כותרות אחרונות
Search

"קרסו מוטורס" פותחת את שנת 2024 עם תוצאות חזקות – נתח השוק של קרסו מוטורס טיפס ברבעון לכ- 7.8%.

איציק וייץ – מנכ"ל "קרסו מוטורס" – צלם: אסף לב

 

"קרסו מוטורס" פותחת את שנת 2024 עם תוצאות חזקות:

הכנסות החברה ברבעון עלו לכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-883 מיליון שקל ברבעון הקודם, הרווח הנקי זינק לכ-65.6 מיליון שקל לעומת כ-9.5 רבעון קודם.

* נתח השוק של קרסו מוטורס טיפס ברבעון לכ- 7.8%

* ההון העצמי של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד שקל המהווה כ-26.3% מהמאזן

* החברה חילקה בשנה האחרונה דיבידנדים בסך של כ-160 מיליון שקל; תשואת הדיבידנד של המניה עומדת על כ-10.2%

 

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "ברבעון הראשון של השנה חזרנו להיקפי פעילות הקרובים לרמות השיא של הקבוצה, זאת חרף התמשכות המלחמה וסביבת הריבית הגבוהה, כאשר במהלך הרבעון ביצענו את ההתאמות הנדרשות בכל מגזרי הפעילות, מה שהביא לשיפור ניכר בתוצאות החברה ביחס לרבעון הקודם. מרבית מגזרי הפעילות, ובראשם מגזר הליסינג, הציגו צמיחה דו ספרתית בהכנסות וגידול ברווחים. תוצאות אלו ממחישות את עוצמת אסטרטגיית החברה לספק ללקוחות את מכלול השירותים העוטפים את עולם הרכב תחת המטריה של המותג Freesbe. נתח השוק של החברה גדל ברבעון הראשון לכ-7.8%, מה שממקם את קרסו מוטורס כאחד מחמשת  יבואני הרכב הגדולים בישראל. הגידול בנתח השוק נבע בין היתר, מהרחבת מגוון כלי הרכב המשווקים תחת מותג Freesbe, ובהם רכבי Xpeng שמאז השקתם בסוף 2023 הגיעו כבר למכירות של קרוב ל-1,000 רכבים. בנוסף נרשמו מכירות משמעותיות של צ'רי וגידול חד במכירת רכבי המותג רנו."

 

איציק וייץ – מנכ"ל "קרסו מוטורס" – צלם: אסף לב

 

 

קבוצת קרסו מוטורס פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2024.   

 

עיקרי תוצאות רבעון ראשון 2024:

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2024 עלו לכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-883 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובדומה להיקף ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. כמות הרכבים החדשים שנמכרו במהלך התקופה המדווחת הסתכמה ב-6,730 רכבים, לעומת כ-7,621 רכבים ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה צמח ברבעון ראשון של 2024 לכ-7.8% לעומת כ-7.6% רבעון קודם, וכ-7.7% ברבעון המקביל אשתקד.

 

  • ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-928.6 מיליון שקל, לעומת כ-1.04 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר בתקופת הדוח הסתכמו בכ-90.8 מיליון שקל, לעומת כ-114.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • ההכנסות ממגזר הליסינג ברבעון הראשון של 2024, שנת 2023 עלו בכ-22.5% לכ-450.9 מיליון שקל, לעומת כ-368 מיליון שקל ברבעון הקודם אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-13.5% לכ-69.7 מיליון שקל, לעומת כ-61.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • ההכנסות ממגזר המימון ברבעון הראשון של 2024 עלו בכ-7.3% לכ-22.2 מיליון שקל, לעומת כ-20.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-7% לכ-21.9 מיליון שקל, לעומת כ-20.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים ברבעון הראשון של 2024, צמחו בכ-22.3% לכ-99.6 מיליון שקל, לעומת כ-81.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח של שני המגזרים יחד עלה בכ-47.6% לכ-31 מיליון שקל, לעומת כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-253 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות), לעומת כ-260 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח מפעולות רגילות ברבעון הראשון של 2024, הסתכם בכ-133 מיליון שקל, לעומת כ-147.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, לאור הגידול בהוצאות פרסום למותגים חדשים והגדלת כמות אולמות התצוגה של החברה. אלו התקזזו באופן חלקי, עם גידול בהכנסות אחרות, נטו.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של 2024, עלה לכ-65.6 מיליון שקל, לעומת כ-9.5 מיליון שקל ברבעון הקודם, וכ-89.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרץ 2024 בסכום של כ-150 מיליון שקל.

 

סך ההון של החברה ליום 31 במרץ 2024 מסתכם בכ-1.89 מיליארד שקל, לעומת כ-1.86 מיליארד שקל ב-31 במרץ 2023.

 

באפריל 2024, חילקה החברה כ-60 מיליון שקל דיבידנד לבעלי המניות בגין רווחי 2023, סה"כ חילקה החברה ב-12 החודשים האחרונים דיבידנדים בסך כולל של כ-160 מיליון שקל. חלוקות אלה משקפות תשואת דיבידנד של כ-10.2% ביחס למחיר המניה ליום 26 במאי 2024.

 

בינואר 2024 השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'), בהיקף של כ-256 מיליון שקל ע.נ.

 

אודות "קרסו מוטורס"

"קרסו מוטורס" הינה מקבוצות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל הפועלת תחת המותג פריסבי. הפעילויות המרכזיות של הקבוצה מתמקדות בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי, דאצ'יה, צ׳רי, Xpeng ועוד, לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת כלי רכב חדשים, וכן פעילות הליסינג והשכרת רכב באמצעות חברת הבת פסיפיק, חברת ההשכרה השנייה בגולדה בישראל. בנוסף, לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה, באמצעות חברת הבת מרחבים), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי וכלי רכב תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנויות ביטוח ומימון (לרבות חברת המימון החוץ בנקאית אוטוקאש, העוסקת במימון רכבי יד 2). פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי הקבוצה.

 

*****מסמך זה מסכם את עיקרי הדיווח של החברה, לצורך הנגשת תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי החברה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רשות ני"ע ו/או באתר הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע, ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע.