כותרות אחרונות
Search

רשות הגז הטבעי בחרה בחברת דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ, כגוף אשר ירכוש את עודפי הגז הטבעי הנוזלי מחברת החשמל.

 

משרד האנרגיה

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי בחרה בחברת דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ, כגוף אשר ירכוש את עודפי הגז הטבעי הנוזלי מחברת החשמל.

 

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, בחרה בחברת דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ, כגוף אשר ירכוש את עודפי הגז הטבעי הנוזלי מחברת החשמל, לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני התעשייה ולצרכנים המחוברים לרשת החלוקה בהיקף מצטבר של עד 40 מלש"ח. 

 
התחרות הייתה על גובה עמלת השיווק של המציע, כאשר דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ הציעה עמלה שלילית בגובה של 0.01- $ לכל יחידת MMBTU לגבי חמישה מטענים ספציפיים וזאת החל מה- 24/06/2020 ועד לסוף חודש ספטמבר (ייתכן ויהיה מטען שישי בהמשך).

הגז ימכר בהנחה של עשרות אחוזים ביחס למחירי השוק הקיימים.