כותרות אחרונות
Search

ביג מרכזי קניות מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים של 2015

 ה-FFO הריאלי של ביג זינק ברבעון השלישי של 2015 בכ-38% והסתכם בכ-57 מיליון שקל

 ה NOI ברמה האפקטיבית* גדל ברבעון השלישי בכ-25%  לכ-116 מיליון שקל

 החברה רשמה בתשעת החודשים רווח נקי של כ –243  מיליון שקלים, גידול של  כ 87%

קבוצת ביג נמצאת בתהליך שיווק מתקדם של פרויקט הדגל בצומת גלילות ואף הגיעה להסכמות עם מספר שוכרי עוגן להשכרת כ-9,000 מ"ר המהווים כ-30% מהשטחי המסחר בפרויקט. סך עלות הפרויקט נאמדת בכ-1.5 מיליארד שקל ולהערכת הנהלת חברה בתוך מספר חודשים יושלם השיווק של מרבית שטחי המסחר בפרויקט.

Q3/2015

Q3/2014

שיעור שינוי

הכנסות

159

125

27%

NOI

116

93

25%

EBITDA

103

81

27%

FFO

56.9

41.3

38%

קבוצת ביג מרכזי קניות, המנהלת והמפתחת נדל"ן מניב בעיקר בישראל ובארה"ב, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של 2015. הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ-243 מיליון שקל, זאת לעומת כ-129 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 87%.

הכנסות הקבוצה האפקטיביות  בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בכ–446 מיליון שקל לעומת כ-350 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-27%. ברבעון השלישי של 2015 גדלו ההכנסות בכ– 27% והסתכמו בכ– 159 מיליון שקלים.

סעיף ה–N.O.I  האפקטיבי (הכנסה נטו מהשכרת נכסים והפעלתם) הסתכם בתקופת הדוח בכ-335 מיליון שקלים, זאת לעומת כ-266  מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 26%. ברבעון השלישי של השנה הסתכם ה-N.O.I  האפקטיבי בכ– 116 מיליון שקל המהווה גידול של כ– 25%. הגידול מקורו הן בהרחבת הפעילות בארה"ב והן בפתיחתו של ביג פאשן אשדוד וכן משיפור דמי השכירות במרכזים הקיימים. נכון לסוף הרבעון השלישי חצה ה-NOI המייצג של החברה את רף חצי מיליארדר שקל.

בסעיף ה-FFO, המבטא את קצב ייצור המזומנים מפעילות שוטפת, רשמה החברה בתשעת החודשים של 2015 גידול של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ-153 מיליון שקלים לעומת כ-118 מיליון שקלים אשתקד. ברבעון השלישי נרשם גידול של כ– 38% ב-FFO שהסתכם בכ– 57 מיליון שקלים. הגידול ב-FFO מקורו בהגדלת ה-NOI כאמור לעיל במקביל למימון מחדש בהיקף משמעותי בתנאי מימון עדיפים אשר הביאו לירידה בעלות המימון הראלית של החברה.

במהלך תקופת הדוח רשמה ביג תנופת עשייה בישראל ובחו"ל: רכשה זכויות ב– 7 נכסים בארה"ב בסכום כולל של כ–143 מיליון דולר (חלק החברה) ופתחה 3 מרכזים חדשים בישראל ביג פאשן אשדוד, ביג אאוטלט בירכא וביג צ"ק פוסט.

big 1

במישור הפיננסי, במהלך 2015 ביצעה החברה הנפקת מניות ואופציות בסכום של כ-126 מיליון שקל שחיזקה את בסיס ההון של החברה. בנוסף, במהלך השנה ביצעה החברה 3 הנפקות אג"ח בסכום של כ-650 מיליון שקל בריבית ממוצעת של כ2.13%. המימון מחדש כאמור, אשר שימש להמשך הרחבת הפעילות של החברה והחלפת חוב יקר (בעיקר אג"ח ג הנושא ריבית של 4.85%), האריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה ואף הקטין את עלות המימון הראלית.

אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של החברה, ציין כי "במהלך הרבעון המשכנו לראות את תוצאות המהלכים העסקיים והפיננסים עליהם שוקדת החברה בשנים האחרונות אשר באו לידי ביטוי בפתיחה של 3 מרכזים חדשים בישראל מתחילת השנה בהשקעה של כ-400 מיליון ₪ ורכישת נכסים מניבים בארה"ב בהיקף של כ-550 מיליון ₪. הרחבת הפעילות הראלית בשילוב עם המהלכים הפיננסים שהחברה ביצעה במהלך שנת 2015 יתרמו להמשך שיפור בתוצאות החברה בטווח הקצר עד הבינוני.

הפרישה הגאוגרפית של פעילות החברה, בעיקר בישראל וארה"ב, בשילוב עם עומסים נמוכים בין פדיון השוכרים לבין שכ"ד ודמי הניהול המשולמים על ידם, מקטינים את הסיכון הטמון בפעילות העסקית של החברה ומציבים אותה בעמדה טובה להתמודדות עם תסריט אפשרי של האטה ו/או המשך הרעה במצב הביטחוני בשוק המקומי. בנוסף, המהלכים העסקיים והשיווקיים שביצעה החברה הביאו לגידול של כ-5.5% בפדיון השוכרים במרכזיה למול תקופה מקבילה אשתקד והעומס הממוצע על השוכרים נותר נמוך, ובפרט למול יחסי העומס אצל המתחרים".

* נתונים אפקטיבים מציגים את חלקה היחסי של החברה בתוצאות הכספיות של החברות המוחזקות חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים.