כותרות אחרונות
Search

אלכס גלפרין, נציג הנהלת חברת " GVK פתרונות קירור" ביקר במשכן הכנסת…..

  פתרונות קירור : מלאי אנרגיות בכנסת

אלכס גלפרין, נציג הנהלת חברת " GVK  פתרונות קירור" המתמחה בהתייעלות אנרגטית , ביקר בשבוע שעבר במשכן הכנסת, על מנת להשתתף בדיוני  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת.

הועדה התכנסה לדון בפיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז, ועל סדר יומה עמד דו"ח המעקב של המשרד להגנת הסביבה אחר יישום התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה שהוצג לאו"ם בבון.

גלפרין מסר, כי "נראה מדיוני הועדה, שבעוד היעדים עליהם חתמה מדינת ישראל ברורים – הרי שהיישום שלהם מורכב ומאתגר. זאת משום שחלק מהפתרונות המיושמים כיום בעולם (בעיקר במדינות אירופה) אינם מתאימים ליישום בישראל. פתרונות רעילים כגון שימוש באמוניה או נפיצים כגון גז פרופן אינם מתיישבים אם איומים שונים בפניהם ניצבת ישראל".

לדברי סלביק גרויסמן, מנכ"ל GVK, "הדיון על מחויבות ישראל להחלפת הגזים המשמשים מערכות קירור כחלק מהפחתת פליטות גזי חממה, רק חיזק את התובנות על המורכבות של התהליך, המחייב הערכות שונה ברמה הלאומית,  והכשרה של אנשי מקצוע וטכנאי קירור ברמה גבוהה בשימוש בגזים שעשויים להיות רעילים או נפיצים".

אלכס גלפרין מנהל טכני במשכן הכנסת. קרדיט צילום GVK.

בתמונה: אלכס גלפרין מנהל טכני במשכן הכנסת. קרדיט צילום GVK.