כותרות אחרונות
Search

דו"ח שוק התקשורת של משרד התקשורת לשנת 2020

 

 

דו"ח שוק התקשורת של משרד התקשורת לשנת 2020:

התרחבות התחרות, שיפור באיכות השירותים, והוזלה במחיר לצרכן.

 

מגמת העלייה בצריכת שירותי התקשורת ממשיכה; התחרות התרחבה בתחום השידורים והאינטרנט וניכרת הוזלה במחיר לצרכן בתחום הטלווזיה הרב ערוצית; חלה עלייה של כמעט פי 2 בנגישות לסיבים אופטיים לעומת אשתקד. נמשכת המגמה של השנים האחרונות והכנסות שוק התקשורת ירדו בכ-5.7%.

 

שר התקשורת, יועז הנדל: "הדו"ח שאנו מפרסמים היום משקף את מדיניות המשרד: עידוד תחרות, שוק חופשי ואיכות גבוהה של שירותי תקשורת. הדו"ח מציג צמיחה במדדים האלו: איכות השירותים משתפרת, המחירים לצרכן יורדים,  והביקושים לשירותי תקשורת נמצאים במגמת עלייה.  פרישת הסיבים האופטיים וכניסת הטכנולוגיה החדשה של דור 5 מייצרים מנועי צמיחה אדירים לכלכלה הישראלית, שמשפיעים על כל תחומי החיים שלנו- תעסוקה, חינוך, בריאות, תחבורה ועוד…"

 

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: "הדו"ח משקף את תנופת התשתיות האדירה שאנו חווים בימים אלו- ישראל מתקדמת, מתחברת והצרכנים משלמים פחות.  המדיניות אותה אנו מובילים במשרד התקשורת, ממתווה הסיבים שהעברנו בכנסת, ועד מכרז הדור החמישי, קוצרת פירות. אנחנו בקצב פרישת סיבים הגבוה בעולם לפי דו"ח של ה OECD וצופים כי בסוף השנה הנוכחית 50% מהאוכלוסיה בישראל תהיה נגישה לסיבים אופטיים.  נמשיך לפעול באינטנסיביות כדי להגיע לנגישות של 100% כדי שלכל בית בישראל יהיה אינטרנט מהיר ויציב".

 

סמנכ"ל כלכלה, ד"ר עופר רז-דרור: "דו"ח מצב שוק התקשורת מעיד על המשך כניסת התחרות לכמעט כול ענפי התקשורת. הצרכנים מקבלים שירותים איכותיים ומגוונים יותר ומשלמים פחות. הוצאות התקשורת של הצרכנים הישראלים ירדו בשנת 2020 בכ-1.2 מיליארד ₪, זאת בעוד איכות תשתיות התקשורת עולה בקצב מהיר. בשנה האחרונה נכנס הדור ה-5, הוכפלה מהירות רשת הסלולר, פרישת הסיבים עתידה להגיע ל-50% ממשקי הבית בקצב המהיר בעולם וכבר 15% ממשקי הבית מנויים על שירות אינטרנט מבוסס סיבים עד הבית".

 

משרד התקשורת מפרסם היום (ד') את דו"ח סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2020. מהדו"ח ניתן לזהות מגמות של עלייה מתמשכת בצריכת שירותי התקשורת בכלל תחומי הפעילות העיקריים, לצד התרחבות התחרות בשוק ושיפור איכות מרבית השירותים. הגידול במספר משקי הבית הנהנים מנגישות לאינטרנט המבוסס סיבים אופטיים ומפרישת טכנולוגיית דור 5 ברחבי המדינה משפיעים באופן משמעותי על איכות השירותים המסופקים לצרכן. ניתן לראות כי מגמת העלייה בקצבי הגלישה בשוק הנייח (הורדה והעלאה) ממשיכה גם השנה, ובשוק הנייד חל השנה היפוך מגמה וקצבי הגלישה מצויים בעלייה. משרד התקשורת צופה שמגמה זו תתעצם בשנים הקרובות עקב המשך פרישת רשתות מתקדמות בישראל.

 

עיקרי הדו"ח:

 • ירידה של כ-5.7% בהכנסות שוק התקשורת ב-2020, נובעת מהתרחבות התחרות בתחומי פעילות רבים (דוגמת הגישה לאינטרנט והשידורים) וכן משינויים שנגרמו עקב משבר הקורונה.
 • שיעור הנגישות לשירות לסיבים אופטיים עלה מכ-17% ממשקי הבית בישראל בסוף שנת 2019 לכ-30% ממשקי הבית בישראל בסוף שנת 2020. שיעור זה מוסיף לעלות באופן הדרגתי ונכון לסוף 2021 צפוי לעמוד על כ-50%.
 • אחת הירידות המשמעותיות ביותר בהכנסות הייתה בשוק הסלולר, ירידה חריגה שנובעת בעיקרה מהשלכות משבר הקורונה (ירידה בהכנסות משירותי נדידה וממכירת ציוד קצה).
 • המשך מגמת עלייה בצריכת שירותי תקשורת לצד שיפור באיכות מרבית השירותים.
 • הרחבת התחרות מביאה לכך שהאצת צריכת השירותים מלווה לרוב גם בירידות מחירים לצרכן.
 • לעומת הירידה בהכנסות מתקשורת בינלאומית ומתחום ה-ISP עקב משבר הקורונה, חלה עלייה בהכנסות מתשתית האינטרנט הנייחת כחלק מרפורמות שהעביר המשרד שהובילה לקפיצת מדרגה ברמת התחרות בתשתיות האינטרנט, וכתוצאה מכך לקפיצת מדרגה גם באיכות תשתיות התקשורת.
 • עליה בהכנסות מגזר הטלפון הנייח בניגוד למגמת הירידה בשנים האחרונות, עקב העליה בשימוש בשירות בתקופת משבר הקורונה. ניתן לראות כי העלייה בשימושים אינה מתבטאת בעליה משמעותית מקבילה בהכנסות החברות בתחום זה, זאת לאור התערבות משרד התקשורת בסוגיה זו במהלך המשבר במטרה למנוע תשלומים בלתי סבירים עקב השימוש המוגבר.
 • ישראל חוותה בשנים האחרונות התדרדרות משמעותית באיכות התשתית הסלולרית, כפי שניכר גם במדדי השוואה בינלאומיים. כך, בין אפריל 2019 ועד לתחילת ההגבלות בשל משבר הקורונה במרץ 2020, ישראל ירדה בכ-18% במהירות ההורדה, בכ-22% במהירות ההעלאה, וב-24 מקומות בדירוג העולמי למקום 94. בחודש ספטמבר 2020, לאחר ניהול מכרז הדור החמישי, הוקצה היקף תדרים חסר תקדים – יותר מסך התדרים הכולל שהוקצה בשלושים השנים האחרונות. בשל כך, החל מספטמבר 2020 ועד הרבעון השלישי של שנת 2021 המגמה מתהפכת: עלייה של 100% במהירות ההורדה, 16% במהירות ההעלאה ו-39 מקומות בדירוג.

 

תחום תשתיות האינטרנט והשירותים הנלווים:

 • שיעור הנגישות לסיבים האופטיים עלה מכ-17% ממשקי הבית בישראל בסוף שנת 2019 לכ-30% ממשקי הבית בישראל בסוף שנת 2020. זאת ועוד, כיום, לקראת סיום שנת 2021, כ-15% ממשקי הבית בישראל מחוברים בפועל לתשתית אינטרנט מבוססת סיבים אופטיים, וכ-50% ממשקי הבית נגישים לסיבים אופטיים.
 • פרישת רשתות תקשורת נייחות חדשות בהיקפים משמעותיים על ידי מתחרים חדשים, הובילה לקפיצת מדרגה ברמת התחרות בתשתיות האינטרנט בישראל, וכתוצאה מכך לקפיצת מדרגה גם באיכות תשתיות התקשורת במדינה.
 • נמשכת מגמת העלייה במהירויות ההורדה וההעלאה בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019. מהירות ההורדה המשווקת הממוצעת עלתה בכ-25% בשנה זו, ומהירות ההעלאה המשווקת הממוצעת עלתה בלמעלה מ-50%. המחיר הממוצע למגה ירד בכ-20%.

 

תחום הטלויזיה הרב-ערוצית:

 • סך ההכנסות במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית לשנת 2020 קטנו בשיעור של כ-1.7% לעומת ההכנסות המקבילות לשנת 2019 ובעקבות כניסת התחרות לענף, בשנים 2020-2015 ירדה ההכנסה (כולל מע"מ) מ-246 ₪ לחודש למנוי ל-153 ₪. מדובר בירידה שנתית ממוצעת של כ-9% בשנים, כאשר בין השנים 2019 ל-2020 הירידה הייתה בשיעור של כ-12.9%. משמעותה של ירידה זו היא חיסכון חודשי של 100 ₪ למשק בית, חסכון מהותי ביותר המצביע על העלייה ברמת התחרות במגזר זה ועל היתרונות הצרכניים כתוצאה מכך.

 

תחומים נוספים:

 • ההכנסות במגזר הגישה לאינטרנט (ISP) קטנו ב-15.8% ב-2020.
 • בשנת 2020 נרשמה ירידה של כ-13% בהכנסות בתחום התקשורת הבינלאומית, בהמשך לירידה מתמשכת בהכנסות תחום זה בשנים האחרונות. ירידה זו נובעת, בין היתר, מהתפתחות טכנולוגית כדוגמת מעבר לאפליקציות כמו וואטסאפ, זום ועוד, והשנה גם כחלק מהשפעות משבר הקורונה.