כותרות אחרונות
Search

תמיר פישמן בהתייחס למדד המחירים לצרכן

יוגב שוורץ מנהל השקעות בתמיר פישמן על המדד:
כצפוי ובהתאם לממוצע החזאים, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב- 0.3%. הסעיפים הבולטים בהם נרשמו עליות מחירים הם: הלבשה (9.8%), ודיור (0.4%). מנגד, בסעיף ירקות ופירות טריים נרשמו ירידות מחירים (5%) .
בשנים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב-0.4% (וללא דיור 1.2%) וממשיך לשקף סביבת אינפלציה נמוכה מיעד בנק ישראל.

תמיר פישמן 3

בנקודה זו אנו מעריכים שתחזית מחלקת המחקר של ב"י אופטימית למדי ונראה כי  רוב הגורמים דווקא אינם תומכים בעליית קצב האינפלציה, כגון: רצונה של ממשלת ישראל  להוריד את יוקר המחיה בעיקר בתחום הדיור (הגורם אינפלציוני חיובי דומיננטי בשנים האחרונות), הוזלת מחירי מזון בפיקוח ועידוד תחרות. בנוסף, שילוב של ייסוף בשקל מול ירידה במחירי הנפט צפוי אף הוא להשפיע לשלילה על המדדים הקרובים.