כותרות אחרונות
Search

קסטרו מציגה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

קסטרו מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

 ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-222 מיליון ש"ח לעומת כ-271 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במחזור המכירות ברבעון ה-2 נובעת בעיקרה מעיתוי חג הפסח אשר חל השנה בחודש מרץ בעוד שבשנה שעברה חל בחודש אפריל. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 467 מיליון ₪.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-143 מלש"ח (64.4% מהמכירות) לעומת 171 מלש"ח (63.1% מהמכירות) ברבעון המקביל. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 285 מיליון ש"ח (61.1% מהמכירות) הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 15 מיליון ש"ח.  התוצאות אינן כוללות את תוצאות הפעילות המאוחדת של חברות קבוצת הודיס אשר הציגו צמיחה בכל הפרמטרים ועדיין מטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 

גבי רוטר, מנכ"ל משותף – צילום: דודי חסון

 

גבי רוטר, מנכ"ל משותף, מסר: "תוצאות הרבעון השני הושפעו במידה רבה מעיתוי חג הפסח יחד עם ההתמודדות בשוק אופנה מאתגר. במהלך החציון התחלנו בתהליך של שינוי מיקומי חנויות הכולל, בין היתר, השקת קונספט החנויות החדש והרחבת שטחיהן. פתחנו עד כה 5 חנויות בקונספט החדש וצפויים לפתוח 10 נוספות עד סוף השנה. אנו מזהים כבר שינוי משמעותי בביצועי חנויות אלה ומאמינים כי בעתיד הקרוב מהלכים אלה יבואו לידי ביטוי בתוצאות. בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, הודענו לאחרונה על עסקה מהותית מאד במסגרתה אנו יוצרים את קבוצת האופנה והלייף סטייל המובילה בישראל. זהו צעד חשוב עבור החברה ובעלי המניות אשר צפוי לחזק את פעילותה ואיתנותה הפיננסית של החברה. צעד זה נעשה בדרך של החלפת מניות וללא נטילת חוב. מהלך זה מקנה לחברה מנועי צמיחה משמעותיים בארץ ובעולם."

 

לקראת סוף הרבעון קסטרו הודיעה על רכישת מלוא הפעילות של חברות קבוצת הודיס בדרך של הסכם החלפת מניות ויצירת קבוצת האופנה והלייף סטייל המובילה בישראל.

 

הרווח התפעולי של חברות קבוצת הודיס (בנטרול הוצאות בגין אופציות לעובדים ופחת) צמחו במחצית הראשונה של השנה בכ- 20% לעומת אשתקד לכ- 29 מיליון ש"ח

 

מכירות הקבוצה המאוחדת, על בסיס תוצאות שנת 2017, הסתכמו לכ- 1.8 מיליארד ש"ח עם EBITDA של כ-174 מיליון ש"ח.

 

מכירות הקבוצה המאוחדת, על בסיס תוצאות המחצית הראשונה של 2018, הסתכמו לכ- 851 מיליון ש"ח עם EBITDA של כ-68 מיליון ש"ח לעומת כ-73 מיליון ש"ח בחציון המקביל.

 

העסקה הושלמה ב- 16 באוגוסט 2018

 

רותם סלע פרזנטורית – צילום: דודי חסון 

עיקרי התוצאות

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 222 מיליון ש"ח לעומת כ- 271 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות אינן כוללות את תוצאות הפעילות של חברות קבוצת הודיס אשר עדיין מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. הקיטון בהכנסות נובע, בין היתר, מעיתוי חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון הראשון ואילו ברבעון המקביל אשתקד חל ברבעון השני. כמו כן, במהלך הרבעון השני סבלה החברה מחוסר זמינות של סחורה במספר קטגוריות אשר הביאה לפגיעה במכירות. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 467 מיליון ש"ח לעומת כ- 507 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות אינן כוללות את תוצאות הפעילות של חברות קבוצת הודיס אשר עדיין מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ- 143 מיליון ש"ח (64.4% מהמכירות) לעומת כ- 171 מיליון ש"ח (63.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 285 מיליון ש"ח (61.1% מהמכירות) לעומת כ- 301 מיליון ש"ח (59.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע מירידת שער הדולר ביחס לשקל יחד עם השיפור ביכולות הרכישה לעומת הרבעון והתקופה המקבילה אשתקד.

רותם סלע פרזנטורית – צילום: דודי חסון 

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 14 מיליון ש"ח לעומת כ- 34 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 19 מיליון ש"ח לעומת כ- 34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני בשנת 2017 נרשמה הכנסה חד פעמית בגובה 1.6 מלש"ח בגין הבשלת אופציות לעובדים בקבוצת הודיס אשר השפיע לחיוב על הרווח התפעולי אשתקד.

 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 13 מיליון ש"ח לעומת כ- 24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 15 מיליון ש"ח לעומת כ- 18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חזק והסתכם ברבעון בכ- 29 מיליון ש"ח ובכ- 62 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה.

 

לקסטרו 155  חנויות ברחבי הארץ ואתר אי-קום www.castro.com