כותרות אחרונות
Search

מבקרי מס הכנסה שהגיעו לאירוע רב משתתפים גילו על פי החשד אי סדרים כספיים.

בביקורת של מס הכנסה בחולון ובסביבה !

מבקרי מס הכנסה הגיעו לאירוע חגיגי של ארגון קהילתי במהלך ביקורת ניהול ספרים בחולון ובסביבה ומצאו שנציגי הארגון כמו גם בעל אולם האירועים לא רשמו את הכנסותיהם כדין.

 

מבקרי מס הכנסה ערכו מבצע ביקורת ניהול ספרים בחולון ובסביבה. המבצע, שנוהל בראשות פקידת שומה חולון,  התמקד באזורי תעשיה נותני שירותים ומסחר בהם רופאי שיניים סיטונאים, מספרות, מסעדות, קוסמטיקה, ירקנים ועוד וכלל 174 ביקורות, מהן עלה כי בקרב 6% בלבד מבין העסקים שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין.

 

מבקרי מס הכנסה הגיעו לאולם אירועים בבת-ם, בו התקיים אירוע רב משתתפים של ארגון קהילתי, לאחר שהצטיידו בכרטיסים שנרכשו במכירה מוקדמת  לאירוע, לבשו את מיטב מחלצותיהם והתערו בין מאות החוגגים שפקדו את האולם. כבר בכניסה זיהו המבקרים, שנמכרים כרטיסים שמחיריהם נעו בין 180 ו-250 ₪, שנשאו מספר סידורי, ללא פרטים מזהים נוספים. כשעתיים לאחר תחילת הערב הזדהו המבקרים בפני מוכרות הכרטיסים שבכניסה. בארנקי המוכרות נמצאו אצל אחת מהן סכום של 7,600 ₪  ואצל חברתה סכום של 11,000 ₪. במחברת שנמצאה אצל אחת המוכרות נרשם כי הועבר סכום של 21,000 ₪ לאדם אחר. המוכרות טענו כי הן אינן מקבלות את הכספים או עמלה לכיסן וכי בתמורה למכירה הן ומשפחותיהן זוכות בכרטיסים חינם לאירוע. בתום הביקורת הודתה אחת המוכרות שגם יחצנה את האירוע ברשת, שהיא מקבלת עמלה על כל כרטיס שמכרה, ליחצנית תיק לא פעיל ברשות המסים, בביקורת נקבע כי הן לא ניהלו ספרים. בהמשך נבדקו גם ספרי האולם וזהות מזמין האירוע ונמצא שהאירוע הוזמן ע"י אדם אחד בעוד שההתחייבות לתשלום לאולם חתומה בידי אחר. עוד עלה, שעד למועד האירוע שולם לאולם סכום של 18,000 ₪ בגין הזמנה של 300 מוזמנים,  ובסופו של יום נכחו באירוע לפחות 630 מוזמנים. מזמין האירוע זומן למחרת למשרדי פקיד השומה לבדיקת ספריו. בספריו לא נמצא רישום להכנסות ממכירת הכרטיסים לאירוע או עמלה כלשהי. לשאלת המבקרים איך מימן את תשלום המקדמה לאולם ענה כי אלו כספים שהגיעו ממכירה מוקדמת של כרטיסים. נקבע אי רישום הכנסה בסך 18,000 ₪. מבדיקת ספרי האולם נמצא ברישום חיצוני שהוצמד לשתי הזמנות כי לגבי שני אירועים התמורה ששולמה בפועל גבוהה מזו הרשומה בספרים. בספרים נרשם מספר האורחים ומחיר למנה מופחתים מזה ששולם בפועל, ונמצא כי לא נרשמו הכנסות בסכום של 39,000 ₪. בנוסף, נמצאו הזמנות בכתב יד לשירותי קייטרינג, ובספרי האולם אין כלל ביטוי להכנסות משירותים אלו. בנוסף התברר שהתקבלו כ- 4,000 ₪ מקדמות על חשבון שירותי קייטרינג שאינם מתועדים בספרים.

 

המבקרים הגיעו גם למסגרייה שבה מצאו מחברת שבה נרשמו שתי עסקאות, האחת בסכום של 1,700 ₪ בעבורה קיבל בעל המסגרייה מקדמה בסך 500 ₪, שבועיים קודם והשנייה בסכום של 2,000 ₪ שבעבורה קיבל מקדמה בסך 1,000 ₪. העסקאות והמקדמות לא תועדו בספרי העסק ותשובתו של בעליו היתה: "זה מקדמות שאני מקבל מלקוחות ואני רושם הכל בסוף העבודה". במכון לקוסמטיקה נמצא צ'ק בסכום של 6,500 ₪ שלא נמצא רשום בספרי העסק כנדרש ולגביו אמר מנהל המכון: "הלקוחה ביקשה לא להפקיד את הצ'ק אלא להמירו במזומן". בעסק לעיבוד שבבים נמצא צ'ק בסכום של 18,206 ₪ שלא תועד. מנהל העסק טען "הלקוח נתן צ'ק על סכום לא נכון ואני מחכה שיחליף אותו".

 

פעילות ביקורת זו, נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור  ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.