כותרות אחרונות
Search

קבוצת "עוף טוב" בשיתוף עמותת "מצמיחים" העבירו סדנאות בבתי הספר היסודיים בבית שאן

במסגרת האחריות התאגידית : העבירו   קבוצת "עוף טוב" בשיתוף עמותת "מצמיחים" סדנאות בבתי הספר היסודיים בבית שאן להפחתת האלימות המילולית והפיזית והעלאת המודעות בנושא.

קבוצת "עוף טוב", המפעילה מספר פרוייקטים לפעילות קהילתית, במסגרת האחריות התאגידית, פועלת בשיתוף עמותת "מצמיחים" להעברת סדנאות בבתי ספר בנושא הפחתת אלימות מילולית ופיזית ולהעלאת המודעות בנושא, בבית שאן וביישוב מוקביילה. .

יוסי ניר, מנכ"ל "עוף טוב": "החב' פועלת להגברת מעורבות בקהילה ולקידום נושאים חברתיים וסביבתיים ורואה בסביבה החברתית והגאוגרפית חלק בלתי נפרד מזהותה של החברה".

יוני צ'ונה, מנכ"ל עמותת "מצמיחים" : גילינו בקבוצת עוף טוב שותפים ערכיים הפועלים לשיפור איכות החיים בקהילה. הסדנאות בבתי הספר בבית שאן ומוקיבלה סייעו להפחתת האלימות והגברת תחושת השייכות של התלמידים על ידי התמודדות עם אלימות של אליטות תוקפניות וקידום של התנהגות פרו חברתית".

oftov 12