כותרות אחרונות
Search

פרשת השבוע – פרשת תרומה!

 

 

פרשת תרומה!

בפרשת השבוע מפורטים הכלים אותם יש להכין עבור ה'משכן', המקדש שינדוד עם בני-ישראל במדבר.

 

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" על מנת שלכל אחד מישראל יהיה חלק בבניית המשכן אספו תרומות מכלל ישראל, למעשה זוהי שותפות באמצעותה כל אחד מישראל זוכה לחלק מהברכה המתגלה באמצעות המשכן.

 

המטרה הייתה לייצר את ארון הברית, בו מונחות שני לוחות הברית, ועליו את הכרובים, מבין שני כרובים אלו ידבר האלוקים עם משה וימסור לו את כל ציוויו לבני ישראל.

 

השולחן, עליו יניחו לחם בעל צורה מיוחדת הנקרא "לחם הפנים" מנורת הזהב תשמש להדלקת הנרות במשכן, וכן תיאור כיצד להקים את המשכן.

 

המשכן יהיה את קודש הקודשים, בו יהיה ארון הברית, ואיזור הנקרא קודש בו יונחו רוב כלי המשכן האחרים, בתוך הקודש יעמדו המנורה בצד הדרומי (שמאל) והשולחן בצד הצפוני (ימין).

 

בחצר המשכן יוקם מזבח שעליו יוקרבו הקרבנות.

 

משמעות רוחנית:

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" אמור להיות כתוב "ושכנתי בתוכו" לא בתוכם, ברבים .

 

למעשה מדובר על כל אחד מאתנו, שאנו צריכים לבנות מקדש בתוכנו. כמו שבית המקדש מהווה צינור שפע רוחני וגשמי לעולם כולו, כך כל אחד מאיתנו צריך להיות צינור שפע לאור. לקבל, על מנת להאיר לזולת .

 

אחת הדרכים החזקות לממש זאת, היא הכוח של התרומה פעולה שלרוב קשה לעשותה.

 

 

מדוע ?

מכוון שרכוש , כסף, זהו הדבר שכולם נכספים אליו, לכן קשה לתת אותו, קיים חוק של הופכיות בעולם, במקום שיש מאמץ גדול יותר, גילוי השפע גדול יותר, לא מדובר רק במאמץ גשמי, המאמץ יכול להיות נפשי, רגשי, מנטאלי.

 

לכן, כאשר אדם פועל נגד הטבע ונותן, הוא פותח פתח לקבלת שפע, כדי לבנות בית מקדש בתוכנו, אנו חייבים להשפיע לזולתנו, כולל כסף, מכיוון שאי אפשר לקבל באמת ללא נתינה.

 

התורה מסבירה ששיעור הנתינה המאוזן הוא מעשר, %10 מהרווח אמור להיות תרומה למען מטרה שעוזרת לזולת, ליחיד או לרבים.

 

אגב, מניסיון של שנים רבות , המציאות היא שהכסף הנ"ל, כלומר כספי המעשר בין כה וכה לא נשאר אצל האדם, במידה ולא נותנים מרצון, הכסף מוצא דרכו החוצה בדרכים אחרות, כגון השקעה לא נכונה בבורסה או בבית, דוחות חניה, שותף לא טוב וכן הלאה.

 

מטרת התרומה היא לזכך את הרצון האנוכי שלנו ולהביא אותנו למודעות של לקבל על מנת לתת, לכן המילה תרומה מורכבת מהמילה תרום, שזה לעלות למעלה את האות ה' ,שמשלימה את המילה תרומה.

 

האות ה' מרמזת בקבלה על כלי הקבלה שלנו שצריך להעלות אותו למודעות גבוהה יותר ולכן לא לחינם פרשת תרומה בדרך כלל מופיעה בתחילת חודש אדר, הקשור לכוח של נתינה, משלוח מנות ומתנות לאביונים היו כלים חשובים למימוש נס פורים.

 

שבת זכור

השבת הקרובה נקראת שבת זכור על שם תוספת מיוחדת בקריאת התורה אותה תמיד קוראים לפני פורים, ומכוון שבפסקה כתוב "זכור את אשר עשה לך עמלק" השבת נקראת שבת זכור.

 

המילה 'זכור' משמעותה חיבור, חיבור לכוח האנרגיה שיכול לאפשר לנו להתגבר על עמלק האישי וזהו הכוח שאנו יכולים לקבל בשבת זו.

 

מהו עמלק האישי?

עמלק בגימטרייא ספק זהו עמלק האישי, ספקות מנתקות ומפרידות את האדם מאחדות, ברכה,בריאות, שפע…

 

כל עוד אין אחדות יש מציאות לכוחו של עמלק ,לכן הנס של פורים מקורו באחדות שהייתה בין היהודים בשושן באותו הזמן.

 

תחילתה של מלחמה

בתורת הקבלה אנו מבינים שמלחמה רוחנית נגד האגו מתרחשת בחג הפסח ובמיוחד בליל הסדר.

 

מדוע חשוב להתגבר על האגו?

המקובל העצום הרב יהודה אשלג אמר שכל הצרות של האנושות נובעות מהרצון האנוכי, הרצון האנוכי הוא האגו ותחילתה של מלחמה היא בקבלת הרשות והכוח לצאת למלחמה.

 

תחילתה של מלחמת היצר היא בחג הפורים, בקריאת המגילה, לכן מיד לאחר פורים מתחילים בשינון הלכות הפסח.

 

נתינת הרשות והכוח לצאת לקרב מתרחשת קצת לפני פורים, בשבת הנקראת שבת זכור, קבלת הכוח למלחמה מתרחשת בזמן קריאת התורה.

 

קריאה זו כל כך חשובה, שיש אמירה שאינה משתמעת לשתי פנים שחשוב שכולם ישמעו את הקריאה הזו, גברים ונשים כאחד.

 

הרב חזי נמגר – צילום: פרטי

 

חג פורים שמח

בברכה
הרב יחזקאל נגר
מרכז מיכאל 09-7404969
 
קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן