוברים באופן שמנוגד לתקן של מכון התקנים הישראלי.

על פי העדויות שהגישו עורכי הדין בר-און וכהן מטעם התובעים, ניסתה החברה הקבלנית, לתקן את הליקויים בשיטת "טלאי על טלאי", למשל בברגים ובברזלים מאולתרים, ובאופן רשלני, ונמנעה מלבצע תיקון ראוי של הליקוי – כלומר : פירוק החיפוי מכל קירות החוץ של המגדל, איטום קירות החוץ כפי שמחייב הדין וביצוע חיפוי מחדש של המגדל, לאחר איטום קירות החוץ כדבעי.

התובעים הגישו לבית המשפט, בין היתר תוצאות בדיקות של מעבדה מאושרת, ובדיקות מומחים, המוכיחות, כי אכן הליקוי באבני החיפוי הינו מהותי ביותר. ממצאי המעבדה המאושרת הם חד משמעיים : הביצוע אינו תואם לדרישות התקן. לרבות – מספר ווי החיבור, אופן חיבור הווים ועוד…

לטענת התובעים, חרף ההתראות, וחרף חומרת הדברים והסכנה הגדולה לפגיעה בנפש, לא עשתה החברה הקבלנית דבר וחצי דבר במשך כ- 5 שנים (!!!)  כדי לטפל בליקוי כה חמור זה

בית המשפט מינה מומחה אובייקטיבי מטעמו, אשר הגיש חוות דעת ובה ממצאים לעניין אופן עיגון אריחי החיפוי לקירות החוץ של מגדל המגורים.

יצוין, כי גם המומחה מטעם החברה הקבלנית עצמה נאלץ להודות, כי עיגון אבני החיפוי לא נעשה כנדרש.לטענת עורכי הדין בר – און וכהן, בעוד הנתבעת מתעקשת, כי בהיותה האחראית על מגדל  המגורים – היא זו שזכאית

לתקנו, הרי בפועל לא תיקנה את הליקויים הקשים, ואף לא טרחה לפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו של המומחה מטעם בית המשפט.

זאת, על אף שכבר אירעו נפילות של אריחים מבין אריחי החיפוי של מגדל המגורים, ורק בנס לא נפגע עד כה אדם כלשהו.

כאמור, החברה חויבה  לשלם   כ- 450,000 ₪, כולל שכ"ט עו"ד, ובנוסף חויבה לשלם הוצאות משפט נכבדות ביותר,  לדייר שתבע, וכן  חויבה  לבצע  תיקון  של  אבני  החיפוי במגדל המגורים בו   מצויה   הדירה.

עורכי  הדין  ורד  כהן  ורענן  בר – און,  ממשרד  בר – און,  כהן,  עורכי – דין,  אשר  מדורג כמשרד  מוביל  בישראל  בעריכת  דין , ובכלל  כך  בתחום  הליטיגציה  –  התדיינות  בבית  המשפט ,  דיני  משפחה  ודיני  ביטוח  ונזיקין ,  כולל  רשלנות רפואית.

 

www.Bar-OnCohen.co.il

פסק הדין שמור במערכת