כותרות אחרונות
Search

בית משפט השלום הורה על מעצרן ושחרורן בתנאים מגבילים של דוגמנית העל בר רפאלי ואמה בחשד לעבירות מס

בית משפט השלום בתל אביב, ירון גת הורה היום על מעצרן ושחרורן בתנאים מגבילים של בר רפאלי ואמה צפורה רפאלי החשודות כי אינן מדווחות על מלא הכנסותיהן וביחד מציגות תמונה כוזבת לפקיד השומה כפר סבא לעניין התושבות של בר רפאלי, תוך שהן מסתירות פרטים מהותיים להכרעה בדבר התושבות שלה כתושבת ישראל ומיסוי הכנסותיה מחו"ל הנאמדות בעשרות מיליוני ש"ח. בנוסף נחשדות רפאלי ואמה בקבלת "הטבות סלב" בגין מגורים, שימוש ברכבים ועוד הנחות הסלב, בשווי של למעלה ממיליון ₪ שלא דווחו כהכנסה על ידי החשודות.

בבקשה למעצר שהוגשה לבית המשפט  על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים הובהר כי לשאלת התושבות של רפאלי יש השלכות לנושא מיסוי ההכנסות שלה. כאשר מדובר על הכנסות בסכומים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים אשר לא דווחו לרשות המסים בישראל ומקורן בהכנסות עבודה של החשודה מחוץ לישראל. מודגש כי על פי פקודת מס הכנסה, תושב ישראל מחויב במס הכנסה על הכנסות שהפיק בכל העולם, ואילו תושב חוץ מחויב בהכנסות רק על הכנסות שהפיק בישראל. כמו כן הגדרת התושבות בפקודת מס הכנסה על פי חזקה של מספר הימים שבו הוא נמצא בישראל וכן על ידי מבחן מהותי של מרכז החיים הבוחן את הקשרים מירב הזיקות של אותו אדם לישראל ובוחן בין היתר החזקת דירה ורכב, בני משפחה, זיקות כלכליות ועוד.

שאלת התושבות של רפאלי עלתה בדיוני השומה שלה בשנת 2009 בפקיד שומה כפר סבא לגבי שנות המס 2005-2007 ובשנת 2015 עלתה שוב הסוגיה בהתייחס לשנות המס 2009-2012. במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה במחלקת המודיעין של פקיד שומה חקירות תל אביב, נאספו ראיות המעידות לכאורה כי החשודות בצוותא הונו את פקיד השומה ומסרו לו אמירות כוזבות במטרה להסוות את מרכז החיים של החשודה וכן כי בר רפאלי לא דיווחה על הכנסותיה המלאות לפקיד השומה.

כך נמצא למשל כי החשודה התגוררה במגדלYOO   בתל אביב בדירה שכורה, אלא שחוזה שכר הדירה נחתם מול אחיה של החשודה על מנת שלא לקשור אותה לישראל. כמו כן לאחר שהסתיים חוזה השכירות במגדליYOO   עברה בר רפאלי  להתגורר במגדלי W  למשך 3 שנים, כאשר חוזה זה נחתם מול אימהּ, חרף העובדה שמי שהתגוררה בבניין הייתה בר רפאלי.  חרף העובדה שלאורך השנים 2009-2012 עלה כי היו לרפאלי דירות לשימושה בישראל, כאשר היא נשאלה על כך על ידי פקיד השומה השיב בשמה המייצג שלה, כי "כבר נמסר בעבר, כי בר לא שכרה דירת מגורים בישראל בשנים הרלוונטיות".

bar r 1

על פי החשד מי שעמדה בקשר מול המייצגים ומי שמסרה את התשובות הכוזבות הייתה בעיקר אימהּ של החשודה.

מהחקירה הסמויה עלה כי בר רפאלי  קיבלה לשימושה תמורת פרסום ויחסי ציבור רכב מסוג ריינג'רובר. בסיום חוזה זה קיבלה החשודה רכב מסוג לקסוס, אשר גם לגביו החשד כי הוא נשאר רשום על שם היבואן כרכב הדגמה, כאשר בפועל הוא שימש את החשודה תמורת פרסום. על פי החשד, טשטוש העובדות הללו והרחקת הנכסים הללו מהחשודה נועדו על מנת לייצר מצג שווא לפיו לחשודה אין זיקות לישראל וכן להימנע מרישום הכנסות עבור עסקאות הברטר הללו.

אתמול נפתחה חקירה גלויה נגד החשודות ומעורבים נוספים שכללה חיפושים בביתן וכן חקירות של מעורבים נוספים. בחקירה שנערכה בחברות הרכבים עלה כי נחתם חוזה לפיו החברה תעניק לחשודה רכב צמוד לרבות הוצאות אחזקה, תיקונים, דלק ומנגד החשודה מתחייבת לפרסם את הרכב, להצטלם עימו. בחוזים אף נרשם כי הצדדים מתחייבים לשמור על חוזה זה בסוד, ואם רפאלי תידרש לשלם מס בגין ההטבה, המס יחול עליה.  שווי ההטבה של רכבים אלה מוערך בתקופה המדוברת במאות אלפי שקלים.

בחקירתה של עובדת בכירה בחברה שמכרה את פרויקט YOO  אמרה אותה עובדת כי הדירה הושכרה לבר רפאלי בלבד, הייתה התחייבות של המשפחה כי יהיה פרסום ו"הדלפות" למדורי רכילות, כמו כן החברה שילמה למשכיר כמעט 200,000 ₪ נוסף על שכר הדירה על מנת לאפשר את מגוריה הואיל והחברה רצתה למתג את הבניין. בנוסף לכך מנהל ההחזקה של הבניין העיד ומסר כי מי שהתגוררה בבניין הייתה רפאלי בעצמה. בחקירתה אישרה רפאלי כי היא זו שהתגוררה בדירה. רואה החשבון של רפאלי נשאל אודות ההטבה הזו והשיב כי לא ידע מעולם שמישהו שילם עבורה את שכר הדירה ואילו היה יודע היה עליו לשקול ולבחון האם אין מקום לחייב אותה בהכנסה.

כמו כן נגבו עדויות נוספות לגבי הטבות והנחות סלב שהחשודה קיבלה. כך למשל כך במסגרת החקירה  מסר המעצב על שעיצב את דירתה כי העניק לה הנחה של עשרות אלפי שקלים עבור שרותיו. נושא ההטבות עולה גם במקומות אחרים, כך למשל דירה שרכשה האם, ציפי רפאלי, קיבלה הנחת סלב של כחצי מיליון שקל, בתמורה לכך שירשם שבר רכשה את הדירה בפרויקט. על פי החשד כל ההטבות, הנחות הסלב, שהחשודות קיבלו ומסתכמות בשווי העולה על מעלה מיליון ₪ מההטבות שנבדקו עד כה בלבד, ולא דווחו כהכנסה על ידי החשודות.

בית המשפט הורה  על מעצרן של החשודות ושחרורן בתנאים מגבילים כמפורטים להלן:

לכל אחת מהחשודות התחייבות/ערבות אישית ע"ס: 500,000 ₪. ערבות בנקאית ו/או מזומן בסכום של: 250,000 ₪, חתימת שני ערבים צד ג'  ע"ס: 500,000 ₪ כ"א, הפקדת דרכון במשרדי היחידה החוקרת וצו עיכוב יציאה לחשודות מן הארץ למשך 180 יום.  נמסר כי אין התנגדות כי בתאום מול היחידה החוקרת החשודה תוכל לצאת את הארץ.