כותרות אחרונות
Search

פרשת השבוע – פרשת כי תשא – שבת פרה

 

 

פרשת כי תשא – שבת פרה

הפרשה עוסקת בתחילתה בעניין מחצית השקל ובהמשכה בעניין עגל הזהב, שלוש עשרה מידות הרחמים וקטורת הסמים.

 

מחצית השקל

נתינת מחצית השקל למשכן שימשה לתיקון וכפרה עד חטא העגל ועל מכירת יוסף, שתי טעויות שעשינו המשפיעות על תיקון האומה היהודית עד היום, נתינת תרומה זו מהווה פדיון נפשו של האדם. פרטים נוספים ואפשרות לביצוע התרומה – https://bit.ly/3sDA6UA.

 

מעשה העגל

כשש שעות לפני רדת משה רבנו מהר סיני, מלאך המוות משטה בבני ישראל ומראה להם כדמות משה מת על מיטה הפורחת ברקיע. כתוצאה מכך רוצה העם הנהגה מוחשית שתלך לפניהם וראשי הערב רב יוצרים את העגל (ערב רב-ערבוב של אומות שהתגיירו ויצאו עם בני ישראל ממצרים).

 

הבעיה העיקרית במעשה העגל מתרחשת כאשר משה יורד מההר, העם הרוקד סביב העגל רואים שמשה רבנו חי וממשיכים לרקוד ולשמוח בעגל, אין חרטה מידית בראותם שמשה לא מת! וזו הופכת להיות הסיבה העיקרית לשבירת הלוחות.

 

מכאן למדים שכול עוד יש צער לאדם כאשר הוא עושה טעות או עברה, יש לכך תקנה בדרך הקלה יותר, אך כאשר האדם שמח בה, אין לזה תקנה בדרך הקלה כי אם בדרך הארוכה, דרך הסבל המזכך את האדם.

 

שלוש עשרה מידות הרחמים שגילה משה הצילו את העם ממוות מידי, אך לא פטרו אותנו מהתיקון המתמשך למעשה עד היום.

 

שבת פרה

שבת שלפני שבת החודש כלומר כשבוע וחצי לפני ראש חודש ניסן, היא שבת פרה, אחת מארבע שבתות בהן יש תוספת מיוחדת בקריאת התורה.

 

השם "שבת פרה" ניתן עקב תוספת הקריאה ומשם זה ניתן ללמוד מהי הברכה, האנרגיה המיוחדת לאותה שבת.

 

מדובר כאן על הפרה האדומה עליה מוסבר בתחילת פרשת חוקת. באמצעות האפר שנוצר ממנה היה אפשר להיטהר מטומאת מת, כלומר מאותה אנרגיה שלילית המתגלה ומתעוררת בסביבת אדם מת. מכוון שבזמננו אין עדין בית מקדש לא ניתן להתחבר למלא העוצמה הגלומה בתהליך הפרה האדומה.

 

מה כן אפשר לקבל?

חלק מהכוח הגלום בתוך הסיפור קשור לכוח רפואה.

 

מחלה קשורה לרפיון ,לחולשה, "רפה" (לשון רפיון בלי דגש באות פ אך גם רפואה כאשר יש דגש) למעשה אותם האותיות של המילה פרה.

 

עגל הזהב גרם לחזרתו של המוות לעולם וגם לחזרת מחלות.

 

פרה אדומה באה לתקן את הקלקול שנוצר עקב חטא עגל הזהב,  שגרם לחזרתו של המוות לעולם וגם לחזרת מחלות,  ולכן יש בשבת הקרובה גם כוח רפואה.

 

בברכה
הרב יחזקאל נגר
מרכז מיכאל 09-7404969
 
קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן
 
 
 
 

 

הרב חזי נגר – צילום: פרטי