כותרות אחרונות
Search

סיכום של שבוע המסחר: 10-6 בנובמבר, 2016 בבורסה תל אביב

סקירה שבועית

סיכום של שבוע המסחר: 10-6 בנובמבר, 2016

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של נובמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים;

מחזורי מסחר ערים בהשפעת תוצאות הבחירות בארה"ב;

המשך הנפקות בשוקי המניות ואיגרות החוב.

מדדים:

מדד ת"א–25 

עלה השבוע ב-2.7%. מתחילת השנה ירד המדד ב-6.8%.

מדד ת"א–100

עלה השבוע ב-2.4%. מתחילת השנה ירד המדד ב-5.5%.

מדד ת"א–ביומד

עלה השבוע ב-4.9%. מתחילת השנה ירד המדד ב-12.2%.

מדד ת"א נדל"ן-15

ירד השבוע ב-2.9%. מתחילת השנה עלה המדד ב-13.3%.

bursa-1

הנפקות:

הנפקת מניות

השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברת הנדל"ן דורסל בסך כ-1 מיליון שקל. מתחילת השנה גויסו כ-5.8 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו ארבע הנפקות לציבור של איגרות החוב ע"י חברות בתל-אביב. בסך כ-700 מיליון שקל:

  • חברות המסחר והשירותים אלדן תחבורה וישרוטל גיסו כ-206 וכ-173 מיליון שקל בהתאמה.

  • חברות הנדל"ן דה זראסאי ודורסל גיסו כ-254 וכ-66 מיליון שקל בהתאמה.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-58 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב מדינה

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1 מיליארד שקל, בבורסה בתל אביב. מתחילת השנה גייס האוצר
כ-41 מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב בתל-אביב.

מחזורי מסחר:

מחזורי מסחר ערים אפיינו את המסחר בתל-אביב ביום רביעי, בעקבות פרסום תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב:

  • המחזור במניות הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל, כמעט כפליים המחזור היומי הממוצע מתחילת השנה.

  • המחזור באופציות על מדד ת"א-25 הסתכם בכ-445 אלף יחידות, לעומת כ-163 אלף יחידות ביום בממוצע מתחילת השנה, מזה כ-131 אלף אופציות שבועיות – מחזור שיא מאז השקתן ביולי 2013.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים 

 

השבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

2.8%

8.0%

ת"א-בנקים

4.2%

11.7%

ת"א נדל"ן-15

-2.9%

13.3%

מטבע חוץ

 

השבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.9%

-1.5%

אירו/ שקל

-1.0%

-1.5%

 בקרו באתר הבורסה