כותרות אחרונות
Search

מדריך פיצויים לנוסע לחו"ל ! באדיבות: עורכי הדין ורד כהן ורענן בר – און, ממשרד בר – און, כהן, עורכי – דין.

 

מדריך    פיצויים   לנוסע   לחו"ל !

באדיבות:  עורכי  הדין  ורד  כהן  ורענן  בר – און,  ממשרד  בר – און,  כהן,  עורכי  –  דין.


חברת  התעופה  קרסה  –  מה  עושים ?


בהעדר ביטוח מפני מקרה של קריסת חברת התעופה – יש לפנות אל סוכנות הנסיעות, ולבדוק היכן עומדת העברת הכספים לחברה. במידה שטרם הועברו הכספים ששילמתם לחברת התעופה (למשל במקרה של פריסת תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם) – יתכן שתצליחו להציל את מרבית הסכום. אם הכסף כבר עבר לחברה הקורסת – יהפכו הצרכנים לעוד נושים של החברה והסיכוי לראות את הכסף – אפסי.

האם  סוכנות  הנסיעות  אחראית  כלפי  הצרכן ?

בתי המשפט קבעו, כי חובותיה של סוכנות הנסיעות הינן בעיקר העברת מידע ללקוח מספק השירותים, וטיפול בתלונות שיש ללקוח כלפי ספק השירותים. סוכנות הנסיעות צריכה לנהוג בזהירות בבחירת ספקי השירותים, ואם ספק נקלע לקשיים הרי שסוכנות הנסיעות היא שהתחייבה למתן השירות, ואם הצרכן אינו מקבל את השירות שהובטח לו מסוכנות הנסיעות – קמה לו עילה לתביעה בשל כשל תמורה ככל שיוכיח שסוכנות הנסיעות לא נהגה בזהירות בבחירת הספק.

כדאי לרכוש ביטוח מתאים על מנת להקטין את הנזק במצבים מעין אלה.

מעבר למצב בו חברת תעופה פושטת רגל / מפסיקה לפעול, קיימים שלל מקרים בהם טיסות מבוטלות / מעוכבות, בשל גורמים שונים (כדוגמת עיצומים ועוד).

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, נועד להסדיר את זכויותיו של הנוסע ואת חובותיהן של חברות התעופה במקרים בהם בוטלו טיסות, או נוצרו עיכובים משמעותיים, "אובר בוקינג" (תפוסת יתר) ועוד…

להלן מספר מקרים.

הטיסה   בוטלה  :

נוסע שהזמין כרטיס ושילם, וטיסתו בוטלה, זכאי לקבל שירותי סיוע, השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירת הנוסע, וכן פיצוי כספי.
הפיצוי מחושב בהתאם למרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד. הסכום המינימלי הוא 1,290 ₪, והסכום המקסימלי הוא 3,080 ₪. לפי המרחק אל היעד מחשבים את הפיצוי על הטיסה.

למרות  זאת,  לא  יינתן  פיצוי  במקרים  הבאים :

מקרה א':

אם הנוסע הסכים לפשרה עם חברת התעופה – למשל לקבל כרטיס טיסה בחינם – סיכום זה מחליף את הפיצוי הכספי המגיע לו על פי חוק.

מקרה ב':

אם הנוסע קיבל הודעה מוקדמת מחברת התעופה או סוכנות הנסיעות – בין 7 ל- 14 ימים לפני הטיסה, בה הודיעו על ביטול הטיסה והציעו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לפני שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה הוא עד 4 שעות לאחר שעת הנחיתה המקורית – יהיו חברת התעופה או המארגן פטורים מלפצות בפיצוי כספי.
אם לא הוצעה טיסה חלופית, או שהטיסה שהוצעה מוקדמת יותר משעתיים משעת הטיסה המקורית – יהיה הנוסע זכאי לקבל את כספו חזרה, וכן פיצוי כספי.

מקרה ג':

אם הודעת ביטול הטיסה התקבלה פחות מ- 7 ימים לפני הטיסה – אם הוצעה לנוסע טיסה חלופית ששעת ההמראה לה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת, ומועד הנחיתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים לאחר השעה המקורית – יהיו חברת התעופה או המארגן פטורים מלפצות בפיצוי כספי. אם לא – עליהם לשלם פיצוי כספי לפי המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד.
אם הנוסע סירב לטוס בטיסה החלופית בגלל שהטיסה החלופית לא הוצעה לאדם המצטרף אליו לטיסה, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי בטחון, דת או מגבלה רפואית – יהיה זכאי לפיצוי כספי.

 

מקרה ד':

אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח, שהטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות; או שהטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות; או שהטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.

הטיסה   המריאה   באיחור:

לפי החוק, נוסע שרכש כרטיס טיסה אבל הטיסה המריאה באיחור של שעתיים לפחות משעת ההמראה הנקובה בכרטיס הטיסה – זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון משקאות ושירותי תקשורת.
אם הטיסה המריאה באיחור של 5 עד 8 שעות לעומת שעת ההמראה הנקובה בכרטיס הטיסה – הנוסע זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חילופי לטיסה שממריאה ביום למחרת ובחר לקבל הצעה זו – זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה.
אם האיחור בהמראה נובע משביתה או השבתה מוגנות – הנוסע יהיה זכאי להשבת
תמורה, וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.
אם הטיסה התעכבה יותר מ- 8 שעות, היא נחשבת "טיסה שבוטלה", ויש לנהוג לפי הכללים הקובעים לעניין ביטול טיסה.

הטיסה  הוקדמה :

אם הטיסה הוקדמה ביותר מ- 5 שעות אך לא יותר מ- 8 שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך פחות מ- 14 ימים לפני מועד הטיסה – יהיה הנוסע זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו.
אם הטיסה הוקדמה ביותר מ- 8 שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך פחות מ- 14 ימים לפני מועד הטיסה – יהיה הנוסע זכאי גם לפיצוי כספי. זאת, בנוסף להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו.

שינוי   בתנאי   כרטיס   הטיסה:

אם חברת התעופה החליטה "לשדרג" את הנוסע למחלקה אחרת, ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו – לא יידרש מהנוסע תשלום נוסף בשל ההעברה.
אם הנוסע הועבר למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו –
זכאי הנוסע לפיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, בסכום הנקוב בחוק.

פיצוי   ללא   הוכחת  נזק:
אם לא ניתנו ההטבות לנוסע – חברת התעופה חשופה לסנקציה כספית ללא קשר לנזקים נוספים שנגרמו לנוסעים בגין עיכוב הטיסה.
ישנם מקרים הנקובים בחוק, בהם רשאי בית המשפט לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום של עד 10,280 שקלים חדשים.

בנסיבות מסויימות יהא פטור מפיצוי אם הוכח שהטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת החברה, וגם אם היתה עושה כמיטב יכולתה – לא יכולה היתה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות. מצב בטחוני או מלחמה יכולים להוות "נסיבות מיוחדות". כך גם תנאי מזג אוויר קיצוניים. בכל מקרה, על החברה מוטל הנטל להוכיח, שהתקיימו תנאים שהצדיקו את ביטול הטיסה.

 

צילום: משרד עורכי הדין

 

עורכי  הדין  ורד  כהן  ורענן  בר – און,  ממשרד  בר – און,  כהן,  עורכי – דין,  אשר  מדורג כמשרד  מוביל  בישראל  בעריכת  דין , ובכלל  כך  בתחום  הליטיגציה  –  התדיינות  בבית  המשפט ,  דיני  משפחה  ודיני  ביטוח  ונזיקין ,  כולל  רשלנות רפואית.

 www.Bar-OnCohen.co.il