כותרות אחרונות
Search

רעיונות – לפרשת *נשא*.

 

רעיונות – לפרשת *נשא*

מסבירים המפרשים שבכל חג חוזרת אותה הארה ממש להאיר על ישראל, בשבועות האור של מתן תורה, בסוכות אור ענני הכבוד, בחנוכה נס חנוכה אור המגרש את החושך שבמחשבה וכן הלאה.

למעשה בכל שבת מאירה הארה מיוחד הקשורה לאותו השבוע, דרך ההתגלות שלה היא באמצעות קריאת התורה ובמיוחד בשבת.

כאשר אנו קוראים השבת בפרשת נשא את עניין קרבן הנשיאים, למעשה אותו אור שהתגלה אז מתגלה גם עכשיו.

*אחדות*
בהקמת המשכן במדבר, במשך 12 יום כל אחד מנשיאי השבטים הביא את קורבנו, כולם הביאו אותו הקורבן ממש, ומכאן ניתן ללמוד שכול השבטים שווים, אנו לא אמורים לחשוב שאחד יותר טוב מהשני, מבחינת הבורא כולם שווים לצורך גילוי שלמות אור הבורא בעולם.

אומנם יש תפקידים שונים לכל שבט או משפחה, אך כאשר התפקיד נעשה בשלמות הוא מוסיף את חלקו לשלמות הכללי, ואפילו כהן גדול, למרות כבודו וחשיבותו אם אינו מבצע תפקידו בשלמות, הרי הוא פחות במעלה ממי שביצע חלקו בשלמות.

לאור האמור, המסקנה שלי היא חשיבות הגישה של אחדות, חשיבות ההבנה שלא כדאי להתנשא על הזולת, בגישה שכביכול "התפקיד שלי בתיקון הבריאה יותר חשוב משל השני".

כדי להבין את הרעיון, כאשר הגיע הזמן להיכנס לארץ משה רבנו שולח אנשים "חשובים" לרגל את הארץ, האנשים ה"חשובים" לא מלאו תפקידם כראוי וגרמו לפגם גדול מאד, כלומר העניין לבצע את האחריות האישית לפי הדרכה של הבורא ולא לפי האגו שלנו, בין אם זה אדם "פשוט" או "מכובד" כולנו שווים בעיני הבורא.

*נטרול* *רוע* *בשורשו*
בספר הזוהר פרשת נשא מוסבר שקורבן הנשיאים נטרל בשורש רוחני את כוח החורבן שיכול להגיע באמצעות נשיאי ישמעאל, שהם בזמננו מיוצגים על-ידי האומות הערביות.
בשבת כדאי לכוון שהפעולה הרוחנית שבצעו הנשיאים בזמן הקרבת הקרבן תתגלה גם בזמננו ושלום ושלווה ישכנו במחוזותינו.

 

צילום: פרטי

 
בברכה
הרב יחזקאל נגר
מרכז מיכאל 09-7404969
 
קורס ריפוי רגשי – לחצו כאן
מכללת ימים ללימודי קבלה – לחצו כאן
לאתר מרכז מיכאל – לחצו כאן