כותרות אחרונות
Search

משרד התקשורת נגד חברת אפ. טי. פתרונות אוויריים בגין ייבוא של רחפנים האסורים בייבוא.

 

 

משרד התקשורת נגד חברת אפ. טי. פתרונות אוויריים בגין ייבוא של רחפנים האסורים בייבוא.

בכוונת המשרד להטיל עיצום כספי בסך כ-240,000 ש"ח על חברת אפ. טי. פתרונות אוויריים בגין ייבוא של רחפנים שלא כדין בנסיבות מחמירות.

 

הרחפנים שייבאה החברה פועלים בתחומי תדרים העלולים לגרום להפרעה אלחוטית לגורמי ביטחון ולכן הוגדרה כהפרה בנסיבות מחמירות. ההפרה התגלתה בעקבות בדיקה יזומה של סמנכ"לית בכירה פיקוח ואכיפה איה בן פורת ואגף הספקטרום במשרד התקשורת.

 

מנכ"לית משרד התקשורת, עו"ד עינבל משש: "ייבוא רחפנים המשדרים בתדרים שאסורים, בזמן מלחמה, היא תופעה פסולה וחמורה והמשרד ימשיך לפעול לסכלה וינקוט בהליכי אכיפה כלפי המפרים".

 

גם בתקופת המלחמה, עובדי משרד התקשורת בודקים מידי יום מאות פריטי ציוד תקשורת אלחוטית ומשחררים לציבור ללא עיכובים.

 

פעולות האכיפה בנושא נועדו לוודא כי החברות המייבאות יקפידו על עמידה בהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי, בין היתר על מנת למנוע הפרעות הנובעות משימוש ברחפנים שאינם מותרים בייבוא.