כותרות אחרונות
Search

פרשת השבוע – פרשת חקת.

 

 

פרשת חקת.

"זאת חוקת התורה" אומר האלוקים למשה רבנו ולאהרון הכהן ומוסר להם את דיני 'פרה האדומה'. מן הפרה מפיקים אפר שישמש לטהר אנשים או חפצים שנטמאו למת.

המשמעות רוחנית לזמננו:

מכוון שטומאת מת היא למעשה כוח דין גדול ביותר, התנקות מטומאת המת מהווה כוח חזק מאד של המתקת דין ולמעשה כוח ריפוי עצום המתגלה באמצעות צירוף חמשת האותיות הסופיות, םןץףך, השוות בגימטרייה 280, גימטרייה של המילה פר, ועם הכולל שוות לגימטרייה של המילה אפר.

 

משה מכה בסלע:

לאחר פטירת מרים מסתלקת באר מרים ואין מים לקהל, והם מתלוננים: "מדוע הוצאתם אותנו ממצרים והבאתם אותנו אל המקום הרע הזה?".

 

בתגובה לתלונתם מצווה הבורא למשה ולאהרון להקהיל את העדה ולדבר אל הסלע כדי שיצא ממנו מים. משה מקהיל את העם ומכה בסלע פעמיים במקום לדבר אל הסלע.

 

בכתבי האר"י מוסבר שמשה טעה בחושבו שבי ישראל יתקשו להאמין לנס הקורה בלי פעולה גשמית ובזה למעשה הוא לא מעלה אותם למדרגה רוחנית גבוהה יותר כפי שהייתה כוונת הבורא שזה מה שיקרה כתוצאה מהדיבור לסלע, המשמעות הייתה שנגזר על משה ואהרון לא להיכנס לארץ.

 

בדרך לארץ-ישראל – פטירת אהרון:

בהר ההר, נאמר לאהרון כי הוא עומד למות, הוא עולה יחד עם אלעזר בנו ומשה אל ההר שם מעביר משה את בגדי הכהונה של אהרון לאלעזר בנו שימלא את מקומו.

 

תופעה יוצאת דופן – כל בני-ישראל מתאבלים במשך שלושים יום על פטירתו כל העם אהב את אהרון שכן הוא היה אוהב שלום ורודף שלום באופן שהשפיע ברכה לכלל העם

 

נחש הנחושת – ריפוי רוחני:

בשל טורח הדרך מתלוננים העם על האלוקים ועל משה. כעונש לתלונתם מגיעים נחשים הנושכים והורגים רבים מבני-ישראל.

 

לרפואה, יוצר משה בהדרכת הבורא את סמל הרפואה מאז ועד היום, את נחש נחושת ומניח אותו, על "נס", במקום גבוה. אדם שננשך היה מביט למעלה לנחש הנחושת, נזכר ומתחבר לבורא העולם ומתרפא, ללמדנו שכוח הרפואה טמון בחיבור לאור הבורא!

 

בדרך נלחמים ישראל עם הענקים עוג וסיחון ומנצחים אותם, ביימנו "עוג" מייצג את האגו שבלב, וסיחון את האגו שבמחשבות.

 

משם נוסעים בני-ישראל וחונים בערבות מואב אשר על ירדן ירחו, התחנה האחרונה לפני הכניסה לארץ.

 

צילום: פרטי

 
בברכה
הרב יחזקאל נגר
מרכז מיכאל 09-7404969
 
קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן