כותרות אחרונות
Search

על רפורמת האג"ח המיועדות בחסכון הפנסיוני והשפעתה על שוק ההון – באדיבות דניאל ג'ורג'י, מנהל דסק ניירות ערך ישראליים

דניאל ג'ורג'י, מנהל דסק ניירות ערך ישראליים – צילום: יח"צ

 

 

על רפורמת האג"ח המיועדות בחסכון הפנסיוני והשפעתה על שוק ההון.

ועדת הכספים החלה לדון לאחרונה בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2021-2022, בהתמקדות על נושא "הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה".
באדיבות דניאל ג'ורג'י, מנהל דסק ניירות ערך ישראליים

 

נכון להיום, 70% מכספי החיסכון בקרנות הפנסיה מושקעים בשוק ההון ו 30% מהם מושקעים באג"ח מיועדות לא סחירות של מדינת ישראל, המבטיחות תשואה ריאלית נאה של 4.86% בשנה.

 

הצעת החוק קובעת שמדינת ישראל תפסיק להנפיק אג"ח מיועדות בשיעור של 30% מנכסי הפנסיות הוותיקות והחדשות ו- 100% מהחיסכון הפנסיוני יושקע בשוק ההון.

 

השפעת השינוי המוצע הינה דרמטית מבחינת המדינה, מכיוון  שהעלות העודפת למדינה צפויה להיות כ 8.9 מיליארד שקל בשנת 2022 , ולהאמיר לכדי 20 מיליארד ₪ לפי תחזיות האוצר בעוד עשור.

 

דניאל ג'ורג'י, מנהל דסק ניירות ערך ישראליים – צילום: יח"צ

 

נכון להיום, הנפיקה המדינה מעל ל – 230 מיליארד שקל באגרות החוב המיועדות מסוג "ערד", המונפקות ל -15 שנה. ככל שתתקבל הצעת האוצר כספי אגרות אלה יושקעו קרוב לוודאי בשוק ההון. בנוסף, האגרות שכבר הונפקו יוותרו בתוקפן  עד לפקיעתן ללא שינוי. חשוב לציין, כי התהליך המוצע יחול רק על כספי אגרות החוב שהגיעו לפדיון, על כן הסתת הכספים המושקעים באג"ח המיועדות לשוק ההון יימשך באופן הדרגתי על פני שנים רבות בהתאם לאמור ובכפוף לכך שהחוק יעבור, שוק ההון עשוי לקבל רוח גבית החל מחודש יולי 2022 כשההפקדות החדשות לקרנות הפנסיה יושקעו 100% בשוק ההון (בניגוד ל 70% טרם השינוי) לפי אלוקציות ההשקעה של מנהלי ההשקעות בגופים הפנסיונים. כמו כן, שוק ההון עשוי ליהנות מתזרים חיובי בכל עת שקרנות חוב מיועדות יגיעו לפדיון. גם אם מדובר בתהליך ארוך טווח, עדיין מדובר על סכומי כסף מאוד משמעותיים האמורים להגדיל את הביקושים ולהוות גורם חיובי לשוק ההון.

 

אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור בסקירה זו משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.