כותרות אחרונות
Search

ציון בקר סמנכ"ל בנק "מרכנתיל" השתתף בכנס של התנועה הקיבוצית !

ציון בקר סמנכ"ל בנק "מרכנתיל" השתתף בכנס של התנועה הקיבוצית !

ציון בקר, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל ציין בכנס "תם שנת המס 2018" של התנועה הקיבוצית שבמבט ל-2019 הצפי בעולם להאטה בצמיחה בסין, יפן, גרמניה ומדינות נוספות בעולם, ומאידך הסבירות למיתון נמוכה כי הסביבה הפיסקאלית עדיין מרחיבה בארה"ב, בסין באופן שתתמוך בכלכלה העולמית.

בכנס של התנועה הקיבוצית החברים בה כ-270 קיבוצים השתתפו מאות אנשי כספים, גזברים, מנהלי משק ומרכזי פרוייקטים בקיבוצים ובמושבים.

 

ציון בקר סמנכ"ל בבנק מרכנתיל בכנס של התנועה הקיבוצית: "בשנת 2019 הצפי בעולם להאטה בצמיחה בסין, יפן, גרמניה ומדינות נוספות בעולם ובישראל הצמיחה צפויה להיות בשיעור 3.7% לאור העובדה שנכנסים לשנת בחירות".

 

מנגד בישראל הצמיחה צפויה להיות בשיעור 3.7% ואנו נכנסים לשנת בחירות בה הגרעון ככל הנראה יצמח ונובע מגידול מהיר בהוצאות של משרדי הממשלה 7%-8% והתמתנות בגביית מסים, בפרט במסי צריכה (מע"מ).

 

ציון בקר סמנכ"ל בבנק מרכנתיל – צילום: מורג ביטן

 

בהתייחסות למגזר הקיבוצי, ציין ציון בקר כי "בנק מרכנתיל ממשיך להיות גורם מוביל ומחפש לגוון מקורות ההכנסה של הבנק  דרך יצירת מוצרי אשראי ייעודיים למימון בניה בקיבוצים וקביעת עקרונות מנחים לחיתום מהיר למימון פעילות זו בענפי המשק ותאגידים אזוריים".

 

עוד הוסיף: "בנק מרכנתיל זכה לאחרונה במכרז של משרד הכלכלה לשיווק הקרן להתייעלות אנרגטית בנוסף על הפעילות מזה עשור של הבנק במתן הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה. לאחרונה הבנק הצליח לשכנע את המדינה כי גם אגש"חים ועמותות בקיבוצים יכולים לקחת הלוואות בקרנות לעסקים בערבות מדינה ".

 

"בשנים האחרונות בנק מרכנתיל העניק הלוואות לעסקים קטנים בסך כולל של 3.3 מיליארד ₪. אשראי בנקאי הינו מקור המימון העיקרי לעסקים קטנים ובינוניים. מעל 80% מן האשראי לעסקים אלו מקורם מהבנקים. הלוואות לעסקים קטנים בבנק מרכנתיל הינן עד 8% מגובה המחזור השנתי של העסק לתקופה של עד 5 שנים.

 

בכנס של התנועה הקיבוצית החברים בה כ-270 קיבוצים השתתפו מאות אנשי כספים, גזברים, מנהלי משק ומרכזי פרוייקטים בקיבוצים ובמושבים.

 

בנק מרכנתיל בשת"פ עם משרד רו"ח ברית פיקוח MBT נתנו את החסות לכנס.