כותרות אחרונות
Search

המחלקה המשפטית מע"מ באר שבע הגישה 3 כתבי אישום נגד נאשמים בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.

 

 

המאבק בחשבוניות הפיקטיביות נמשך.

המחלקה המשפטית מע"מ באר שבע הגישה  3 כתבי אישום נגד נאשמים בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.

כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים נגרע מקופת המדינה סכום מס כולל של כ- 13.4 מיליון ₪.   

 

רשות המסים ממשיכה במאבקה העיקש נגד תופעת החשבוניות הפיקטיביות, הפוגעת בקופת המדינה. רק לאחרונה, הגישה המחלקה המשפטית מע"מ באר שבע לבית משפט השלום בבאר שבע שלושה כתבי אישום נגד בעלי עסקים מאזור הדרום שעשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות וגרעו מקופת הציבור סכום מס כולל של 13,406,379 ₪.

 

אחד מכתבי האישום הוגש נגד תושב אשדוד וחברת אבטחה מקצועית בניהולו, העוסקת בענף האבטחה, שמירה וניקיון. כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד שי אמור בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע, מייחס לנאשמים ניכוי מס תשומות בחודשים יוני 2013 עד דצמבר 2015 בסך של 9,492,783 ₪, בהתבסס על 152 חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של 62,435,434 ₪ מבלי שבוצעו העסקאות שבהן. מעשיהם של הנאשמים נועדו להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם ולהקטין בכזב את סכום המס לתשלום, במטרה להתחמק מתשלום מס.

 

כתב אישום אחר הוגש נגד תושב רהט עוסק מורשה בתחום אספקת כח אדם והעמסת עופות. לפי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד קורל מויאל בעקבות ביקורת של משרד מע"מ באר שבע, בחודשים יולי 2015 עד פברואר 2018 ניכה הנאשם מס תשומות שלא כדין בסך 1,613,043 ₪, בהסתמך על 46 חשבוניות מס פיקטיביות של 6 ספקים שונים, שסכומן עומד על 9,926,355 ₪, זאת מבלי שעשה או התחייב לעשות את העסקאות עבורן הוצאו החשבוניות. מעשיו של הנאשם הגדילו באופן פיקטיבי את ההוצאות, הקטינו בכזב את המס לתשלום במטרה להתחמק מתשלום מס.    

 

כתב אישום נוסף הוגש נגד תושב הפזורה הבדואית וחברה בניהולו, העוסקת במכירה קמעונית בחניות מכולות ומינימרקטים. כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד עינב לוי בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע, מייחס לנאשמים מספר עבירות, בכלל זה הוצאת 12 חשבוניות מס פיקטיביות ע"ש הנאשמת בחודשים ינואר 2013 עד אפריל 2013 בסך 4,059,295 ₪, שהמע"מ בגינן 590,245 ₪, מבלי שעשו או התחייבו לעשות את העסקאות עבורן הוצאו החשבוניות. יתרה מזאת, מחודשים נובמבר 2013 עד ינואר 2014 הוציא הנאשם 9 חשבוניות מס פיקטיביות ע"ש חברה, שאין לו כל זיקה חוקית אליה בסך של 3,956,717 ₪, ש מע"מ בגינן 603,567 ₪, בכך סייעו לחברה שקיבלה את החשבוניות הפיקטיביות להתחמק מתשלום מס. יתר על כן, בחודשים אוגוסט 2012 עד מרץ 2013 ניכו הנאשמים שלא כדין מס תשומות בסך 1,106,741 ₪.