כותרות אחרונות
Search

תדיראן הולדינגס גייסה 27.5 מיליון ש"ח בהנפקת מניות רדומות

 

תדיראן הולדינגס בע"מ מדווחת על השלמה מוצלחת של הנפקת המניות הרדומות שברשות החברה לציבור המשקיעים 

במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים בהיקף כספי של כ- 45.6 מיליון ש"ח וההנפקה נסגרה מעל מחיר המינימום

משה ממרוד: "השלמתה המוצלחת של ההנפקה מבטאת את אמון המשקיעים בחברה, באסטרטגיה העסקית ובהנהלתה"

על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 539,305 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בדרך של הצעה אחידה ב- 539,305 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה שלא יפחת מ- 49.66 ש"ח ליחידה (כל יחידה כללה מניה אחת). במכרז התקבלו בסך הכל 484 הזמנות לרכישת 860,497 יחידות, בהיקף כספי של כ- 45.6 מיליון שקל – כ- 70% מעל סכום הגיוס המתוכנן על פי המחיר המינימאלי. המחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז הינו 51.06 ש"ח, הגבוה ממחיר המינימום (שיעור הקצאה של כ- 12.8% למזמינים במחיר שנקבע במכרז).

סך הכל תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז 539,305 מניות רגילות. סך כל התמורה (ברוטו) שתקבל החברה בגין ההנפקה הינה כ- 27.5 מיליון ש"ח.

mamrud 1

משה ממרוד – צילום סיון פרג

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה: "השלמתה המוצלחת של ההנפקה מבטאת את אמון המשקיעים בחברה, באסטרטגיה העסקית ובהנהלתה. במסגרת ההנפקה נכנסו להשקעה גופים מוסדיים מרכזיים בשוק ההון ואנו רואים בכך המשך ביסוס הקשר והמחויבות ארוכי הטווח של החברה לכלל בעלי המניות. ההנפקה תורמת לחיזוק ההון העצמי של החברה ולגידול בפיזור ובסחירות מניותיה, ובכך מניחה תשתית לכניסה עתידית למדדי השוק המובילים בבורסה. אנו מאמינים כי לצד המהלכים האסטרטגיים והתפעוליים שביצענו בשנה האחרונה גם מהלך זה יתרום להצפת ערך עבור בעלי המניות."

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור, שיווק והפצת מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, תחת המותגים Tadiran, Amcor, ו- Toshiba; וכן פועלת להרחבת פעילותה בתחום ההתייעלות האנרגטית ובתחומים משיקים ומשלימים לעסקי הליבה, בין היתר באמצעות הידע, הניסיון, יכולות הפיתוח, הייצור, השירות והמוניטין של הקבוצה ושל המותג Tadiran. כמו כן לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל תחת מותגים בבעלותה, כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות זה והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.

הודעה זו מכילה נתונים כלליים ומידע ועשויה גם לכלול תחזיות אודות תדיראן הולדינגס בע"מ (להלן "החברה"). תחזיות אלו כוללות ביטויים של תחזיות ההנהלה בנוגע לתכניות קיימות וחדשות, להזדמנויות  ולתנאי השוק. החברה מאמינה כי תחזיותיה מבוססות על הערכות הגיוניות, אולם הצהרות אלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להצהרות אלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יקרו או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. תחזיות אלו מבוססות רק על הערכות החברה נכון לתאריך זה, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות יושפעו על ידי גורמים שאין לדעת אותם מראש, ולא נמצאים בשליטת החברה, כולל גורמי סיכון ואופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה.

הודעה זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של תדיראן הולדינגס בע"מ  המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר הבורסה לניירות ערך (www.maya.tase.co.il). קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של החברה המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי דיוק או שלמות המידע הכלול במסמך זה. הודעה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.