כותרות אחרונות
Search

חברת דירוג האשראי 'מעלות S&P' מביעה אמון מלא ב "ביג מרכזי קניות".!

 

 

חברת דירוג האשראי "מעלות" מביעה אמון ב "ביג מרכזי קניות".!

 מאשררת את דירוג החברה ברמה של 'il.AA -' באופק יציב.

חברת דירוג האשראי 'מעלות S&P' אשררה היום את דירוג האשראי של חברת "ביג מרכזי קניות" ברמה של 'il.AA-' באופק יציב.

 

צילום: יח"צ

 

כלכלני 'מעלות S&P'  מציינים בדוח הדירוג:

  • "אנו מעריכים כי המודל העסקי של החברה מאופיין במספר יתרונות תחרותיים: אופי הנכסים הפתוחים שהיו הראשונים לחזור לפעילות בהשוואה למרכזי מסחר סגורים, ועומס נמוך של דמי שכירות לפדיונות שוכרים יחסית למתחרים מובילים. להערכתנו, עומס דמי השכירות הנמוך תומך בשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים ויוביל ללחץ מתון יותר מצד השוכרים להקלות נוספות בדמי השכירות.

 

  • "עם התפרצות משבר הקורונה והפעלת תקנות שעת חירום בישראל… הודיעה החברה כי לא תפעל לגבות את דמי השכירות הבסיסיים אלא כאחוזים מפדיון בלבד ברבעון השני של השנה. להערכתנו, אף שההקלות בדמי השכירות יהיו זהות באופיין ובהיקפן בהשוואה לחברות מובילות בענף, התגובה המהירה של הנהלת החברה תרמה לשמירה על מערכת יחסים הולמת עם השוכרים ועשויה לתרום בטווח הבינוני-ארוך על שמירה על מיצוב עסקי גבוה".

 

  • "פרופיל הסיכון הפיננסי נתמך על ידי הגמישות הפיננסית של החברה וצעדי המימון שנקטה הנהלת החברה. בתחילת חודש מאי דיווחה ביג על הגדלה של מסגרת אשראי לכ- 600 מיליון שקל והארכתה עד אמצע 2022 , וכן על מו"מ להשגת מסגרת אשראי נוספת על סך כ- 350 מיליון שקל עם תוקף זהה. מקורות אלה, בתוספת יתרות המזומן, מספיקים לכיסוי שירות החוב עד סוף 2021 ללא תלות מהותית בשוק ההון."

 

  • נכון לסוף 2019 לחברה יתרת חלויות של כ-1.7 מיליארד ₪. נכון למועד פרסום הדוח החברה כבר פרעה מתוך הסכום כאמור סכום של 1.1 מיליארד ₪.

 

  • "תחת הנחות תרחיש הבסיס שלנו אנו צופים כי החברה תמשיך לעמוד ביחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי."

 

ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, הוקמה על ידי מר יהודה נפתלי ועוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, ארה"ב וסרביה. מרכזי הקניות של הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה עליה נמנים עיקר נכסי הקבוצה, כוללים מרכזים מסחריים פתוחים חד קומתיים, הממוקמים בדרך כלל בסמוך לצירי תנועה ראשיים ומאפשרים גישה נוחה וחניה חופשית לרווחת קהל המבקרים. הקבוצה השנייה כוללת קניונים ומרכזי קניות מסוג Life Style  אשר משלבים בילוי וקניות תוך דגש על חווית לקוח.