כותרות אחרונות
Search

מה זה ייפוי כוח מתמשך? ומה ההבדל בינו לצוואה?

צילום: freepik

 

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך? ומה ההבדל בינו לצוואה?

דיני האפוטרופסות מאפשרים לכל אדם בגיר וכשיר משפטית לערוך ייפוי כח מתמשך. באמצעותו יוכל למנות אדם אחר, שיפעל בשמו כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד לנהל את ענייניו. מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף? מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה? על שאלות חשובות אלו ועוד… נענה בסקירה שלפניכם.

 

ייפוי כח מתמשך – מהו?

זהו מסמך משפטי במסגרתו נוכל למנות אדם, או מספר אנשים, אשר יקבלו החלטות עבורנו, בעתיד, כאשר לא נוכל לעשות זאת. הכוונה הנה למצב שבו לא נהיה כשירים משפטית לנהל את ענייננו, באופן מלא או חלקי. מטרתו של יפוי כח מתמשך היא לאפשר לנו את החירות לנהל את חיינו כפי שהיינו רוצים, גם כשלא נוכל להביע זאת. הדבר נעשה על ידי מינוי צד שלישי שאנו סומכים עליו, אשר יגשים את רצוננו בעניינים להם הוא הוסמך. מי שבוחר לערוך ייפוי כח מתמשך נקרא מייפה כח, או ממנה ואילו האדם שאותו ממנים לתפקיד נקרא מיופה כח או ממונה. יודגש, כי מלבד קביעת זהותו של מיופה הכח, הממנה קובע גם מהן סמכויותיו ואף רשאי לכלול הנחיות במסמך בדבר יישומן.

 

תוקפו של ייפוי כח מתמשך:

ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו הממנה לא יהיה עוד כשיר משפטית לקבל החלטות באותם הנושאים אשר כלל במסמך. מי יקבל את ההחלטה האם מועד זה הגיע? ניתן לקבוע תנאים לכך בייפוי הכח עצמו. כך למשל, יכול הממנה לקבוע כי בקרות אירוע מסוים, ייכנס המסמך לתוקפו, או על פי חוות דעת של רופא מומחה. כן, ניתן להותיר את שיקול הדעת בעניין למיופה הכח ואדם נוסף הקרוב לממנה, אשר יוכל בבוא העת להעיד על מצבו. בהתקיים התנאי לכניסתו של המסמך לתוקף, מיופה הכח ימסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי וימתין להודעה ממנו כי  ייפוי הכוח נכנס לתוקף. אז, יוכל הממונה להתחיל להפעיל את סמכויותיו.

 

מתי המסמך מתבטל?

לאחר שהסברנו מתי ייכנס ייפוי כח מתמשך לתוקף, עתה נציג באלו נסיבות הוא מתבטל. ראשית כל, בעת פטירתו של מייפה הכח, אין כל תוקף למסמך זה, כמו גם אם מיופה הכח נפטר או איבד את כשירותו המשפטית. מעבר לכך, כל עוד הנו צלול, מייפה הכח רשאי לבטל את המסמך בכל עת שירצה וזאת על ידי שליחת הודעה למיופה הכח ולאפוטרופוס הכללי. כמו כן, אם קבע הממנה במסמך תנאים אשר בהתקיימם, ייפוי הכח לא יהיה בתוקף, הרי שבקרותם, המסמך יפקע. מיופה הכח גם הוא יכול להביא לביטולו של המסמך כאשר הוא אינו רוצה עוד או יכול למלא תפקיד זה. לבסוף, גם לבית המשפט נתונה הסמכות לבטל ייפוי כח מתמשך, למשל כאשר הממונה אינו מבצע את סמכויותיו כהלכה. נדגיש כי ביטולו של ייפוי כח מתמשך על ידי הממנה או הממונה, יהיה בר תוקף רק לאחר מסירת הודעה על כך  לצד השני ולאפוטרופוס הכללי.

 

במה שונה ייפוי כח מתמשך ממינוי אפוטרופוס?

כאשר מדברים על ייפוי כח מתמשך, עולה בדרך כלל השאלה מהו השוני בינו לבין מינוי אפוטרופוס. ההבדל המרכזי והחשוב ביותר הוא כי מינוי אפוטרופוס היא פעולה שנעשית בצו בית משפט בלבד, אז השופט הוא זה הקובע מי ימונה לתפקיד ומה יהיו סמכויותיו. לעומת זאת, בייפוי כח מתמשך, הבחירה נתונה בידי מייפה הכח ולשם עריכת המסמך, יש לפנות לעורך דין ואין כל מעורבות של ערכאה משפטית בפרוצדורה זו. בהתאמה לכך, על מנת לבטל מינוי אפוטרופוס, יש לפנות בבקשה לבית המשפט, אשר רק לו נתונה הסמכות לכך, בעוד שכל אדם העורך ייפוי כח מתמשך, רשאי לבטלו בכל עת, בהודעה לאפוטרופוס הכללי ולמיופה הכח.

 

מהו ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לבין צוואה?

ייפוי כח מתמשך וצוואה הם שני מסמכים משפטיים בעלי חשיבות רבה מאוד ומומלץ לכל אדם באשר הוא, לערוך אותם במהלך חייו. בקרב הציבור, ישנו לעיתים בלבול בין השניים. במאמר זה נסביר בפורטרט מהו ייפוי כח מתמשך, מהי צוואה, מהו ההבדל בין שני המסמכים הללו ונסביר מדוע הם חיוניים כל כך. 

 

צילום: freepik

 

מהו ייפוי כח מתמשך?

זהו מסמך משפטי במסגרתו, כל תושב ישראל, בגיר, שהנו כשיר משפטית, יכול למנות מיופה כח אשר יקבל החלטות עבורו ויפעל בשמו, כאשר הוא לא יהיה מסוגל לטפל בענייניו. הממנה יקבע את היקף הסמכויות של מיופה הכח ורשאי הוא גם לנסח הנחיות ספציפיות להפעלת שיקול הדעת שלו. כמו כן, קיימת אפשרות למנות מספר מיופי כח שונים ולקבוע כי כל אחד מהם יהיה מופקד על תחום אחר בחייו של מייפה הכח: ענייני רכוש, ענייני גוף ועניינים אישיים.

 

ייפוי כח מתמשך יכנס לתוקפו במועד שבו מייפה הכח לא יוכל עוד לקבל החלטות בנושאים המנויים במסמך ויפקע עם פטירתו. חשיבותו של מסמך זה נעוצה בכך כי אנו בוחרים, בעודנו בריאים וצלולים מי יהיה זה אשר יפעל בשמנו וידאג לזכויותינו כאשר לא נוכל לעשות זאת בעצמנו עקב מחלה, תאונה וכיו"ב, אשר בגינה איבדנו את כשירותנו המשפטית.

 

מהי צוואה?

הצוואה היא מסמך באמצעותו, בוחר המצווה את יורשיו, אליהם יעבור הרכוש אשר צבר לאורך חייו, לאחר מותו ובכפוף למתן צו קיום צוואה , בצוואה יש למנות את שמות היורשים ופרטיהם וכן את חלקו של כל אחד מהם ברכוש. על מנת למנוע מצב שבו תוגש התנגדות לצוואה וייווצר סכסוך ירושה, על הצוואה להיות מנוסחת באופן ברור וללא מקום למחלוקת פרשנית ועל פי הכללים הצורניים והמהותיים שבדין.

חשיבותה של הצוואה נעוצה בעיקר בצורך למנוע את תחולת הסדר הירושה שבחוק, שהנו למעשה הסדר ברירת מחדל אשר יחול כל זמן שבו אדם נפטר ללא צוואה. כאשר הסדר זה אינו תואם את רצוננו האישי, אנו חייבים לערוך צוואה כדי להתנות עליו. בדומה לייפוי כח מתמשך, הצוואה גם היא מסמך הצופה פני עתיד, אולם, בשונה, היא תיכנס לתוקף בעת פטירתו של המצווה, בעוד שייפוי כח מתמשך פוקע כאשר הממנה נפטר.

 

מהו ההבדל בין השניים?

ייפוי כח מתמשך רלוונטי אך ורק בזמן שהממנה עודו בחיים והוא יכנס לתוקפו מהמועד שבו הממנה לא יוכל עוד לקבל החלטות בנושאים המופיעים בייפוי הכח. אז, מיופה הכח יהיה אמון על ניהול ענייניו של מייפה הכח ותפקידו הוא לממש את רצונותיו כפי שהובעו במסמך. בעת פטירתו של הממנה, פוקע ייפוי הכח המתמשך. מסמך הצוואה לעומת זאת, נכנס לתוקפו רק לאחר מותו של אדם, אז יעבור רכושו למי שהוא בחר כיורשיו. לכן, חשוב כל כך כי כל אדם יערוך את שני המסמכים הללו, משהם ממלאים תפקידים שונים לחלוטין.

 

עוד נציין כי קיומו של ייפוי כח מתמשך בענייני רכוש, יכול לסייע מאוד ליורשים לאחר פטירתו של הממנה ונסביר מדוע. מימוש עזבונו של אדם שנפטר לוקח זמן, משום שעל היורשים לקבל צו קיום צוואה ורק אז יוכלו לחלק את הרכוש ביניהם. המשמעות היא כי היורשים נדרשים לשאת בהוצאות שונות עד אשר יינתן הצו האמור, למשל הוצאות הקבורה והוצאות ניהול עסק או נכסים של המנוח. אולם, אם המנוח ערך ייפוי כח מתמשך הנוגע לענייני רכוש, ניתן להאריך את תוקפו למשך עד 90 יום לאחר מותו כדי לשלם את התשלומים הנ"ל ובכך נמנע הצורך מן היורשים לשאת בהוצאות הללו מכיסם.

 

לחצו למאמר בנושא התנגדות לצוואה

אין לראות באמור כאן  יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.