כותרות אחרונות
Search

פרשות השבוע: תזריע מצורע.!

 

 

פרשות השבוע: תזריע מצורע.!

מה בפרשה.!

השנה פרשות תזריע מצורע נקראות ביחד (בשנים שאינן מעוברות קוראים אותן ביחד).

 

בפרשת תזריע מדובר על:

טומאת יולדת וקורבן יולדת. על נגעי צרעת בעור האדם הנקראים  שאת, בהרת, מחיה, שחין ומכווה. דיני צרעת בשער הראש והזקן (נקרא "נתק"). כמו כן יכולה להיות צרעת בבגד.

 

פרשת מצורע עוסקת כולה בחוקי טומאה וטהרה:

מדוע הייתה צרעת והאם בימנו יש צרעת?

על פי מקורות רבים ביהדות מחלת הצרעת נגרמת עקב דיבור רע של האדם, בין אם זה להוציא שם רע שפירושו לומר דבר שקר על האדם, או לשון הרע שזה לומר דבר אמת שאמירתו מזיקה ואינה מביאה כל תועלת.

דיבור רע על אדם גורם לאחרים ריחוק מהאדם המדובר, לכן במחלת הצרעת מבודדים את המצורע אל מחוץ למחנה, מה שעשה לזולתו חוזר אליו.

צרעת המקראית אינה קיימת היום, אך מכוון שלצערנו לשון הרע והוצאת דיבה לא עברו מהעולם, יש להניח שהצרעת לא נעלמה רק שנתה צורת התגלות.

מחלת הצרעת אינה מדבקת, וגם כיום יש מחלה איומה שאינה מדבקת .. אולי … זו הצורה החדשה.

 

 

כיצד התרפאו מהצרעת המקראית?

תרופה גשמית לא הייתה בנמצא למחלת הצרעת, התרופה הייתה רוחנית, היו צריכים לשבת לבד מחוץ למחנה ולעשות חשבון נפש מדוע זה קרה, להתחרט חרטה אמתית ואז התרפאו.

 

פרשת מצורע

פרשת מצורע ממשיכה את העיסוק בדיני נגע הצרעת.

תחילת הפרשה עוסקת בדרכי ההיטהרות מן הצרעת ובקורבנות שעל המצורע להביא, כלומר דרכי ההיטהרות מהאנרגיה השלילית שהייתה על המצורע.

 

צרעת הבית

לאחר מכן מופיע תיאור של צרעת הבית. על-פי ספר הזוהר כאשר נכנסו בני ישראל לארץ הופיעה בחלק מבתי הכנענים צרעת הבית, המטרה הייתה להראות באילו בתים נעשתה עבודה זרה שגרמה לצרעת הבית, אנרגיה שלילית שבעבורה היה צריך להגיע כהן לאבחן ולטהר את הבית.

 

לצערנו גם בזמננו יש מעין עבודה זרה הגורמת לאנרגיה שלילית בבתים וזו אנרגיית הכעס!

 

לכן גם בזמננו חשוב מידי פעם לטהר אנרגטית את הבתים ולכן חשוב שתהיינה מזוזות כשרות שהרי תפקידן בין היתר לנטרל אנרגיות לא טובות ולהגן על תושבי הבית.

 

לסיכום, טומאה פותחת פתח למחלות ובעיות וטהרה עוזרת מאד לבריאות תקינה.

בפרשות הללו טמונה ברכה לרפואה באותם העניינים בהם הפרשות עוסקות,  באמצעות צירופי האותיות שפרשה, לכן לא במקרה שמספר הפסוקים בפרשת תזריע העוסקת גם בעניין קליטת הריון, 67 והמילה אותה בחרו החכמים לציין מניין זה היא המילה בניה השווה בגימטרייה 67 גם כן, קליטת זרע זו בניה של אדם חדש.

 

רמז נוסף בכוח הטמון בפרשה נמצא בחילוף אותיות בניה יש את המילה בינה שזהו גם שם מדרגה רוחנית ממנה מושפעת ברכה לרפואה.

 

בתקופה בה אנו נמצאים יש לברכה המתגלה באמצעות פרשיות אלו תוקף משנה, מאחל לכולנו בריאות וברכה.

 

 

הרב יחזקאל נגר

מרכז מיכאל רעננה

טל'  09-7404969

לאתר מרכז מיכאל לחץ כאן: http://www.michael-center.com/