כותרות אחרונות
Search

פרשת השבוע – פרשת שמות!

 

 

פרשת שמות!

פרשת שמות פותחת את הפרק העיקרי בתולדות עם ישראל, מכוון שרק בעקבות העבדות והזיכוך הרוחני בגלות מצרים, הגענו למדרגה הרוחנית של עם שמקבל את התורה.

 

בעקבות שיעקב ובניו נפטרו מהעולם, פרעה משעבד את עם ישראל, מתוך חשש שהם יהפכו לכוח צבאי וימרדו בו, מדוע הוא חשש?

 

בימי יעקב אבינו כל השבטים לא יצאו מגבולות ארץ גושן, ולאחר פטירת יעקב נוצרה מציאות חדשה, יציאת בני ישראל מארץ גושן, בני ישראל התרבו והשתלטו על מקומות רבים במצרים.

 

יש כאן תופעה מעניינת, כאשר בני ישראל, מתערבים בגויים, בניגוד להדרכה האלוקית אז הגוי עושה את המלאכה ומפריד עצמו ודוחה את בני ישראל.

 

לצערנו הרב אחת הדוגמאות היא מגרמנייה בה היה איסור בחוק מצדם של הגרמנים, שגרמני יתחתן עם יהודי!

 

בהמשך למה שאמרנו קודם, במידה ובני ישראל לא היו גולשים אל מחוץ  לארץ גושן, שנות הגלות היו עוברות בלא עבדות!

 

כלומר כאשר אנו מתמקדים בעבודה הרוחנית שלנו כעם הספר, עול השעבוד הולך וקטן.

 

בהמשך, האסטרולוגים של פרעה חוזים בכוכבים שהמושיע של ישראל עומד להיוולד. פרעה קורא למיילדות העבריות ומצוה להמית כל בן הזכר שייוולד.

 

המיילדות לא מצייתות לדבריו, וכאשר הן נשאלות על-ידי פרעה מדוע, הן משיבות שהנשים העבריות יולדות בעצמן ללא סיוע, המסירות נפש, שהן היו מוכנות להיהרג ולא לשפוך דם גרמה שהן התברכו בשכר עצום "בבתים" כלומר שמהצאצאים שלהם יבנו בתי כהונה ומלוכה בישראל.

 

שוב באים האסטרולוגים לפרעה ומדווחים לו שהגואל  לישראל כבר נולד, ולא יודעים האם הוא יהודי או מצרי, פרעה מצווה להשליך כל בן זכר, גם את המצריים, ליאור.

 

בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור ומגלה את התיבה. כשהיא פותחת אותה ורואה תינוק בתוכה, לאחר שגדל משה מובא אל בת פרעה והיא מעניקה לילד את השם 'משה', על שם "כי מן המים משיתיהו".

 

כאשר גדל משה הוא יוצא מן הארמון כדי לראות את אחיו הסובלים. הוא רואה מצרי המכה יהודי, מביט כה וכה וכשהוא רואה שאין איש הוא הורג את המצרי וטומן את גופתו בחול.

 

למחרת הוא פוגש בשני יהודים נצים, וכשהוא מוכיח אותם הם מתריסים לעברו: האם אתה עומד להרוג אותנו כפי שהרגת את המצרי? משה מבין שהרג המצרי התפרסם ומחשש לחייו הוא נמלט למדין, משה מבין שסיבת הסבל בגלות היא לשון הרע.

 

משה מגיע לביתו של יתרו ומטה האלוקים שהיה מוצפן בחצר "קופץ" לידיו באופן פלאי, על המטה היו חקוקים שמות קדושים כגון 72 שמות בהם משה את ים סוף (בהוצאת מרכז מיכאל ספר המסביר את השמות – בקישור המצורף https://bit.ly/38TqBbD ).

 

משה רועה את צאן חותנו יתרו, ובאחד הימים חווה את התגלות הבורא בסנה  ונשלח להושיע את ישראל.

 

יחד עם אשתו ובניו ועם מטה האלוקים בידו הוא יוצא למצרים. בדרך מלאך האלוקים מבקש להרוג אותו על כך שלא מל את בנו, אך צפורה ממהרת למול את בנה ולהציל את חיי בעלה. מכאן ניתן ללמוד חשיבות ברית המילה!

 

יחד עם זקני ישראל ואהרן ניגש משה אל פרעה ומוסר לו את השליחות האלוקית: "כה אמר ה' אלוקי ישראל – שלח את עמי ויחוגו לי במדבר". הם מבקשים ממנו שלושה ימים כדי לצאת ולעבוד את האלוקים.

 

בעקבות בקשת משה פרעה מקשה את ליבו ואת השעבוד ואז משה מתלונן: השליחות שלי לא הועילה מאום ואף הקשתה את מצב אחיי! מכאן רואים שמשה לא חס על עצמו, טובת העם הייתה לנגדו עד כדי כך שהתווכח עם הבורא.

 

בפרשות הבאות מתגלים הנסים בהדרגה …

 

צילום: פרטי

 
בברכה
הרב יחזקאל נגר
מרכז מיכאל 09-7404969
 
קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן