כותרות אחרונות
Search

שני עוסקים בענף הבנייה נידונו ל-54 ו-45 חודשי מאסר בפועל והוטלו עליהם קנסות כספיים כבדים.

 

 

שני עוסקים בענף הבנייה נידונו ל-54 ו-45 חודשי מאסר בפועל והוטלו עליהם קנסות כספיים בשל ביצוע עבירות מע"מ בסכומים של עשרות מיליוני ₪

 

כב' השופט יואל עדן מבית המשפט המחוזי בבאר-שבע הטיל 54 חודשי מאסר וקנס של 1,000,000 ₪, ו-45 חודשי מאסר וקנס של 750,000 ₪ על  נאשם תושב אשקלון ועל נאשם תושב ירושלים (בהתאמה), וקנס של 1,000,000 ₪ הוטל על כל אחת מהחברות אשר בבעלות הנאשמים, בגין ביצוע עבירות מע"מ בסך מיליוני ₪, על רכושו של תושב אשקלון אף הוטל חילוט. את התיק ניהלו עו"ד סעיד עתאמנה ועו"ד מרסל סבח מהלשכה המשפטית האזורית מע"מ אשדוד, לאחר חקירה של יחידת החקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז.

 

על-פי כתב האישום, בתקופה שבין מאי 2012 לינואר 2016, פעלו הנאשמים באמצעות החברות בניהולם לביצוע מאות עבירות מע"מ, במסגרתן כללו הנאשמים בספרי הנהלת החשבונות של החברות, חשבוניות מס כוזבות בסכום העולה על 108 מיליון ₪, כשסכום המס בגינן הוא 16,325,736 ₪. את החשבוניות ניכו הנאשמים בדיווחיהן התקופתיים של החברות לרשות המסים.

 

על מנת להקטין בכזב את תשלומי המע"מ של הנאשמים לרשות המסים, פעל הנאשם תושב אשקלון להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסך 47,590,684 ₪ שהמס בגינן הוא 7,203,770 ₪ עבור חברות שבבעלותו. את החשבוניות הוציא הנאשם ע"ש חברות אחרות, מבלי שהיה זכאי לעשות כן, ומבלי שקיבל אישור על כך מבעלי החברות על שמן הוצאו החשבוניות. על מנת להסוות ולהסתיר את מקור הכספים הנובע מהחשבוניות הפיקטיביות, הנאשם או שליחים מטעמו פדו סכום של 10 מיליון ₪ בהמחאות בנקאיות אצל נותני שירותי מטבע ("צ'יינג'"), וקיבלו במזומן לידיהם את הסכומים בגין ההמחאות. בעשותו כן, הנאשם ביצע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במהלך התקופה שבין נובמבר 2017 ליוני 2018, נאשם תושב ירושלים , שהיה מנהלה הפעיל של אחת החברות באותה תקופה האמורה, פעל באמצעות החברה להכללתן של חשבוניות מס פיקטיביות בסך 17,504,955 ₪ בספרי הנהלת החשבונות של החברה, שסכום המס העולה מהן הוא 2,543,455 ₪. בעשותו כאמור, הנאשם פעל להתחמק מתשלום מס שהיה חייב בו על-פי חוק.

 

העונשים הוטלו על הנאשמים לאחר הסדר טיעון בין הצדדים, במהלכו, בין היתר, הוסכם על חילוט רכושו של הנאשם תושב אשקלון, הכולל דירת מגורים באשקלון, מספר כלי רכב וכסף מזומן בסך של כ-130,000 ₪.