כותרות אחרונות
Search

כך תחסכו לכם מאות אלפי שקלים – בחרו בקרן פנסיה נכונה לכם!

צילום: envato

 

כך תחסכו לכם מאות אלפי שקלים – בחרו בקרן פנסיה נכונה לכם!

המפנה הגדול בשוק החיסכון ארוך הטווח בישראל חל בשנת 2008 עם חקיקת חוק פנסיה חובה. מאז חלה החובה על כל מעסיק להפריש כספים לחיסכון פנסיוני באמצעות אחד משלושה מוצרים: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. כל עוד מדובר בעובד שכיר, אזי מחויב המעסיק להפריש 18.5% משכר העובד לחיסכון פנסיוני מתוכם 6% על חשבון העובד.

 

בהתאם לכך שוק מוצרי החיסכון הפנסיוני הלך וגדל מאז יחד עם היקף החיסכון של העובדים. שלושת מוצרי החיסכון הפנסיוניים המוזכרים לעיל נבדלים זה מזה באופן מהותי ולכל אחד מהם מאפיינים ייחודים משלו. מכאן שההחלטה על חיסכון באמצעות מוצר כזה או אחר היא בעלת משמעות רבה לחוסך ועל כן חשוב להכיר את המוצרים השונים.

 

החוק מגדיר כי בהיעדר בחירה אחרת של העובד, החיסכון הפנסיוני יעשה באמצעות קרן פנסיה ברירת מחדל. מדובר במספר קרנות המנוהלת בגופים פיננסיים שונים אשר זכו במכרז והתחייבו לתנאים מסוימים לתקופה ארוכה ובפרט לדמי ניהול נמוכים במיוחד למשך תקופה של 10 שנים לפחות וללא חיתום רפואי של המבוטח. מכאן ניתן להסיק כי מבין המוצרים הפנסיוניים המדינה הכירה בקרן הפנסיה כמוצר אשר מספק מענה רחב ככל הניתן למרבית האוכלוסייה.

 

מרכיב הביטוח:

להבדיל מקופת גמל, קרן הפנסיה כוללת בתוכה רכיב ביטוחי במקרה של נכות או במקרה של פטירה. בעת הצטרפות לקרן פנסיה ניתן לבחור במספר של מסלולי ביטוח המציעים תמהיל שונה בין ביטוח הנכות לבין ביטוח השארים. האחד מתייחס למקרה של אובדן כושר עבודה והוא ניתן עד אחוז מסוים מהשכר המבוטח ועד גיל הפרישה המוגדר במסלול. השני מתייחס למקרה של פטירה של החוסך בטרם גיל הפרישה המוגדר, אז יהיו זכאים בת-זוגו וילדיו (עד לגיל 18) לקצבת המחולקת לפי אחוז מוגדר מהשכר המבוטח. בהתאם לזאת, על החוסך לבחור את המסלול המתאים לו בהתאם למצבו המשפחתי והבריאותי.

 

מסלול ההשקעה:

בקרנות הפנסיה, בדומה למוצרים פנסיוניים אחרים ניתן לבחור במסלולי השקעה שונים ומגוונים. מסלולי ההשקעה משקפים רמות סיכון שונות וניתן לעבור בין מסלול למסלול לאורך תקופת החיסכון. בכל הקשור בהשקעה בשוק ההון מצביעים המחקרים כי ככל שטווח ההשקעה עולה כך גם עולה התשואה. במלים אחרות, מבחינה סטטיסטית ההשקעה בשוקי ההון מניבה תשואה חיובית לאורך זמן.

בהתאם לכך, ככל שגיל החוסך הוא נמוך אזי הוא יכול ליטול סיכון רב יותר הבא לידי ביטוי בהשקעה במסלולים שמרביתם כוללים השקעה במניות. ככל שהחוסך מבוגר ומתקרב לגיל הפרישה אזי הוא יוכל לעבור ממסלולים עתירי סיכון למסלולים סולידיים, כדוגמת מסלולים המשלבים השקעה במניות ואג"ח או ללא השקעה במניות כלל. הבחירה במסלול היא משמעותית מאוד לקצבה שתשולם בסוף תקופת החיסכון ולכן חשוב להכיר את המסלולים השונים ולהבין את היחס בין הסיכון לסיכוי ולגיל החוסך.

 

צילום: envato

 

דמי ניהול:

בקרנות הפנסיה משולמים דמי ניהול מההפקדה ודמי ניהול מהחיסכון. הראשון הוא תשלום הנגזר מההפקדה החודשית לקרן ומגולם באחוזים. השני הוא תשלום המשולם בחישוב שנתי מסך החיסכון הצבור וגם הוא מגולם באחוזים. מאחר ומדובר בחיסכון ארוך טווח אזי לדמי הניהול עשויה להיות השפעה מכרעת על החיסכון. לדוגמה, דמי ניהול משוקללים של 1% בשנה לאורך 30 שנות יקטינו כ-30% מהחיסכון בסוף התקופה כמו גם את הקצבה המשולמת בהתאם. מכאן שחשוב לשים לב, לעקוב ולהוזיל את עלויות הניהול לאורך חיי החיסכון באמצעות משא ומתן מול הגוף הפיננסי המנהל את החיסכון.

 

משווים, בוחרים, מניידים:

את הביצועים של קרנות הפנסיה ניתן להשוות ולנתח באתר הממשלתי "פנסיה-נט". אמנם ברור כי ביצועי העבר אינם משליכים בהכרח על ביצועי העתיד, אולם ניתן באמצעות המערכת להשוות ולסמן את הקרנות שהשיאו ביצועים טובים במיוחד בשנים האחרונות. ככל שתשואות הקרן יהיו גבוהות יותר כך הקצבה בסוף תקופת החיסכון תהיה גדולה יותר. חשוב לזכור שאת החיסכון הפנסיוני ניתן לנייד בקלות יחסית בין הגופים השונים ובכך להחזיק בקלף מיקוח הנמצא בידי החוסך באשר לדמי הניהול. כמו כן שימוש מושכל ב"פנסיה-נט" עשוי להצביע על צורך בהעברת החיסכון לניהול של גוף אחר.

 

סיכום:

החיסכון הפנסיוני הוא לרוב החיסכון הגדול ביותר שאדם חוסך בחייו והוא הכרחי לחיים שלאחר הפרישה מהעבודה. קרן הפנסיה היא מוצר המשלב הן חיסכון והן מרכיב ביטוח משמעותי למקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה בטרם עת. על מנת לחסוך בצורה מיטבית חשוב לבחור באופן מודע את מסלול הביטוח ואת מסלול ההשקעה. כמו גם לבקר לאורך תקופת החיסכון את ביצועי הקרן ודמי הניהול הנגבים, וזאת במטרה להשיא תשואות גבוהות, להוזיל את עלויות הניהול ולהגדיל את הקצבה המשולמת בתום תקופת החיסכון.