כותרות אחרונות
Search

פרשת השבוע – פרשת ויצא

 

 

פרשת ויצא

 

ישנם מצבים ללא מוצא אלא בדרך פעולה אחת. כשזה קורה, עלינו לקבל שזו הדרך שהבורא בחר עבורנו כדי להטיב אתנו גם אם זה לא נראה כך.

 

יעקב לא ברח. הוא יצא לדרך הרוחנית שלו, כדי להיות אבי האומה הישראלית, לא היה ספק שהדרך תהיה מלאה באתגרים.

 

הבורא מתגלה ליעקב ומבטיח שהוא יהיה אתו וישמור עליו. כשהוא מתעורר מהחלום, הוא נודר נדר  "אם יהיה אל"הים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהו"ה לי לאל"הים ……וכל אשר תיתן לי אעשר אעשרנו לך".

 

יעקב לא סומך על הזכויות שלו והוא נודר כדי שמירה בדרך.

 

מתגלה כאן כוח המעשר, היכולת של כל אדם להביא ברכה בפרנסה, לבגדים, למזון ולקבל שמירה רוחנית וגשמית באמצעות נתינת המעשר, כמו שנאמר "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים".

 

המעשר הוא 10% מכל הכנסה שיש לאדם ממשכורת , מירושה , מזכייה וכו'. החלק הזה של הכנסותיו אינו שלו. בזמן בית המקדש הכסף הזה ניתן למקדש, בימינו עדיף להפנותו, למטרה רוחנית או לארגון שמפיץ רוחניות בעולם. (בעסק עצמאי מחשבים את הרווח לאחר הוצאות העסק, ומזה נותנים מעשר).

 

יעקב מגיע לחרן ומשתהה אצל לבן, אחי אימו, 22 שנים שבמהלכן הוא נלחם עם כל סוגי הרמאות וכל כוחות הכישוף של לבן. לבן היה מכשף מסוכן, אבל יעקב עמד איתן כנגדו באמצעות התורה הרוחנית שלמד בבית מדרש של שם ועבר.

 

פרשת השבוע מהווה תיעוד רוחני למאבק בין האור לחושך, במה את/ה בוחרים?

 

כמו יעקב, כדי לדעת כיצד להילחם בחושך חשוב לדעת מהו חושך וכיצד להילחם עמו בדרך הקדושה, בקיצור חשוב ללמוד את הרוחניות שביהדות, את חוכמת הקבלה.

 

הרב חזי נגר

 

הרב יחזקאל נגר

מרכז מיכאל רעננה

טל'  09-7404969

לאתר מרכז מיכאל לחץ כאן: http://www.michael-center.com/