כותרות אחרונות
Search

הכרזה – חברת סומוטו הישראלית תרכוש חברה מצפון אמריקה בתחום הפרסום בוידאו

הכרזה – חברת סומוטו הישראלית תרכוש חברה מצפון אמריקה בתחום הפרסום בוידאו

סומוטו חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת חברה מצפון אמריקה בתחום הפרסום בוידאו בתמורה מרבית שלא תעלה על כ- 14.5 מיליון דולר ארה"ב במזומן ובמניות

*

החברה הנרכשת עוסקת בפרסום בוידיאו, ייצרה הכנסות של כ- 4 מיליון דולר בארבעה החודשים הראשונים של 2017 ו- Ebitda של 0.9 מיליון דולר

*

במסגרת העסקה נקבעו תשלומים עתידיים תלויי יעדים עבור 3 השנים הבאות, המציבים לחברה הנרכשת יעד מצטבר עבור התקופה כולה של הכנסות בסך של כ- 80 מיליון דולר ושל EBITDA בסך של כ- 16.5 מיליון דולר.  

*

הרכישה תתרום באופן מיידי לתוצאותיה הכספיות של סומוטו, ומהווה חלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של הנהלת החברה

*

תל אביב, 4 ביוני 2017 – סומוטו (ת"א: סמטו), חברת תוכנה גלובלית המתמחה בשיווק באינטרנט, פרסום בווידאו, פרסום במובייל ובאספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android ו-Mobile iOS, מדווחת על חתימה על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת 100% מהון המניות של חברת מטרה, חברה מצפון אמריקה הפועלת בתחום הוידאו, עם משרדים בישראל, תמורת סך של עד כ- 3.5  מיליון דולר ארה"ב במזומן ומניות במועד השלמת העסקה ועוד תשלומים מבוססי עמידה ביעדים של עד כ- 11 מיליון דולר. החברה הנרכשת עוסקת בפרסום באינטרנט וייצרה הכנסות של כ- 4 מיליון דולר בארבעה החודשים הראשונים של שנת 2017, הציגה רווחיות תפעולית לפני הפחתות (Ebitda) של כ- 0.9 מיליון דולר.

על פי תנאי ההסכם, בעת השלמת העסקה תעביר סומוטו לבעלי המניות של חברת המטרה תמורה כוללת של כ- 3.5 מיליון דולר במניות ומזומן (בחלקים שווים, תשלום המהווה סך של כ- 185% מהרווח הנקי של חברת המטרה בתקופה של 12 חודש לפני מועד השלמת עסקת הרכישה), וכן תעביר תשלומים נוספים התלויים בעמידה באבני דרך על פני תקופה של 3 שנים, של עד כ- 11 מיליון דולר, כך שסך התשלומים בגין העסקה צפוי להסתכם לסכום כולל של עד כ- 14.5 מיליון דולר.

יעדים אלה משקפים הכנסות מצטברות של כ- 80 מיליון דולר ויעד EBITDA מצטבר של כ- 16.5 מיליון דולר עבור התקופה. במידה והביצועים יעלו על היעדים התשלום לחברה הנרכשת אף עשוי לגדול מעבר לסכום התמורה הכוללת האמור.

השלמת העסקה תלויה בהתקיימות תנאים מסוימים וצפויה בבמהלך חודש ספטמבר 2017.

בן גירון, מנכ"ל סומוטו – צילום: יח"צ

בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "החברה הנרכשת היא בעלת נוכחות גוברת בשוק הצפון אמריקאי. אנו צופים כי רכישת פעילותה הקיימת תספק לנו גישה למפרסמים ושטחי פרסום מהשורה הראשונה, אשר עד כה לא היתה לנו גישה אליהם. חברת המטרה הינה חברה צעירה אולם מנהליה מביאים איתם ניסיון של שנים רבות בתחום הפרסום בוידיאו ובשוק הבינלאומי. הרכישה הינה במסגרת אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלנו, להרחיב את תחומי הפעילות, ולהגדיל את היקפי הפעילות והרווח, במטרה לקדם את סומוטו לכדי חברה משמעותית בעלת מיצוב, תוך יצירת ערך לבעלי המניות שלנו. להערכתנו רכישת חברת המטרה תיצור ערכים מוספים משמעותיים וסינרגיה רבה לפעילות הנוכחית של סומוטו בתחום הוידאו אשר היוותה כ- 63% מסך הכנסות סומוטו ברבעון הראשון של 2017."

על פי מחקרים, שוק הפרסום בווידיאו מקוון צפוי להגיע ל- 25 מיליארד דולר בשנת 2017, היקף פרסום במובייל בארצות הברית צפוי לצמוח פי 5 בין 2015 ל- 2020, המהווה קצב גידול של כ- 40% בשנה.

 

הערכות החברה בדבר חתימה על מזכר ההבנות כמפורט לעיל, והשלכות רכישת החברה הצפון אמריקאית על פעילות החברה, כחלק מיישום האסטרטגיה העסקית של החברה הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016 אשר פורסם ביום 14 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-020779).

 

על סומוטו

סומוטו (ת"א: סמטו) היא חברה תוכנה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק באינטרנט, פירסום בווידאו, ובשיווק, הפצה, פיתוח והתקנה חכמה אוטומטית של אפליקציות ממפרסמים שונים, פתרונות מוניטיזציה ופתרונות מעקב ודיווח לתעשיית התקנת האפליקציות למחשבים אישיים ולמכשירי סלולר. זאת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות אותן פיתחה החברה. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של סומוטו ובמטרה להעמיק את פעילות החברה בסביבת Mac, רכשה החברה בשנת 2014 את חברת ג'ניו כחברה בת בבעלות מלאה. ג'ניו עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מוניטיזציה ופרסום  מותאם משתמש באינטרנט לסביבת ה- Mac, ומוצר הדגל שלה הוא דף בית חכם, זוכה פרסי חדשנות, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית מוגנת פטנטים לצורך התאמת התוכן להעדפות המשתמש. החברה מייצרת הכנסות משאילתות חיפוש של המשתמשים בדף הבית החכם, ומפרסום ושיווק בדף זה. במאי 2014 רכשה סומוטו את חברת טאבאטו כחברה בבעלות מלאה. טאבאטו פועלת בתחום המובייל ורכישתה היתה חלק מאסטרטגיית החברה לחדור לתחום ולהרחיב את בסיס השותפים העסקיים. בינואר 2016 רכשה סומוטו את חברת טרסר טיוד כחברה בבעלות מלאה. טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו, ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות חברות צד שלישי. רכישת טרסר מהווה מנוע צמיחה חשוב עבור סומוטו בשנים הקרובות והיא חלק מחזונה להשגת דריסת רגל והעמקת הפעילות בתחום הפרסום בוידאו ובמובייל, אותו זיהתה כסינרגטי, אטרקטיבי, ובעל קצב צמיחה מהיר. בספטמבר 2016 רכשה החברה את Meme Video שהינה חברה טכנולוגית העוסקת אף בתחום הפרסום בווידאו ובמובייל. סומוטו פועלת באמצעות מספר רב של שותפים ומפיצה מגוון אפליקציות. החברה נוסדה ב-2009 ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים בתל אביב. http://www.somotoinc.com/