כותרות אחרונות
Search

תוצאות שיא לגב-ים מקבוצת נכסים ובניין

חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין, מפרסמת היום את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2015 ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של כ-175 מיליון ₪, לעומת כ-120 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 46%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בסך של כ-102 מיליון ₪, לעומת כ-83 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 23%

הכנסות החברה מהשכרת מבנים במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו בכ-194מיליון ₪ לעומת כ-179 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8.4% הכנסות החברה מהשכרת מבנים ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ-97 מיליון ₪ לעומת כ-90 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7.8%

ה- NOI הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של כ- 187 מיליון ₪ לעומת כ-172 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8.7%

ה- NOI הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בסך של כ- 93 מיליון ₪ לעומת כ-86 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8.1%

ה- EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמה  בכ- 175 מיליון ₪ לעומת כ-164 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.7%.

ה- EBITDA ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמה  בכ- 86 מיליון ₪ לעומת כ-84 מיליון ₪ ברבעון השני אשתקד, גידול של כ-2.4%.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2015 בכ-83 מליון ש"ח, לעומת כ-77 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8%.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בכ-40 מליון ש"ח, בדומה לרבעון השני אשתקד.

bisker 1

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון גב-ים אמר היום:גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין, מציגה תוצאות שיא בתום הרבעון השני והחציון הראשון של 2015. החברה רשמה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים, עליה של מעל ל- 8% ב- NOI ומסכמת את החציון הראשון של השנה עם רווח נקי של 175 מיליון ₪. הבשלת הפרויקטים הנמצאים כיום בהקמה צפויה להגדיל את ההכנסות השנתיות משכ"ד לכ-430 מיליון ₪ ומצבת הנכסים המניבים של גב- ים תגדל בעוד כ- 9% ל- 880 אלף מ"ר…………. .אני שמח על החלטת המדינה לקבוע את משכנו של מטה הסייבר הלאומי בפארק גב-ים נגב בבאר שבע. מטה הסייבר מצטרף לרשימת חברות הי-טק בינלאומיות וישראליות מובילות שכבר מאכלסות כ- 25,000 מ"ר בפארק. עם השלמתו, עתיד הפארק, שמפתחת גב-ים בשותפות עם עיריית באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, לכלול מעל ל- 200,000 מ"ר שטחי משרדים ומעבדות לטובת תעשיות עתירות ידע ויהפוך למרכז מהמובילים מסוגו ובתחום הסייבר בפרט".

אבי יעקובוביץ 1

צילום: סיון פרג'

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל  גב-ים: גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין, מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2015, עם תוצאות שיא וצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. מהלכי הייזום האינטנסיביים, לצד השבחת הנכסים הקיימים של החברה, מהווים בסיס יציב ואיתן להמשך צמיחת החברה בשנים הקרובות……….מצבת הנכסים של החברה כוללת את פארקי ההייטק הגדולים והמובילים בארץ, ביניהם פארק מתם בחיפה, שלושה מרכזי הייטק בהרצליה פיתוח, ופארק גב-ים נגב בבאר שבע. החברה חולשת על כ-808 אלף מ"ר נכסים מניבים ברחבי הארץ, בתפוסה של כ-97%, ונכסים בהקמה בשטח העולה על 100 אלף מ"ר נוספים. עם השלמת הפרויקטים שבייזום, תחזיק החברה בכ-880 אלף מ"ר, אשר יניבו, עם אכלוסם המלא, סך של כ-430 מליון ש"ח בשנה………….בד בבד עם תנופת הצמיחה של החברה, שומרת גב-ים על פרופיל סולידי ואיכותי ועל איתנות פיננסית ורמת נזילות גבוהה של כ-670 מליון ש"ח, נזילות המאפשרת לה להמשיך את פעילות הייזום האינטנסיבית ורחבת ההיקף באיזורי ביקוש, ולבסס את המוניטין של גב-ים ומעמדה כחברה מובילה בענף הנדל"ן המניב בישראל".

מפעלי חמצן

מפעל החמצן

חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין, הינה מהגדולות והוותיקות בחברות הנדל"ן בארץ. גב-ים עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות הבנות שלה, בתחום הנכסים המניבים בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה תחזוקה וניהול של פארקים תעשייתיים ועסקיים, בנייני משרדים, שטחי מסחר, מבני אחסנה וחניונים באזורי ביקוש ברחבי הארץ. בתחום הבניה למגורים עוסקת גב-ים בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של יחידות דיור בשכונות מגורים איכותיות.