כותרות אחרונות
Search

שר האוצר ישראל כ״ץ חתם על הוראת שעה למניעת פגיעה בעובדים שהוצאו לחל"ת.

 

 

שר האוצר ישראל כ״ץ חתם על הוראת שעה למניעת פגיעה בעובדים שהוצאו לחל"ת.