כותרות אחרונות
Search

קבוצת שופרסל מדווחת על תוצאות טובות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.

 

קבוצת שופרסל מדווחת על תוצאות טובות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.

הכנסות בסך כ-15.2 מיליארד ש"ח ורווח נקי בסך כ-323 מיליון ש"ח.

* שיפור ברווח הרבעוני עבור החברה לעומת רווח נקי של כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022.

* שיפור ברווח הרבעוני – הרווח הנקי של שופרסל ברבעון הרביעי הסתכם בכ-133 מיליון ש"ח ומהווה שיפור עבור החברה.

* ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-3.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.65 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

שיעור ההוצאות מסך הכנסות הקבוצה ירד בכ-1.9% בשנת 2023 ונמוך משמעותית בכ-66 מיליון ש"ח לעומת שנת 2022; בשנת 2023 הקבוצה צמצמה את מצבת העובדים לכ-15,800 לעומת כ-16,545 עובדים בשנת 2022.

 

גידול ברווח התפעולי (לאחר הכנסות / הוצאות אחרות) ברבעון הרביעי שהסתכם בכ-244 מיליון ש"ח המהווים כ-6.2% מההכנסות לעומת כ-70 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-2.2%. מההכנסות.

 

גידול ברווח התפעולי (לאחר הכנסות/הוצאות אחרות) בשנת 2023 שהסתכם בכ-707 מיליון ש"ח המהווים כ-4.7% מההכנסות לעומת כ-283 מיליון ש"ח בשנת 2022, שהיוו כ-1.9% מהכנסות הקבוצה.

 

הרווח התפעולי של רשת Be צמח והסתכם בכ-17 מיליון ש"ח בשנת 2023 לעומת כ-3 מיליון ש"ח בשנת 2022. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-180 מיליון ש"ח.

 

(*) החל מהדוחות הכספיים של שנת 2023, נתוני הדיווח המגזרי (כולל מספרי ההשוואה) כוללים את  השפעת יישום IFRS16

 

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל צילום:  דרור סיתהכל – אורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל צילום: אלעד גוטמן 

 

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל, אמרו היום: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם תוצאות חזקות שמשקפות את חזרת הקבוצה למסלול צמיחה. סיימנו את השנה עם גידול בהכנסות לשיא שהצגנו בשנת 2020 ושיפור בכל מדדי הרווח בהתאם למהלכי ההתייעלות ושיפור ההון החוזר שיישמנו וכנגזר מכך, קטן החוב הפיננסי נטו לכ-1.2 מיליארד ש"ח. הקבוצה המשיכה לפעול במיקוד בקמעונאות המזון תוך ייעול ושיפור הרווחיות התפעולית, לצד המשך פיתוח מגוון תחומי הצמיחה. הרבעון הרביעי, הושפע ממלחמת חרבות ברזל והיווה סיום חזק לשנה הן בחנויות הזהות עם עלייה חדה בביקושים והן ברווח הנקי ברבעון הרביעי המהווה שיא רבעוני לקבוצה.

 

שנת 2023 התאפיינה בקפיצת מדרגה טכנולוגית עם השקת מרכז השילוח האוטומטי במודיעין. המשכנו לחזק את תשתיות האונליין והדיגיטל במטרה לבסס את ההובלה בתחום, תוך חיזוק הסינרגיה עם רשת הפארם Be. גם פעילות המגזר העסקי הולכת וגדלה ואנו שוקדים גם על הרחבת מוצרי המותג הפרטי המוסדי. פעילות רשת הסטוק צוברת תאוצה עם פתיחת סניפים חדשים ויצירת סינרגיה עם זרוע הקמעונאות. בנוסף, המינוף הנמוך ויתרות נזילות מאפשרים לקבוצה לפתח את תחום הנדל"ן תוך השבחת נכסים קיימים וניצול הזדמנויות בשוק.

 

הקבוצה ממשיכה להפגין חוסן, גם בתקופה מורכבת זו. באירועי אוקטובר הקבוצה הוכיחה את עוצמתה וחיזקנו את מעמדנו כחברה המספקת ללקוחותיה מגוון מוצרים ושירותים בכל זמן ובכל מקום כשהתשתית הפיזית והטכנולוגית שלנו מאפשרת לנו לעמוד בכל אתגר. בהתאם לערכיה ולפעילותה השוטפת בתרומה לקהילה, החל מפרוץ המלחמה פעלה החברה למתן סיוע ותרומות לתמיכה בתושבים שפונו מביתם, בלוחמים ובמשפחות החטופים וגיבשה תכנית סיוע מיידית לליווי ותמיכה בחקלאים ובתוצרת מקומית. שופרסל תמשיך כל העת במאמציה לקידום החדשנות והפיתוח העסקי, ליצירת הצעות הערך הטובות והמשתלמות ביותר ללקוחותיה ולהשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות."

 

הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-3,906 מיליון ש"ח, המהווים גידול של כ-7% לעומת כ-3,649 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בסניפים זהים  גדלו בכ-6.9% ברבעון הרביעי לשנת 2023 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות הקבוצה בשנת 2023 הסתכמו בכ-15.2 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-14.7 מיליארד ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-3.6%. המכירות בסניפים זהים  גדלו בשיעור של כ-2.1% בשנת 2023 לעומת שנת 2022. 

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי גדל בכ-7.4% והסתכם בכ-1,031 מיליון ש"ח, המהווים כ-26.4% מההכנסות, בהשוואה לכ-960 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-26.3% מההכנסות.

 

בשנת 2023 הסתכם הרווח הגולמי בכ-4,027 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-3,882 מיליון ש"ח בשנת 2022, והוא מהווה כ-26.5% ממחזור המכירות, בדומה לשנת 2022.

 

הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות ברבעון הרביעי הסתכם בכ-164 מיליון ש"ח המהווים כ-4.2% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-70 מיליון ש"ח, שהיוו כ-1.9% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות אחרות ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו ב-80 מיליוני ש"ח, הנובעות בעיקר מהכנסות בסך של 51 מיליוני ש"ח בגין עדכון אומדן בנכסים לא פיננסיים ומשערוך נכסי נדל"ן להשקעה בסך של 23 מיליוני ש"ח.

 

הרווח התפעולי לאחר הכנסות / הוצאות אחרות ברבעון הרביעי הסתכם בכ-244 מיליון ש"ח המהווים כ-6.2% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-82 מיליון ש"ח, שהיוו כ-2.2% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות בשנת 2023 הסתכם בכ-605 מיליון ש"ח, כ-4.0% ממחזור המכירות בהשוואה לכ-394 מיליון ש"ח בשנת 2022 שהיוו כ-2.7% ממחזור המכירות.

 

בשנת 2023 הקבוצה צמצמה את מצבת העובדים לכ-15,800 לעומת כ-16,545 עובדים בשנת 2022 כחלק מתכנית ההתייעלות.

 

הכנסות אחרות בשנת 2023 הסתכמו בכ-102 מיליוני ש"ח שנבעו בעיקר מהכנסות בסך של 43 מיליוני ש"ח בגין עדכון אומדן נכסים לא פיננסיים של החברה ומשערוך נדל"ן להשקעה בסך של 57 מיליוני ש"ח, בהשוואה להוצאות אחרות של כ-111 מיליוני ש"ח בשנת 2022. בשנת 2022 נרשמה הוצאה בסך 182 מיליון ש"ח בגין תכנית ההתייעלות של החברה ומנגד נרשמה הכנסה משערוך נכסי נדל"ן להשקעה בסך 69 מיליון ש"ח.

 

הרווח התפעולי לאחר הכנסות / הוצאות אחרות בשנת 2023 הסתכם בכ-707 מיליון ש"ח, כ-4.7% ממחזור המכירות בהשוואה לכ-283 מיליון ש"ח בשנת 2022 שהיוו כ-1.9% ממחזור המכירות.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-133 מיליון ש"ח (כ-132 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) ומהווה שיא רבעוני עבור החברה לעומת רווח נקי של כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ-2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), שנבע מתכנית התייעלות שיושמה.

 

הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-323 מיליון ש"ח (כ-312 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה לרווח נקי של כ-2 מיליון ש"ח בשנת 2022  (כ-1 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות). 

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ-427 מיליון ש"ח, המהווים כ-10.9% מסך מכירות החברה בהשוואה לכ-300 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, שהיוו כ-8.2% מסך מכירות החברה ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA בשנת 2023 הסתכם בכ-1,572 מיליון ש"ח המהווים כ-10.4% מסך מכירות החברה, בהשוואה לכ-1,294 מיליון ש"ח שהיוו כ-8.8% מסך מכירות החברה בשנת 2022.

 

הכנסות מגזר קמעונאות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-3,625 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.5%, לעומת כ-3,372 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקר מגידול במכירות בחנויות שופרסל. הרווח התפעולי במגזר קמעונאות הסתכם בכ-134 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.7% מההכנסות בהשוואה לכ-39 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-1.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מגזר קמעונאות בשנת 2023 הסתכמו בכ-14,054 מיליון ש"ח, גידול של כ-3.7% לעומת כ-13,558 מיליון ש"ח בשנת 2022. הרווח התפעולי במגזר קמעונאות הסתכם בכ-471 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.4% מההכנסות בהשוואה לכ-271 מיליון ש"ח ובשיעור של כ-2.0% מההכנסות בשנת 2022.

 

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-62 מיליון ש"ח לעומת כ-59 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעליית מדד המחירים לצרכן. הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן ברבעון הרביעי הסתכם בכ-43 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהוצאות הקשורות עם פיתוח פעילות הנדל"ן כחלק מיישום אסטרטגיית החברה להפיכת הפעילות כמנוע צמיחה משמעותי.

 

הכנסות מגזר הנדל"ן בשנת 2023 הסתכמו בכ-250 מיליון ש"ח לעומת כ-206 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול בשיעור של 21.4% נובע בעיקר מרכישת השליטה בחברת לב המפרץ ומעלייה במדד המחירים לצרכן. הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן בשנת 2023 הסתכם בכ-187 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-172 מיליון ש"ח בשנת 2022.

 

הכנסות מגזר Be הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-259 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-255 מיליון ש"ח, גידול של 1.6%. המכירות בסניפים זהים קטנו בשיעור של כ-1.1% בעיקר כתוצאה מהשפעת מלחמת חרבות ברזל אשר הובילה לירידה בפעילות סניפים הממוקמים ביישובי העוטף ובצפון הארץ וכן באזורי תיירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר Be ברבעון הרביעי הסתכם בכ-5 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע משיפור בשיעורי הרווחיות ביחס לאשתקד, בין היתר כתוצאה משינוי בתמהיל המכירות ומתהליכי התייעלות.

 

הכנסות מגזר Be הסתכמו בשנת 2023 בכ-1,036 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-1,045 מיליון ש"ח בשנת 2022, קיטון של 0.9% אשר נבע בעיקר מהשפעת הקורונה על מכירות אשתקד. המכירות בסניפים זהים קטנו בשיעור של כ-1.9% לעומת שנת 2022 ובנטרול מוצרי קורונה, גדלו בכ-2.7%. הרווח התפעולי במגזר Be צמח והסתכם בכ-17 מיליון ש"ח לעומת כ-3 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נבע משיפור בשיעורי הרווחיות ביחס לאשתקד, בין היתר כתוצאה משינוי בתמהיל המכירות ומתהליכי התייעלות.

 

מכירות שופרסל אונליין בשנת 2023 עמדו על כ-17.5% לעומת כ-19.4% בשנת 2022. הירידה נבעה בין היתר כתוצאה מהחלשות השפעת משבר הקורונה בעיקר ביחס לרבעון ראשון בתקופה בשנת 2022 וכן, מצמצום פעילות מכירות מוצריNon-food  באונליין כחלק ממיקוד ברווחיות הפעילות. החברה מפעילה שני מרכזי שילוח של האונליין בקדימה ובמודיעין. ברבעון השלישי לשנת 2021 החלה הפעילות המסחרית במרכז השילוח האוטומטי בקדימה שנמצא כיום בתפוקה מלאה והגיע לרווחיות. במרס 2023 מרכז השילוח האוטומטי במודיעין החל בפעילות מסחרית ולהערכת החברה, עד סוף שנת 2024 צפוי להגיע לתפוקה מלאה וכן להגיע לאיזון ורווחיות.

 

בשנת 2023 נתח מכירות המותג הפרטי עמד על כ-27.0% לעומת כ-27.2% בשנת 2022. הקבוצה תמשיך להרחיב משמעותית את מגוון מוצרי המותג הפרטי כדי להציע ללקוחותינו אלטרנטיבה איכותית ואטרקטיבית תוך קידום התחרות בתחום המזון ומוצרי הצריכה.