כותרות אחרונות
Search

פרשת ויקהל פקודי ופרשת החודש. מאת: הרב יחזקאל נגר – מרכז מיכאל.

 

פרשת ויקהל פקודי ופרשת החודש

השבת קוראים בתורה את פרשות ויקהל ופיקודי ובנוסף מכוון שזו השבת שלפני ראש חודש ניסן קוראים חלק מפרשת בא העוסק בקידוש החודש.

 

הרב יחזקאל נגר – מנהל מרכז מיכאל צילום: אבי בר

 

הכוח להוציא לפועל

הפרשות עוסקות במימוש התוכנית של בניית המשכן שהוזכרה בפרשות קודמות, בנתינת התרומות בבניית כל המשכן וכליו.

בזמן קריאת התורה בשבת אנו יכולים לבקש ברכה וכוח  לממש מטרות בפועל בזכות הפעולה של בניית המשכן, זו לא רק עשייה פיזית זוהי עשייה הנותנת כוח לכלל ישראל, זוהי עשייה המייצרת ערוצי שפע לכלל העולם.

 

כלל ישראל שותפים

כאשר משה ביקש תרומות למשכן, כלל ישראל תרמו בשמחה זהב כסף נחושת וכל הנדרש לבניית המשכן, לפיכך כולנו שותפים בברכה המתגלה בזכות המשכן.

 

מי לא היה שותף

כאשר יצאנו ממצרים, מלבד 12 השבטים יצאו גם אנשים נוספים שראו את הנסים ובקשו להתגייר. הם נקראו בלשון התורה ערב רב ומספרם היה לפי דעה זהירה פי 4 ממניין בני ישראל שיצאו ממצרים, כלומר לפחות כ 12  מליון אנשים! המנהיגים שלהם הם אלו שיזמו את עשיית עגל הזהב ולכן לאחר מעשה העגל משה מפריד את בני ישראל מאנשי הערב רב, לכן בתחילת הפרשה כתוב "ויקהל משה את בני ישראל" כלומר רק בני ישראל, צאצאי 12 השבטים, בלי ערב רב שעלה אתם ממצרים, מהם כבר לא רצו תרומות למשכן!

 

 

רמז בשם הפרשה

המילה ויקהל שווה בגימטרייה 151, שזו גם הגימטרייה של המילה מקוה, למעשה עצם העובדה שמשה מרכז את בני ישראל לבדם זהו תהליך של טהרה הנחוצה כדי לבנות משכן בקדושה.

ויקהל – תהליך של אחדות הנחוץ מאד גם בזמננו!

פרשת פקודי – לשון פקידה שזהו גם לשון ספירה כמו שאומרים אני "סופר" אותך,  וגם לשון ייחוד בן גבר ואישה, במשמעות רוחנית זהו מצב בו ברכה ושפע מגיע מהמציאות הרוחנית את המציאות הגשמית ומתממש בה ומכוון שזוהי הפרשה המסכמת של ספר שמות כולו יש כאן מימוש הברכה של כלל הפרשות של ספר שמות.

 

פרשת החודש

הקריאה המיוחדת לפני ראש חודש ניסן מבטאת את הכוח שניתן לבני ישראל לקבוע את הנולד באמצעות הכוח שניתן לבני ישראל על-ידי קידוש החודש.

 

על פי הקבלה והחסידות 12 הימים הראשונים של חודש ניסן כוללים בפוטנציאל את השנה כולה יום לחודש, כלומר א ניסן כולל אנרגטית את כל חודש ניסן וכן הלאה.

 

למעשה, החל משבת הקרובה מתחיל תהליך שהשפעתו על 12 החודשים הבאים מכוון שראש חודש ניסן נחש גם הוא כראש לשנה שלמה, רק באספקט של החודשים, לכן גלגל המזלות האסטרולוגי מתחיל במזל טלה, על ראש חודש זה נאמר "ראש השנה למלכים" והוא למעשה זמן בו נידונים ברובד של הנפש, האם נזכה לשנה של שלום, נחת ושקט נפשי או חלילה למלחמות פנימיות וחיצוניות.

 

בימים הקרובים נעלה לאתר של מרכז מיכאל מדיטציה הטובה ל 12 הימים הראשונים בחודש ניסן.

 

 לבריאות טובה ושנזכה לצאת מהמשבר הנוכחי מהר באחדות.

בברכה

הרב יחזקאל נגר

מרכז מיכאל רעננה

טל'  09-7404969

לאתר מרכז מיכאל לחץ כאן: http://www.michael-center.com/