כותרות אחרונות
Search

סיכום שבועי של המסחר בורסה לניירות ערך – 1 – 5 במרץ, 2020

 

 

סיכום שבועי של המסחר: 1 – 5 במרץ, 2020

 

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון והמקוצר (4 ימי מסחר) של מרץ התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בהמשך למגמה מהשבוע הקודם.

 

לירידות השערים גם השבוע תרמה המשך התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והשפעתה השלילית על הכלכלה הכלל עולמית. מניות הנפט והגז שבלטו גם השבוע בירידה של 11.3%, השלימו ירידה חדה של 38.5% מתחילת השנה.

 

בשוק איגרות החוב:

השבוע בוצעה הנפקה אחת של איגרות חוב לציבור ע"י חברת הנדל"ן מליסרון בסכום של 400 מיליון שקל.

מדדים:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה ירד ב-8.6%.

מדד ת"א–90    

ירד השבוע ב-4.6%, ומתחילת השנה ירד ב-8.8%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-4.1%, ומתחילת השנה ירד ב-8.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-6.3%, ומתחילת השנה ירד ב-9.3%.

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-11.3%, ומתחילת השנה ירד ב-38.5%.

גיוסים:

הנפקת איגרות חוב חברות:

השבוע בוצעה הנפקה אחת של איגרות חוב לציבור ע"י חברת הנדל"ן מליסרון בסכום של 400 מיליון שקל. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.65%, מח"מ 7.5 שנים, ובדירוג AA "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,600 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

 

הנפקת מניות:

השבוע לא בוצעו הנפקות של מניות בתל-אביב.

חברת הביומד הזרה אורמד שמניותיה נסחרות במקביל בבורסת הנאסד"ק (סמל: ORMP) גייסה כ-73 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב.

שונות:

שבוע מקוצר

שבוע המסחר הראשון של מרץ הינו שבוע מקוצר, בעקבות הבחירות לכנסת ה-23 שחלו ביום שני ה-2 במרץ 2020.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים:         

 

השבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-2.1%

-3.5%

ת"א בנקים-5

-5.4%

-11.9%

ת"א-נדל"ן

-5.8%

-2.4%

מטבע חוץ:

 

השבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.0%

0.3%

אירו/ שקל

1.5%

0.0%