כותרות אחרונות
Search

פיצוץ בין "לשכת עורכי הדין" ל"לשכת רואי חשבון".

פיצוץ בין "לשכת עורכי הדין" ל"לשכת רואי חשבון". 

עו"ד אבי חימי, ראש "לשכת עורכי הדין" הורה היום על הוצאתם לאלתר של כ-10,000 רו"ח מחברותם במועדון הצרכנות "אקסטרה ממברס" זאת לאור סירובה של לשכת רו"ח לעמוד בהתחייבויות כספיות למועדון הצרכנות המנוהל ע"י "לשכת עורכי הדין".

עו"ד חימי: "עורכי הדין לא יהיו כספומט של רואי החשבון ופועלים לקבל אישור של הוועד המרכזי להגיש תביעה נגד לשכת רואי חשבון בדרישה לתשלום חוב של כ-1 מיליון ₪". 

תגובת לשכת רואי חשבון: "לשכת רואי חשבון דוחה מכל את טענות לשכת עורכי הדין, על כך שלכאורה הלשכה חייבת בהוצאות ניהול מועדון "אקסטרה ממברס", נושא שלא הוסכם בין הצדדים" (התגובה במלואה בסוף הכתבה)

 

עו"ד אבי חימי, ראש "לשכת עורכי הדין" הורה היום על הוצאתם לאלתר של כ-10,000 רו"ח מחברותם במועדון הצרכנות "אקסטרה ממברס" זאת לאור סירובה של לשכת רו"ח לעמוד בהתחייבויות כספיות למועדון הצרכנות המנוהל ע"י "לשכת עורכי הדין".

 

 

עו"ד אבי חיימי ראש "לשכת עורכי הדין" – צילום: יח"צ

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, הורה היום על הוצאתם לאלתר של אלפי רואי חשבון ממועדון הצרכנות "EXTRA MEMBERS", זאת לאור סירובה של לשכת רו"ח לעמוד בהתחייבויות כספיות למועדון הצרכנות, המנוהל על ידי לשכת עורכי הדין. עו"ד חימי:"עורכי הדין לא יהיו כספומט של רואי החשבון. לא רוצים- לא צריך". במקביל, אישר הוועד המרכזי לתבוע מלשכת רו"ח גם כמיליון ₪ בגין חובות העבר.

 

ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום סדרה של דיונים ולאחר שנשלחו מספר מכתבי התראה ללשכת רואי החשבון ולנשיאה העומדת בראשה, רו"ח איריס שטרק. במכתבי ההתראה הבהירה לשכת עורכי הדין כי עורכי הדין לא ישמשו עבורם כספומט ולא יהוו מקור כלכלי לאור כוחו הכלכלי והצרכני של מועדון "EXTRA MEMBERS".

 

בתגובה לדרישת לשכת עורכי הדין ולמכתבי ההתראה שהוציאה, טענה רו"ח שטרק כי האשם לכאורה במצב הנוכחי הוא נשיאה לשעבר של לשכת רואי החשבון, רו"ח יזהר קנה, ואין היא כדבריה ללשכה, מחויבת לחובות העבר.

 

בתגובה לכך השיב ראש הלשכה, עו"ד חימי: "הסכמים יש לכבד. עורכי הדין לא יממנו את רואי החשבון. המועדון משרת נאמנה את כולם. אם לא ישלמו את החוב למועדון, הם לא ייהנו מההטבות. הוריתי לנתק עמם מגע ולהוציא אותם מהמועדון".

 

עוד הוסיף ואמר ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד חימי: "רואי החשבון נהנים מהכוח הכלכלי שלנו. מדובר בהטבה גדולה ומשמעותית. הם נהנים ממועדון צרכנות מצליח, שהולך וצובר תאוצה. הם אינם מוכנים לשלם את חלקם היחסי בעלות הפעלת המועדון ולכך לא נסכים. לאחר שליחת מספר התראות וחוסר נכונות לעמוד בהתחייבויות שנקבעו, הוריתי על היפרדות. נמשיך לנהל את המועדון עבור רווחתם של עשרות אלפי עורכי דין ויועצי המס החברים במועדון. כמו כן, הוריתי לתבוע את לשכת רו"ח בדרישה להשבת כמיליון ₪ בגין חובות העבר"

 

יצויין כי במהלך שנת 2017 הוחלט למתג מחדש את מועדון הצרכנות  MEMBERS ולהשיק מועדון חדש בשם Extramembers, בו חברים עשרות אלפי עורכי הדין בישראל, רואי חשבון ויועצי המס. הרעיון מסביב למיתוג והשקה מחדש היה שדרוג המועדון והשירותים והטבות שהוא מעניק לחבריו. לצורך ניהול המועדון הוחלט שההוצאות יחולקו בין הלשכות באופן יחסי.

 

מאז השקתו של מועדון Extramembers, הוא מעניק בפועל מענה ושירות צרכני הן לציבור עורכי הדין, הן לציבור חברי לשכת רואי החשבון, והן לציבור חברי לשכת יועצי המס.

 

נכון לחודש מרץ 2019, ישנם כ- 67,000 חברים במועדון. מתוכם כ- 10,000 חברי לשכת רואי החשבון, כלומר, ציבור רו"ח החברים במועדון מהווה כ- 15% מכלל חברי המועדון המחזיקים בכרטיס אשראי Extramembers וכ- 25% מכלל היקף הפעילות השנתי של המועדון.  

 

מאחר והמועדון מעניק שירות ל-3 לשכות שונות, הרי שבהתאם להסכם שנחתם בין הלשכות חברות המועדון ובין חברת ישראכרט, כל לשכה מקבלת, ישירות מחברת ישראכרט, עמלת סליקה כנגזרת מהיקף הפעילות של חברי אותה לשכה החברים במועדון.

 

מכאן, ובשים לב להיקף הפעילות של רו"ח במועדון, זכאית לשכת רו"ח לעמלות סליקה לא מבוטלות מחברת ישראכרט, אותן היא מקבלת כאמור ישירות לחשבונה. בשנת 2018 עמלות הסליקה להן הייתה זכאית לשכת רו"ח אף גדלו נוכח הגדלת פעילות רו"ח במועדון שהינה תוצר של פעילות המועדון.

 

בנוסף לעמלות הסליקה, כאמור, כל לשכה מקבלת תקציב עבור פרסום ושיווק של המועדון לכלל חבריה. גם תקציב זה מועבר ישירות לידי כל לשכה על מנת שתפעל לפרסם את המועדון, ההטבות והשירותים שהוא מענק בקרב חבריה.

 

לשכת עורכי הדין שיגרה מספר מכתבים ללשכת רואי החשבון בהם דרש עו"ד דוד יצחק, יועצה המשפטי של לשכת עורכי הדין,  לשלם לאלתר את הכספים מאחר שבפועל, "לשכת עורכי הדין מפנה את כלל הכספים שהיא מקבלת אגב הפעלת המועדון, ובכלל זה את כל עמלות הסליקה וכן את התקציב השיווק והפרסום, בחזרה לפעילות המועדון ולטובת כלל חברי המועדון. לשכת רו"ח מותירה ברשותה הן את עמלות הסליקה והן את תקציב הפרסום שבמהותו נועד לפעילות שיווק ופרסום של המועדון. בכך נוצר מצב אבסורד, על פיו לשכת עורכי הדין נדרשת לממן את כלל פעילות המועדון, ובכלל זה את הפעילות של רואי החשבון החברים במועדון. כך, לשכת רו"ח לא משתתפת כלל במימון התקשורת הנדרשות להפעלת המועדון וכל אלה נופלים לחיקה של לשכת עורכי הדין. עוד הוסיף עו"ד יצחק במכתבו – "לשכת רו"ח אף נמנעת ממימון הסבסוד של ההטבות שצורכים חברי לשכת רו"ח, וגם עלות זו מתגלגלת על כתפי לשכת עורכי הדין שבפועל ממנת גם חלק מהסבסוד של ההטבות שמקבלים רו"ח. אגב, להבדיל מרואי החשבון, יועצי המס מכירים בחשיבות של מימון פעילות חבריהם, ולשכת יועצי המס ממנת את פעילות המועדון בכל הנוגע לפעילות חבריה".

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי הוסיף: "אין כל הגיון במצב דברים שבו לשכת רואי החשבון נהנית מתשלומים משמעותיים מישראכרט בקשר עם פעילות המועדון, ומנגד פוטרת את עצמה מהשתתפות במימון פעילות הסבסוד של הטבות חבריה ואף נמנעת מהשתתפות בהוצאות היחסיות של ניהול והפעלת המועדון. אין כל הצדקה לגלגול עלויות והוצאות הניהול של המועדון על תקציב הלשכה ויועצי המס ואת זה עצרנו היום"………."אלא, שחרף פניות אליהם שלא נענו, לשכת רו"ח לא עשתה דבר כדי לתקן את המעוות. בנסיבות אלה, ביום 13.3.19 נשלח מכתב המודיע להם על הפסקת שיתוף הפעולה במסגרת המועדון. במכתב הובהר כי "לשכת עורכי הדין היא גוף ציבורי הפועל מוכח ההוראות שנקבעו בחוק לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין לא יכולה לממן פעילות של גופים חיצוניים שאינם חברי לשכת עורכי הדין. פעילות כזאת מנוגדת לחוק לשכת עורכי הדין. ממילא אין כל הצדקה כלכלית למצב שבו הלשכה נדרש לממן פעילות של גורם חיצוני."

 

תגובת לשכת רואי החשבון:

לשכת רואי חשבון דוחה מכל את טענות לשכת עורכי הדין, על כך שלכאורה הלשכה חייבת בהוצאות ניהול מועדון "אקסטרה ממברס", נושא שלא הוסכם בין הצדדים ועולה כדרישה רטרואקטיבית ובלתי מקובלת לחלוטין. צר לנו שבלשכת עורכי הדין נעשים מהלכים שאינם מכובדים ואינם לגיטימיים ומפרים את ההבנות והסיכומים של לשכת רואי חשבון עם לשכת עורכי הדין לגבי פעילות המועדון. אני מקווים שלא בשל תקופת בחירות בלשכת עורכי הדין או עקב היווצרות גירעונות לא מוסברים במועדון, יש המבקשים לייצר משברים, לצורכי הבחירות או בניסיון למצוא כתובת למיגור הגירעונות.