כותרות אחרונות
Search

פרשת ויקרא .! מאת: הרב יחזקאל נגר – מרכז מיכאל.

פרשת ויקרא .!

השבת קוראים בתורה את פרשות ויקרא העוסקת בעניין הקרבנות ויכולתם לכפר על ישראל.

 

הרב יחזקאל נגר – מרכז מיכאל. צילום: אבי בר

 

טעויות

כבני אדם זה ברור שאנו עושים טעויות, ועל טעויות משלמים.

בפרשת האזינו סעיף רנ"ב (ספר הזוהר עם פירוש הסולם) מדובר על "תשלום" ברכוש, במחלה, בגוף שחלילה אחד או יותר מהאיברים נפגעים, מות של האדם, והגרוע מכל שהאדם וצאצאיו נידונים למות, כך שאין לאדם המשכיות בעולם.   

מדרגות התשלום נקבעות בהתאם לרמת "התקלה" שאנו גרמנו על-ידי המעשים שלנו, כמובן שאנו מעדיפים לשלם את המינימום, להגיע להסדר תשלומים.

 

כפרה

המושג כפרה קיים בתורה, התשלום הזול ביותר זה בכסף כפרה, כגון פדיון מחצית השקל או תרומת ערך האדם למשכן (כפי שמובא בפרשת בחוקתי)

כאשר היה צריך לכפר על הנפש, קרבן הכפרה שהאדם היה מביא למקדש היה מכפר, כלומר הגישה של התורה היא שעדיף שהחיה המובאת לקרבן תמות במקום האדם המביא אותה לקורבן.

 

קרבן

המילה קרבן מתפרשת כקרב נגד כוחות הטומאה  שהתחזקו כתוצאה "מהחטא" של האדם, כתוצאה מהתנהגות נגד חוקי היקום. דוגמא לאחד החוקים שאנו עוברים עליהם השכם והערב הוא חוק לשון הרע (על-פי התורה), בתורה הוצאת שם רע שווה לרצח, לפיכך התיקון הנדרש כאן מאד משמעותי.

הוראה אחרת הנגזרת מהמילה קורבן היא "קרוב" שהקרבן מחבר את האדם, מקרב אותו לכוחו של הבורא, החטא מרחיק והחרטה על החטא והקרבן מקרבים.

 

השפעת הציבור על המנהיג

בספר תורה הכתוב על הקלף קיימים 3 גדלים של אותיות, רוב הכתב נחשב אותיות בינוניות, ומעט אותיות קטנות ומעט גדולות.

לדוגמא האות ב המתחילה את התורה במילה בראשית היא אות גדולה.

בפרשת ויקרא מופיעה אות קטנה במילה הראשונה של הפרשה שהיא "ויקרא", האות א במילה היא אות קטנה, והאר"י הקדוש, רבי יצחק לוריא מצפת מסביר שאת האות אלף ניתן לבטא באופן שישמע מספרית 1000 וגם 1.

בהמשך מסביר האר"י שלמשה רבנו היו 1000 "צנורות" רוחניים להשפעה, כדי להביא ברכה לכלל ישראל, וברגע שחטאו הוא איבד 999 ונותר עם 1 פרטי שלו.

מכאן למדים עד כמה חזקה השפעת ציבור על מנהיג, לא פשוט למנהיג "לשלוט" על האנרגיה של הצבור, כדי שיצא טוב קולקטיבי צריך "מסה קריטית" של אנשים המתנהגים באופן חיובי.

 

באתר של מרכז מיכאל תוכלו למצוא מדיטציה הטובה ל 12 הימים הראשונים בחודש ניסן.

בברכה לבריאות טובה ושנזכה לצאת מהמשבר הנוכחי מהר באחדות.

 

קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן
 

הרב יחזקאל נגר

מרכז מיכאל רעננה

טל'  09-7404969

לאתר מרכז מיכאל לחץ כאן: http://www.michael-center.com/