כותרות אחרונות
Search

לראשונה ארגון פתחון לב ערך סקר שביעות רצון בקרב קהל מקבלי הסיוע שלו ברחבי הארץ.

לראשונה ארגון פתחון לב ערך סקר שביעות רצון בקרב קהל מקבלי הסיוע שלו ברחבי הארץ.

סקר שביעות הרצון שערך פתחון לב מצביע לראשונה על מגמה לפיה השירותים המשלימים שנוגעים לאיכות חייהם של מקבלי הסיוע כגון ייעוץ סוציאלי ומשפטי, מספרה חברתית וייעוץ תזונתי קיבלו את ציון שביעות הרצון הגבוה ביותר.

 

אלי כהן מנכ"ל פתחון לב: "לראשונה בארץ ארגון הומניטארי מרים את כפפת איכות השירות הניתן למקבלי סיוע ומקיים סקר שבוחן הלכה למעשה את שביעות הרצון. אין לי ספק כי ניתוח תוצאות סקר זה יישא פירות בסקרים הבאים ויוביל לשיפור השירות שלנו למקבלי הסיוע."

 

אלי כהן מנכ"ל פתחון לב – צילום: ריקי רחמן

 

ארגון פתחון לב, ערך סקר שביעות רצון בקרב מדגם של כ-300 מקבלי סיוע, בחלוקה ל- 63% נשים וכ-37% גברים. במסגרת הסקר, בחן הארגון את שביעות רצונם של מקבלי הסיוע בכל הקשור לסל המזון המחולק, איכות השירותים הנוספים שניתנים ביניהם: מספרה חברתית, חנויות ביגוד יד 2, סיוע סוציאלי ומשפטי וכן את החוויה הכללית במרכזי הסיוע.

 

סקר זה נערך במטרה לקבל משוב מעודכן בזמן אמת ממקבלי הסיוע על שביעות רצונם לטובת שיפור והפקת לקחים לשנים הבאות. הסקר הינו למעשה הסנונית הראשונה במסגרת תהליך ארוך טווח של הארגון, ששם לעצמו למטרה לחזק אף יותר את הקשר עם מקבלי הסיוע ולהפוך אותם לציבור לקוחות הלכה למעשה.

 

תוצאות הסקר מראות את הנתונים הבאים בכל אחד מהסגמנטים שנבחנו, כאשר הציון הארגוני המשוקלל לראשונה עומד על כ- 7.26:

 

מהסקר עלה כי הנקודות העיקריות לשיפור הן ולהן נבנתה תוכנית עבודה ייחודית:

 

 

פרמטר

ציון נוכחי

ציון יעד

זמן המתנה

5.96

8

כמות מנת בשר

6

8

איכות ירקות

6.21

8

כמות מוצרי חלב

6.36

8

 

אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב: "לראשונה בארץ ארגון הומניטארי מרים את כפפת איכות השירות הניתן למקבלי סיוע ומקיים סקר שבוחן הלכה למעשה את שביעות הרצון. אני מאמין כי זו סנונית ראשונה במהפכת שירות רחבה יותר, במסגרתה מקבלי הסיוע של הארגון הופכים הלכה למעשה לציבור קהל לקוחותינו. זהו חלק מתפיסת המחויבות העמוקה שלנו הן לקהל התורמים שאנחנו שליחיהם והן למקבלי הסיוע."

 

עוד הוסיף כהן: "סקר זה הינו נדבך חשוב נוסף שפתחון לב, הארגון הגדול ביותר שמקיים קשר ישיר עם מקבלי הסיוע, ערך לראשונה ומדגיש עוד יותר את הקשר הישיר של פתחון לב עם מקבלי הסיוע. אין לי ספק כי ניתוח תוצאות סקר זה יישא פירות בסקרים הבאים ויוביל לשיפור השירות שלנו למקבלי הסיוע."

 

על בסיס נתוני הסקר נבנתה תכנית עבודה דו- שנתית במטרה להעלות את המדדים המצביעים על צורך בשיפור, ביניהם: איכות הירקות והפירות, כמות הבשר ומוצרי החלב המחולקים במסגרת סל המזון השבועי וכן זמן ההמתנה לקבלת הסל במרכזי הסיוע. 

 

ניתן לתרום לסיוע לטובת משפחות נזקקות דרך ארגון פתחון לב במספר *5068 או באתר האינטרנט של הארגון.