כותרות אחרונות
Search

על פי סקר תחזית התעסוקה של Manpower לרבעון 2 של 2016, המצב הבטחוני לא משפיע על האופטימיות של העסקים בישראל, אבל מרסק את צרפת

על פי סקר תשקיף התעסוקה הבינלאומי שערכה חברת Manpower לגבי הרבעון השני של 2016 שכללה גם 750 מעסיקים ישראלים, למרות המצב הביטחוני המתוח מתחילת השנה קצב הגיוס בישראל ברבעון השני של שנת 2016 דווקא  יעלה בהזדמנויות ההעסקה בהשוואה לרבעון הקודם. מה שמצביע על חוסן העסקים בישראל רק  4% מהמעסיקים הכריזו על כוונות פיטורים. ו13% הצהירו כי הם מתכוונים להמשיך ולהגדיל את מצבת העובדים.  קצב הגיוס המהיר ביותר צפוי בענף התשתיות: חשמל, גז ומים והענף הציבורי-החברתי , עם תשקיפי תעסוקה נטו של 11%+  

תחום הייצור והבניה שחווה ירידה מתמשכת מתאושש ומתחזק באופן משמעותי. לעומת זאת נרשמה  מגמת ירידה בתחומי הפיננסים, הביטוח ותחום התחבורה. המצב הביטחוני מתחיל לתת את אותותיו בכל הנוגע לגיוסים חדשים בעיר ירושלים שנחלשה ב 3%   אך עדיין  שומרת על כוונות גיוס  ולא פיטורין. גם תל אביב כמעט לא הושפעה מהפיגועים בתחומה והיא מצביעה על כוונות תעסוקה החזקות ביותר אם כי חלשות מהרבעון הקודם.  בעולם – המצב הביטחוני נותן את אותותיו  בצרפת שנרשמה כמדינה היחידה מבין מדינות המערב ואסיה בה  מדווחים כוונות פיטורין. מלבד סין, מדינות המזרח והבלקן מתחזקות ורושמות את תשקיפי התעסוקה האופטימיים ביותר בעוד מדינות אירופה המערבית בקיפאון

 

כל המעסיקים, המשתתפים בסקר, נשאלו שאלה אחת זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכולל של התעסוקה בארגונך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף יוני 2016) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

מתוך 750 המעסיקים הישראלים שהשתתפו בסקר, 13%+  צפו עלייה במצבת כוח האדם.  81%+ צופים שלא יחול שינוי. לאחר הסרת השלכות עונתיות, סה"כ נתון הגיוס נטו הצפוי לרבעון הקרוב לפי סקר תחזית התעסוקה שלManpower  מצביע על 7% +. צמיחה של 1 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון הקודם.

הזדמנויות התעסוקה עבור דורשי העבודה ברבעון השני צפויות להיות גדולות יותר בענף השירותים הציבורים והקהילתיים ובענף מסעדנות ומלונאות ובאזור המרכז ובאזור חיפה.

בתחום התעשייה: צמיחה בענפי השירותים ציבוריים וחברתיים ובענף המסעדנות והמלונאות ;תחום הבנייה מזנק.

המעסיקים צופים עלייה במספר העובדים ברבעון קרוב בכל 10 ענפי התעשייה. קצב הגיוס המהיר ביותר צפוי בשני ענפים, עם תשקיפי תעסוקה נטו של 11%+ : ענף חשמל, גז ומים והענף הציבורי-החברתי. המעסיקים מדווחים על אופטימיות זהירה בתוכניות הגיוס בענף חקלאות, ציד, יערנות ודיג עם תשקיף של +9%, ואילו בענפי הכרייה, כמו גם בענף המסעדות והמלונאות, דווח על תשקיף של +8%. במקביל, בענף התחבורה, האחסון והתקשורת מדווח על התשקיף החלש ביותר 5%+.

בהשוואה לרבעון הקודם, תכניות הגיוס מתחזקות בחמישה מתוך 10 ענפי התעשייה. מעסיקים בענף הציבורי והחברתי מדווחים על השיפור הגדול ביותר – 10 נקודות האחוז. לעומת זאת, התשקיף לענף המסעדנות והמלונאות מתחזק ב-6 נקודות האחוז בלבד. ואולם, התשקיף נחלש בארבעה ענפים, ביניהם ענף התחבורה, האחסון והתקשורת, שבו מדווחים מעסיקים על ירידה של 8 נקודות האחוז. תחזיות הגיוס חלשות יותר ב-5 נקודות האחוז בענפי הפיננסים, הביטוח, הנדל"ן והשירותים העסקיים, ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מעסיקים מדווחים על ירידה בתוכניות הגיוס בשישה מתוך 10 ענפי התעשייה. מעסיקים בענפי הפיננסים, הביטוח, הנדל"ן והשירותים העסקיים, מדווחים על ירידה ניכרת של 9 נקודות האחוז בעוד שהתשקיפים בענף הייצור ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני נחלשו ב-4 נקודות האחוז. בשאר האזורים, דווח על תחזית גיוס חזקה יותר בארבעה ענפים. התשקיף לענף החקלאות, ציד, יערנות ודיג עולה ב-10 נקודות האחוז, ואילו מעסיקים בענף הציבורי והחברתי מדווחים על עלייה של 5 נקודות האחוז.

תוצאות לפי אזורים גאוגרפים: תחזית ההעסקה החזקה ביותר מדווחת על ידי מעסיקים באזור תל אביב וחיפה

המעסיקים בכל ששת האזורים צופים עלייה במצבת כוח האדם בחודשים אפריל-יוני. אקלים התעסוקה החזק ביותר צפוי בתל אביב, המדווחים המעסיקים על תשקיף תעסוקה נטו של 10%+. בשאר האזורים, מעסיקים במרכז מדווחים על אופטימיות זהירה, עם תשקיף תעסוקה של 9%+ ואילו בחיפה, התשקיף עומד על 7%+. מעסיקים בירושלים ובדרום מדווחים על תשקיפים של 6%+, בעוד שהתשקיף האזורי החלש ביותר, של 4%, מדווח בצפון.

בהשוואה לרבעון הקודם, מעסיקים מדווחים על תחזית גיוס חלשה יותר בארבעה מתוך ששת האזורים. הירידה המשמעותית ביותר של 7 נקודות האחוז מדווחת בצפון; התשקיף לירושלים נחלש ב-3 נקודות האחוז. בה בעת, תוכניות הגיוס מתחזקות בשני אזורים, עם עליות של 5 ו-3 נקודות האחוז מדווחות במרכז ובחיפה, בהתאמה.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, נרשמת ירידה בתוכניות הגיוס בארבעה מתוך ששת האזורים כשהחריפה מכולן היא ירידה של 6 נקודות האחוז בצפון. בתל אביב, המעסיקים מדווחים על ירידה של 4 נקודות האחוז, בעוד שבדרום התשקיף יורד ב-3 נקודות האחוז. עם זאת, מעסיקים בירושלים מדווחים על שיפור של 5 נקודות האחוז, והתשקיף בחיפה מתחזק ב-3 נקודות האחוז.

תוצאות לפי גודל הארגון: המעסיקים גדולים שומרים על קצב גיוס גבוה:

המעסיקים המשתתפים משויכים לאחד מתוך ארבעה גדלים של ארגונים: עסקים זעירים הכוללים פחות מ-10 עובדים; עסקים קטנים הכוללים 49-10 עובדים; עסקים בינוניים הכוללים 249-50 עובדים; ועסקים גדולים הכוללים 250 עובדים ומעלה.

המעסיקים צופים עלייה ברמות התעסוקה בשלוש מתוך ארבע קטגוריות הגודל במהלך הרבעון הקרוב. מעסיקים גדולים מדווחים על תשקיף תעסוקה נטו האופטימי ביותר של 16%, בעוד שהתשקיפים בקטגוריות העסקים הקטנים והבינוניים עומדים על 9%+ ו-5%+, בהתאמה. עם זאת, מעסיקים זעירים צופים ירידה במצבת כוח האדם ומדווחים על תשקיף של 2%-.

בהשוואה לרבעון הקודם, מעסיקים גדולים מדווחים על שיפור קל של 2 נקודות האחוז, אבל התשקיף למעסיקים זעירים יורד ב-5 נקודות האחוז. בשאר האזורים, התשקיף לגבי מעסיקים קטנים נותר ללא שינוי בעוד שמעסיקים בינוניים מדווחים על תחזית גיוס יציבה.

בהשוואה לרבעון השני של 2015, התשקיף נחלש ב-6 נקודות האחוז בקרב מעסיקים בינוניים וב-2 נקודות האחוז בקרב מעסיקים גדולים. עם זאת, מעסיקים קטנים מדווחים על שיפור של 2 נקודות האחוז. מעסיקים זעירים מדווחים על תוכניות גיוס יציבות למדי.

תחזית תעסוקה כלל עולמית: תחזיות חיוביות בהודו, יפן, טייוואן, קולומביה וגואטמלה; תחזיות שליליות לגבי ברזיל, צרפת ואיטליה.

manpowr 2

מיכל דן הראל מנכ"לית מנפאואר

ממצאי סקר ManpowerGroup לרבעון השני מלמדים שגידול במצבת כוח האדם צפוי ב-39 מתוך 42 מדינות וטריטוריות בחודשים אפריל-יוני. עם זאת, למרות סימנים קלים להיחלשות שוק העבודה, תכניות הגיוס ברוב המדינות והטריטוריות נותרות צנועות. למעשה, כמה שוקי העבודה העיקריים, לדוגמה, גרמניה, צרפת ואיטליה ללא ספק נאבקים למצוא נקודת אחיזה בחוסר הוודאות הכלכלי השורר. לאור ההאטה בסין וחוסר השקט הנמשך בשוק הסחורות הבסיסיות (קומודיטיס), נראה שרוב המעסיקים ברחבי העולם נוטים להגדיל את מצבת העובדים רק בעת הצורך.

למרות צפי מסוים לגידול במצבת כוח האדם, צפויה האטה בפועל במספר המשרות במידה כזו או אחרת, בקרב רוב קטן של מעסיקים במדינות וטריטוריות, שיצמצמו באופן חד את תכניות הגיוס שלהם בהשוואה לרבעון הקודם וגם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. תכניות הגיוס מתחזקות בשמונה מדינות וטריטוריות בלבד מתוך 42 בהשוואה לשלושת החודשים הראשונים של 2016, ונחלשות ב-22 מדינות וטריטוריות. התשקיפים משתפרים ב-12 מדינות וטריטוריות, בהשוואה לרבעון השני של 2015, אך מתערערים ב-23 מדינות וטריטוריות. מידת הביטחון של המעסיקים בגיוס עובדים ברבעון השני היא החזקה ביותר בהודו, יפן, טייוואן, קולומביה וגואטמלה, בעוד שתחזיות הגיוס החלשות ביותר מדווחות לגבי ברזיל, צרפת ואיטליה.

מעסיקים ב-22 מתוך 24 המדינות באזור אירופה, המזה"ת ואפריקה (EMEA) צופים גידול במצבת כוח האדם. בהשוואה לרבעון הקודם, תכניות הגיוס משתפרות בחמש מדינות, אך נחלשות ב-11 אחרות. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, צפוי גידול במצבת כוח האדם בשש מדינות, אך צפויה ירידה ב-13 מדינות אחרות. בפעם הראשונה באזור אירופה, המזה"ת ואפריקה, מעסיקים בבולגריה מדווחים על תכניות הגיוס האופטימיות ביותר, ומסיימים רצף של חמש שנים בהן שוק העבודה הפעיל ביותר היה בטורקיה.

לעומת זאת, מעסיקים בצרפת מדווחים על תוכניות הגיוס החלשות ביותר, וגם על תחזית שלילית – היחידה באירופה, המזה"ת ואפריקה.

רמות האיוש בכל שמונה המדינות והטריטוריות באזור אסיה פסיפיק צפויות לעלות בחודשים אפריל-יוני. עם זאת, התחזיות לרבעון השני חלשות יותר בשבע מדינות וטריטוריות בהשוואה לשלושת החודשים הראשונים של השנה. בדומה לכך, תוכניות הגיוס נחלשות בשיעורים משתנים בשבע מדינות וטריטוריות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומתחזקות רק ביפן. זה הרבעון השלישי ברציפות שהמעסיקים בהודו מדווחים על תוכניות הגיוס האזוריות והגלובליות האופטימיות ביותר, בעוד שתוכניות הגיוס האזוריות החלשות ביותר דווחו על ידי מעסיקים אוסטרליים.

מעסיקים בתשע מתוך 10 מדינות ביבשת אמריקה צופים גידול מסוים במצבת כוח האדם ברבעון הקרוב. התשקיף הראה עלייה בשלוש מדינות וירידה בארבע בהשוואה לרבעון הקודם. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תחזיות הגיוס חזקות בחמש מדינות ונחלשות רק בשלוש. מעסיקים בקולומביה, גואטמלה וארצות הברית מדווחים על תכניות הגיוס האופטימיות ביותר לרבעון השני, בעוד שזה הרבעון החמישי ברציפות שמעסיקים בברזיל מדווחים על ירידה כוללת במצבת כוח האדם וגם על תוכניות הגיוס החלשות ביותר באזור וברחבי העולם.

אודות סקר תשקיף התעסוקה של Manpower

סקר תשקיף התעסוקה של Manpower נערך מדי רבעון במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או לצמצם את מצבת כוח האדם שלהם ברבעון הבא. סקר תכניות הגיוס המקיף של ManpowerGroup  מתקיים זה למעלה מ-50 שנים; הוא מדווח על תחזיות מעסיקים ונחשב לאחד מהסקרים המהימנים בעולם בנושא פעילות התעסוקה.

הצלחת סקר תשקיף התעסוקה של Manpower תלויה בגורמים שונים:

  • ייחוד: אין מתחרים לסקר זה בגודל, בהיקף, במשך קיומו ובתחום ההתמקדות שלו.

  • צפייה קדימה: סקר תשקיף התעסוקה של Manpower הוא סקר התעסוקה המתקדם והמקיף ביותר בעולם; במסגרתו נשאלים המעסיקים המשתתפים על צפי ההעסקה שלהם ברבעון הבא. סקרים ומחקרים אחרים נוטים להתמקד בנתוני עבר ולדווח על אירועי העבר.

  • היעדר תלות: הסקר מתקיים בקרב מדגם מייצג של מעסיקים מכל המדינות והטריטוריות המשתתפות. משתתפי הסקר אינם נלקחים ממאגר הלקוחות של ManpowerGroup..

  • ביסוס: הסקר מבוסס על ראיונות עם יותר מ-58,000 מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי ב-42 מדינות וטריטוריות, במטרה למדוד את מגמות התעסוקה הצפויות בכל רבעון. המדגם מאפשר ניתוח של ענפים או אזורים ספציפיים במטרה להגיע למידע מפורט יותר.

  • התמקדות: כבר למעלה מחמישים שנים שהסקר שלנו מבוסס כולו על שאלה אחת בלבד:

  • ביחס לרבעון השני של שנת 2016, כל המעסיקים המשתתפים בסקר העולמי נשאלים שאלה זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכולל של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף יוני 2016) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

מתודולוגיה

סקר תשקיף התעסוקה של Manpower מושתת על מתודולוגיה בדוקה, בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר הנהוגים בחקר שווקים. הסקר תוכנן באופן המייצג את הכלכלה של כל מדינה. בכל הנתונים – ברמה הארצית, האזורית והעולמית – מרווח הטעות הוא לכל היותר 3.9%+/-. מרווח הטעות לגבי המדגם בישראל הוא +/- 3.6%.

תשקיף תעסוקה נטו

בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'תשקיף תעסוקה נטו'. נתון זה נגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'תשקיף התעסוקה נטו'. תשקיפי תעסוקה נטו של מדינות וטריטוריות שנצברו במשך 17 רבעונים לפחות מדווחים בפורמט הכולל התאמות עונתיות, אלא אם נאמר אחרת.

התאמות עונתיות הוחלו על הנתונים של כל המדינות המשתתפות, מלבד פינלנד. בכוונת ManpowerGroup  להוסיף בעתיד התאמות עונתיות גם ביחס לנתונים של מדינות נוספות, עם הצטברותם של נתונים היסטוריים נוספים. לתשומת לב, ברבעון השני של 2008, אומצה ב-ManpowerGroup  שיטת TRAMO-SEATS להתאמה עונתית של נתונים.

על ManpowerGroup

ManpowerGroup®‎ ‏(NYSE:‏ MAN) היא המומחית המובילה בעולם בתחום כוח עבודה, היוצרת פתרונות חדשניים בתחום זה כבר כמעט 70 שנה. כמומחים בתחום כוח עבודה, אנו מחברים יותר מ-600,000 עובדים למשרות משמעותיות במגוון רחב של מיומנויות וענפים מדי יום. בכל משפחת המותגים של ManpowerGroup ‏— Manpower®‎, ‏Experis®‎, ‏Right Management®‎ ו-ManpowerGroup®‎ Solutions — אנו מסייעים ליותר מ-400,000 לקוחות ב-80 מדינות וטריטוריות לטפל בצורכי הכישרונות הקריטיים שלהם, ולספק פתרונות מקיפים כדי להשיג, לנהל ולפתח כישרונות. ב-2016 זכתה ManpowerGroup בתואר אחת מהחברות האתיות ביותר בעולם זו הפעם השישית ברציפות, ואחת מהחברות הנערצות ביותר על פי דירוג Fortune, מה שמחזק את מעמדנו כמותג האמין והמוערך ביותר בענף. ראה כיצד‎ ManpowerGroup ‎ הופכת את עולם העבודה לאפשרי מבחינה אנושית :www.manpowergroup.com

ראה כיצד ManpowerGroup הופכת את עולם העבודה לאפשרי מבחינה אנושית