כותרות אחרונות
Search

סקירה שבועית – הבורסה לנירות ערך – 26 – 30 בנובמבר, 2017

סקירה שבועית – הבורסה לנירות ערך

סיכום שבועי של המסחר: 26 – 30 בנובמבר, 2017

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של נובמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים

חברות חדשות:

חברה דואלית חדשה – חברת האשראי האמריקאית לעסקים בינוניים פננטפארק ((PennantPark, גייסה         כ-489 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב, לאחר שרשמה את מניותיה הנסחרות בבורסת הנאסד"ק לרישום כפול בתל-אביב;

 

קבוצת יעקובי צפויה לגייס היום בהנפקה ראשונית של מניות לציבור עד 106 מיליון שקל, ובהנפקת אג"ח עד 80 מיליון שקל. החברה הינה החברה ה-15 המבצעת השנה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה.

שוק תעודות הסל:

הונפקה תעודת סל ראשונה על מדד איגרות חוב תל בונד שקלי-50 שהושק השנה;

מדדים:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.

מדד ת"א–90 

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-20.9%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע ב-4.3%, ומתחילת השנה ירד ב-16.9%.

חברה דואלית חדשה 

  • חברת האשראי האמריקאית לעסקים בינוניים (BDC) פננטפארק ((PennantPark, גייסה כ-489 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב, צמודות דולר, בתל-אביב, לאחר שמניותיה הנסחרות בבורסת הנאסד"ק (סמל: PFNT) החלו להיסחר במסגרת רישום כפול גם בתל-אביב.

כיום נסחרות בתל אביב 62 חברות שמניותיהן נסחרות בתל-אביב, ובמקביל נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

חברות חדשות:

קבוצת יעקובי, העוסקת בהקמה וביצוע פרויקטים, אחזקה ותפעול מערכות ומבנים ובתחום הסביבה הירוקה, צפויה לגייס

היום בהנפקה ראשונית של מניות לציבור עד 106 מיליון שקל, ובהנפקת אג"ח עד 80 מיליון שקל. החברה הינה החברה ה-15 המבצעת השנה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה.

אלמור חשמל, העוסקת בתחום האלקטרו-מכניקה, פרסמה תשקיף להשלמה להנפקה ראשונה (IPO) של מניות לציבור.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור, בבורסה בתל-אביב, בסך כ-700 מיליון שקל:

  • בנוסף לפננטפארק ולקבוצת יעקובי, הנפיקה חברת אלקטרה נדל"ן אג"ח לא צמוד בריבית קבועה בסך כ-132 מיליון שקל. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-155 מיליון שקל בשנים 2018-2017.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-64 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

ארבע חברות נדל"ן מניב פרסמו תשקיפים להשלמה, במסגרתם הן צפויות לגייס בשבועות הקרובים סה"כ כ-1.3 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות של אג"ח בתל-אביב.

הנפקת תעודת סל חדשה

השבוע הנפיקה הראל סל תעודת סל ראשונה על מדד איגרות חוב חברות תל בונד שקלי-50 שהושק באוגוסט השנה.

במדד נכללות 50 סדרות האג"ח הגדולות ביותר שהונפקו על-ידי חברות שהתאגדו בישראל או על ידי חברות זרות בעלות זיקה לישראל והנכללות במדד תל בונד-שקלי.

כיום נסחרות בבורסה 691 תעודות סל, מהן: 434 תעודות סל על מדדי מניות, 236 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בסך כ-0.8 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.
מתחילת השנה גייס האוצר כ-43.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

שונות:

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באוקטובר 2017, בדומה לקצב עלייתו בחודשיים הקודמים. עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות הפעילות במשק בקצב מעט גבוה ביחס לחודשים ינואר-יולי (כ-0.2%).

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, 32 חודשים ברציפות, ברמה של 0.1% בדצמבר 2017.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים 

 

השבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

0.1%

7.2%

ת"א בנקים-5

0.6%

17.0%

ת"א-נדל"ן

-0.5%

22.4%

מטבע חוץ

 

השבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.4%

-9.0%

אירו/ שקל

-0.5%

2.5%

 

הישארו מעודכנים בכל חדשות הבורסה, עקבו אחרינו עכשיו ב- פייסבוק ובלינקדאין.

בקרו באתר הבורסה

האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.