כותרות אחרונות
Search

לראשונה בישראל הוקם מכון מחקר בתחום הנדל"ן המניב – "פורום IVS"

צילום: יח"צ

 

לראשונה בישראל הוקם מכון מחקר בתחום הנדל"ן המניב – "פורום IVS".

מטרת מכון המחקר "IVS" לקדם את השקיפות והמקצועיות של שוק הנדל"ן המניב על מנת למשוך משקיעים בינלאומיים להשקעות בנדל"ן מניב בישראל.

 

כיום מדורגת ישראל במקום ה- 37 בעולם (מקום בינוני) במדד השקיפות העולמי של "JLL".

 

"פורום IVS" התקבל לאחרונה לקואליציה הבינלאומית לתיקני מדידה בנדל"ן  IPMSC ארגון שמקדם תקינה בינלאומית אחידה למדידת שטחי משרדים מסחר תעשייה ולוגיסטיקה.

 

הפורום הוקם על ידי לשכת השמאים וחברת הייעוץ CBRE ביוזמת השמאי רון כהן. יו״ר הפורום – ג׳קי מוקמל, יו״ר CBRE ישראל. נשיא הפורום – חיים מסילתי, יו״ר לשכת השמאים, יו״ר הוועדה המייעצת – השמאית נחמה בוגין.

 

מטרת הפורום היא לקדם את השקיפות והמקצועיות בשוק הנדל״ן המניב בישראל על מנת למשוך משקיעים בינלאומיים להשקעות ישירות בנדל״ן מניב בישראל ועל מנת לשכלל את השוק. כיום ישנם משקיעים ישראלים רבים בנדל״ן מניב בחו״ל אך אין בכלל השקעות זרות בנדל״ן מניב ישראלי. הדבר מתקשר לכך שישראל מדורגת במקום ה- 37 הבינוני במדד השקיפות העולמי של JLL, המקובל כסמכות העולמית לדירוג שווקי נדל״ן בעולם. המיקום של ישראל לא תואם את היותה חברה ב- OECD ובשנים האחרונות היא אף נמצאת במגמת ירידה.

 

לפורום מייעצת ועדה מייעצת שכוללת בכירים מתחומי הממשל, ראיית חשבון, מעריכי שווי, עורכי דין, אנשי אקדמיה ועוד. בין החברים בוועדה המייעצת: דורית סלינגר, לשעבר הממונה על רשות שוק ההון, דורית קדוש וד״ר אייל סולגניק, שניהם מנהלים לשעבר של מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך. כמו כן חברים בה פרופ׳ דני בן שחר, ראש מכון אלרוב באוניברסיטת תל אביב, פרופ׳ דני וייס מאוניברסיטת תל אביב ופרופ׳ צבי וינר מהאוניברסיטה העברית.


הוועדה המייעצת
 סימנה את הצורך בפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל כאחד היעדים החשובים ליישום כבר בטווח המיידי, ולשם כך הקימה ועדת היגוי לנושא.

 

צילום: יח"צ

 

בעולם החלו להקים מדדי נדל״ן מניב החל משנות השמונים. מדדים אלה מאפשרים השוואתיות לאפיקי השקעה אחרים כגון מניות ואג״ח שנסחרים בבורסות. הם מאפשרים למשקיעים בקרה על ביצועי מנהלי ההשקעות ולמנהלי ההשקעות השוואה של ביצועיהם אל מול המתחרים. לחוקרים באקדמיה הם פותחים קשת רחבה של תחומים למחקר, כמו המתאם בין שוק הנדל״ן לבין ביצועי המקרו של המשק. כלומר הם מגבירים בצורה ניכרת את השקיפות בשוק ובכך תומכים במשיכת משקיעים זרים. ובהקצאת מקורות יעילה.

 

רוב המדדים בעולם מבוססים על שמאויות מאחר ולא קיים מסחר רציף בנדל״ן שניתן לבסס עליו מדד (בישראל התדירות של עסקות בנכסים מניבים היא אחת לחודש). בחלק מהשווקים בהם קיימים מדדי נדל״ן מניב מתבצעות הערכות שווי תקופתיות לכל הנכסים אחת לחודש.

 

מדדי נדל״ן מניב מציגים את התשואה הכוללת בענף (Total Return) בכל תקופת דיווח, הן לענף כולו והן לסקטורים נפרדים כמו משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה, ומפלחים את התשואה הכוללת לתשואה מעליית (ירידת) שווי (Capital Return) ותשואה מהכנסות משכירות (Income Return).

 

"פורום IVS" התקבל לאחרונה לקואליציה הבינלאומית לתקני מדידה בנדל״ן (IPMSC). הוא הארגון הראשון שמייצג את ישראל בקואליציה, שמקדמת תקינה בינלאומית אחידה למדידת שטחי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה ומשרדים.